Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуера MC2.08 за CMT-X7CD / CMT-X7CDB
 • Дата на публикуване:31-08-2017 г.
 • Трябва ли да актуализирам версията?Тази актуализация на програмата не е необходима, ако вашата аудиосистема вече е актуализирана до версия на фърмуера MC2.08.
  Ако не сте сигурни, е леснопроверите коя версия на фърмуераимате:
  1. Натиснетена модула, за да включите системата и изчакайте няколко минути, докато иконата на антената се покаже на дисплея
  2. Натиснете и задръжте >>| ина модула, докато на дисплея се покаже "MC X.XX". Числото вдясно от MC е версията
  3. Натиснете >>| на модула и на дисплея се показва "CD XXXX". Числото вдясно от CD е версията
  4. Натиснете >>| на модула и на дисплея се показва "NW X.XX". Числото вдясно от NW е версията
  5. Натиснете >>| на модула и той ще се върне в състоянието преди показването на версията
 • Ползи и подобрения от най-новата актуализация

  • Важно: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате системата за разпространение на музика Spotify
 • Предишни предимства и подобрения

  • Подобрява възпроизвеждането на специално съдържание от Music Unlimited

Изтегляне

Актуализацията на софтуера се извършва чрез интернет (мрежата). Моля, проверете следните стъпки.
Забележка: Не можете да актуализирате последния софтуер, ако комплектът НЕ Е свързан към интернет (мрежата). Когато се установи наличието на нова версия на софтуера, системата се актуализира, когато се свърже към интернет и на прозореца на дисплея се показва "АКТУАЛИЗАЦИЯ". В такъв случай следвайте долните процедури, за да актуализирате до последната версия

 1. Натиснете МЕНЮ
 2. Натиснете , за да изберете "МРЕЖА", след което натиснете
 3. Натиснете , за да изберете "АКТУАЛИЗАЦИЯ", след което натиснете
 4. Натиснете , за да изберете "OK", след което натиснете

Актуализацията започва.
След приключване на актуализацията се показва "ЗАВЪРШЕНО". Натиснете , за да изключите модула и го натиснете отново, за да го включите. Проверете версията на фърмуера на персоналната аудио система. Ако се покаже "MC2.08", актуализацията на фърмуера е успешна.
Забележка:

 • Обикновено отнема около 3 до 10 минути на системата да завърши актуализацията. Възможно е да е необходимо повече време в зависимост от средата на мрежата
 • Не използвайте модула или дистанционното управление по време на актуализация. Освен това не изключвайте системата и не разединявайте захранващия кабел по време на актуализация.