Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • MAP-S1

Относно това изтегляне

 • Име:Актуализация на фърмуера NW 2.11 за MAP-S1
 • Дата на публикуване:31-08-2017 г.
 • Трябва ли да извършвам актуализация?Тази актуализация не е необходима, ако вашата многофункционална аудио система вече е актуализирана до версия на фърмуера NW 2.11.
  Ако не сте сигурни, е леснопроверите коя версия на фърмуераимате:
  • След като включите телевизора (POWER ON), натиснете и задръжте бутоните [ENTER] и [BACK] на уреда, докато на дисплея се покаже „NW 2.11“
  • За да излезете от режима за проверка на версията на фърмуера, завъртете селектора |<</>>| 3 пъти надясно, докато се покаже нормалният екран.
 • Ползи и подобрения от най-новата актуализация

  • Важно: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате системата за разпространение на музика Spotify
 • Предишни предимства и подобрения

  • Подобрява възпроизвеждане на DSDIFF и DLNA

Изтегляне

Актуализацията на софтуера се извършва чрез интернет (мрежата). Моля, проверете следните стъпки.
Забележка: Не можете да актуализирате последния софтуер, ако комплектът НЕ Е свързан към интернет (мрежата). Когато се установи наличието на нова версия на софтуера, системата се актуализира, когато се свърже към интернет и на прозореца на дисплея се показва "АКТУАЛИЗАЦИЯ". В такъв случай следвайте долните процедури, за да актуализирате до последната версия

 1. Натиснете МЕНЮ
 2. Натиснете , за да изберете "МРЕЖА", след което натиснете "Enter"
 3. Натиснете , за да изберете "АКТУАЛИЗАЦИЯ", след което натиснете "Enter"
 4. Натиснете , за да изберете "ОК", след което натиснете "Enter"

Актуализацията започва.
След приключване на актуализацията се показва "ЗАВЪРШЕНО". Натиснете , за да изключите модула и го натиснете отново, за да го включите. Проверете версията на фърмуера на персоналната аудио система. Ако се покаже "NW 2.11", актуализацията на фърмуера е успешна.
Забележка:

 • Обикновено отнема около 10 минути на системата да завърши актуализацията. Възможно е да е необходимо повече време в зависимост от средата на мрежата
 • Не използвайте модула или дистанционното управление по време на актуализация. Освен това не изключвайте системата и не разединявайте захранващия кабел по време на актуализация.