Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • NW-WS413
 • NW-WS414

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Коригира рядко срещан проблем при възпроизвеждане, който би могъл да задейства съобщение "No Data" (Няма данни) или "Data Error" (Грешка в данните)

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който възпроизвеждането понякога не е налично
 • Функцията за разбъркано възпроизвеждане е подобрена
 • Коригира проблем, при който плейлистите не могат да бъдат възпроизведени, когато ги прехвърлите на устройството WALKMAN® с помощта на функцията за прехвърляне на съдържание
 • Други подобрени функции

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 1.03 за NW-WS413 / NW-WS414 (Windows)

Версия на файла

 • Версия 1.03

Размер на файла

 • 40.1 MB (42 134 168 байта)

Дата на издаване

 • 17-10-2017

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Трябва ли да изтегля? Тази актуализация не е необходима ако вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.03 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате

 1. Свържете Walkman към вашия компютър, като използвате USB станция (приложена).
 2. На компютъра си проверете файла „information.txt“ в папката [WALKMAN].
 3. Файлът „information.txt“ съдържа следната информация:
  • 01: Име на серия на модел
  • 02: Версия на системния софтуер
  Проверете модела и версията на фърмуера

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 или по-нов)

ВАЖНО: Не се поддържа от различни от горепосочените операционни системи.
ВАЖНО: [Compatibility mode] (Режим на съвместимост) не се поддържа за Windows 7.

Изтегляне

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • Моля, прехвърлете предварително всички данни от устройството към компютъра, защото данни, останали в устройството, могат да бъдат изгубени при актуализацията.
  Не можем да дадем гаранция, че пистите или данните няма бъдат повредени или изтрити при тази актуализация.
 • За надстройката са нужни около 60 MB празно пространство на устройството. Моля, проверете дали количеството свободно пространство е достатъчно.
 • Ако няма достатъчно свободно пространство на вградената флаш памет, прехвърлете всички ненужни данни обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
 • За потребителите на Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7 ще се появи съобщение "Windows needs your permission to continue" (Windows се нуждае от Вашето позволение, за да продължи) в диалоговия прозорец User Account Control (Управление на потребителските акаунти). Натиснете [Continue] (Напред), за да продължите, и следвайте съобщенията.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Влезте в компютъра като администратор

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла на Вашия компютър.
 3. След завършване на изтеглянето свържете вашия Walkman към компютъра си чрез предоставения USB кабел.
 4. Затворете всички други програми на компютъра си
 5. Щракнете двукратно върху записания файл и следвайте екранните инструкции.
  Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на надстройката.
 6. Когато се появи съобщението, че надстройката е приключила, щракнете върху бутон [Finish] (Готово).

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията, моля, потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).

Ако показвания номер на версията на фърмуера е „1.03“, надстройката е била успешна.