Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-ZX300
 • DMP-Z1

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Тази помощна програма инсталира Sony софтуер за аудио драйвер за USB за функцията USB-DAC.

Системни изисквания

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (Service Pack 1 или по-нов)

Информация за файл

Име на файла

 • Sony USB аудиодрайвер за Windows

Версия на файла

 • Версия 1.10

Размер на файла

 • 8,88 MB (9 317 269 байта)

Дата на издаване

 • 23-10-2017

Подготовка

 • Съобщението "Windows needs your permission to continue" (Windows се нуждае от Вашето разрешение, за да продължи) се извежда в диалоговия прозорец User Account Control (Управление потребителския профил). Натиснете [Continue] (Напред), за да продължите, и следвайте съобщенията.

Изтегляне и инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Влезте в компютъра като администратор

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла на Вашия компютър.
 3. Разархивирайте Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip
 4. Щракнете два пъти върху Setup.exe файла, за да започнете инсталацията.
 5. Следвайте екранните подкани, за да завършите инсталацията аудиодрайвера на Sony.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Потвърдете, че инсталацията е успешна: отидете в контролния панел и отворете диспечера на задачите. Потвърдете, че "Sony Audio"(Sony аудио) е правилно изведен под "Sound, Video and game controllers" (Контролери за звук, видео и игри)

Как да деинсталирате софтуерните на драйвери?
 1. Щракнете върху Start (Старт менюто) → Setting (Настройки) → Control panel (Контролен панел) → Add, remove of program (Добавяне, премахване на програма)
 2. Маркирайте Sony Audio (Sony аудио) и щракнете Remove or uninstall (Премахване или деинсталиране)
 3. Моля, продължете с деинсталирането на файла за настройка