Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-65XD7505
 • KD-65XD7504
 • KD-55XD8005
 • KD-55XD7005
 • KD-55XD7004
 • KD-50SD8005
 • KD-49XD8305
 • KD-49XD8099
 • KD-49XD8088
 • KD-49XD8077
 • KD-49XD8005
 • KD-49XD7005
 • KD-49XD7004
 • KD-43XD8305
 • KD-43XD8099
 • KD-43XD8088
 • KD-43XD8077
 • KD-43XD8005
 • KD-100ZD9

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Представя помощни видеоклипове в полето за препоръки от BRAVIA
 • Подобрява времето за реакция на телевизора при използване на дистанционното управление
 • Подобрява потребителското изживяване при настройка на услугата Samba TV
 • Разрешава проблем с възпроизвеждане на 4K видеоклипове от YouTube (разделителна способност 2560 x 1440 или по-висока)
 • Разрешава проблем, при който телевизорът се включва сам от режим на готовност 

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

Тази актуализация на фърмуера представя Android Nougat за Android TV на Sony и поддържа:

 • Режим "картина в картината"
 • Режим за настройки на половин екран
 • Превключване на задачи (бърз достъп до последно използвани приложения)
 • Множество Google акаунти
 • Съдържание от Google Cast в 4K чрез вграден Chromecast
 • Опция за превключване на режим за гледане на телевизия от меню Home с PROG +/- или номерирани бутони
 • Съдържание Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR
 • Функционалност на уеббраузъра за гласово търсене
 • Подобрен дизайн на списъка с категории
 • Подобрен екран за въвеждане на Wi-Fi парола

За повече информация относно функциите и подобренията, моля, отидете на:http://services.sony.co.uk/support/en/welcome-to-android-nougat.

 • Подобрено сортиране на каналите
 • Подобрява производителността на телевизора

Ограничения

 • За използване само на телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може да е вече актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. Натиснете бутона [HELP] на дистанционното управление.
 2. Моделът и версията на софтуера трябва да бъдат изведени в горния десен ъгъл на екрана.


[1] Модел
[2] Софтуерна версия

Ако номерът на версията е "PKG6.2671xxxx" или по-висок, Вие вече разполагате с най-новата софтуерна версия и не е необходимо обновяване.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" (препоръчително)
 • Използване на USB устройство за съхранение
Използване на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" (препоръчително)
Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин за получаване на обновяване на софтуера е като изтеглите директно от телевизора през интернет.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" е включена. (Тази функция е включена по подразбиране.)
 1. Натиснете бутона [HOME] на дистанционното управление.
 2. Изберете [Помощ].
 3. Изберете [Обновяване на системния софтуер].
 4. Изберете [Автомат. изтегляне на софтуер].

ВАЖНО: Следните раздели "Системни изисквания", "Информация за файл", "Изтегляне" и "Инсталиране" се отнасят за процедурата за актуализиране на USB устройство за съхранение. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията с помощта на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер".

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте раздела "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.

Използване на USB устройство за съхранение

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB устройство за съхранение. Ако не сте свързани към интернет или при неуспешно изтегляне на функцията "Automatic software download" (Автомат. изтегляне на софтуер), опитайте се да изтеглите и актуализирате с помощта на USB устройство за съхранение, съгласно указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до v6.2671 за телевизор

Име на Zip файл

 • sony_dtvota_2016_1602671100_eua_auth.zip

Версия на файла

 • PKG6.2671

Размер на файла

 • 1 727 723 589 байта

Дата на издаване

 • 25-10-2017

Изтегляне

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора – и не изваждайте щепсела от контакта – докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера. (Само за модели със запис на USB HDD)

Как да изтеглите програмата за актуализация:

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запишете на USB устройство за съхранение.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.
 2. Проверете името и размера на изтегления файл.
  1. Отидете на директорията, където е бил изтеглен файлът.
  2. Проверете дали размерът на файла "sony_dtvota_2016_1602671100_eua_auth.zip" е "1 727 723 589" байта.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За компютър с Windows поверете "Размер" вместо "Размер на диск" на екрана със свойства.
 3. Извлечете изтегления файл.
  След като извлечете изтегления файл, ще намерите файла "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg".
 4. Поставете USB устройството за съхранение във Вашия компютър.
 5. Копирайте или плъзнете и пуснете файла "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg" в основната директория на Вашето USB устройство.
  ЗАБЕЛЕЖКА: "Основната директория" е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB устройството за съхранение от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 15 – 30 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.
 2. Уверете се, че в телевизорът няма включени USB устройства.
 3. Поставете Вашето USB устройство за съхранение, което съдържа файла "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16026711000070.pkg", в USB порт на телевизора.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате всеки USB слот, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.
 4. След разпознаване на USB устройството за съхранение на телевизора ще се появят различни съобщения. Следвайте инструкциите на екрана.
 5. След приключване на копиране на файла от USB устройството за съхранение процесът на актуализация ще започне, индикаторът POWER на телевизора ще започне да мига в бяло и ще се изведе екранът за напредък на актуализацията.
 6. След няколко минути телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за завършване на актуализацията.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на процеса на актуализиране на софтуера, моля, недейте да:

  • Премахнете USB устройството
  • Изключвате телевизора
  • Изключвате телевизора от електрозахранването
 7. Когато актуализацията на софтуера приключи, на телевизора ще се изведе съобщение, което указва, че актуализацията на софтуера е приключила.
 8. Внимателно премахнете USB устройството от USB слота.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата софтуерна версия, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е "PKG6.2671xxxx" или по-висок, актуализацията на софтуера е успешна.
 • Ако номерът на версията не е "PKG6.2671xxxx" или по-висока, изтеглете и инсталирайте отново актуализацията.

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Нужна ви е повече информация? Вижте нашите често задавани въпроси за обновяване на софтуера чрез интернет:

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.

 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара софтуерна версия не е възможна. Най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.

 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Ще отнеме време да се рестартира телевизора, докато инсталирате новия софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при обновяването на софтуера на Вашия телевизор, използвайки интернет.

При извеждане на телевизора на съобщението "An error occurred during the software update" (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или "Software cannot be updated using this USB device" (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Потвърдете, че USB устройството за съхранение е изправно. Ако е, опитайте отново да изтеглите файла с актуализацията.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона [POWER] (Захранване) на телевизора.
 3. Натиснете бутона [POWER] (Захранване) отново и продължете с инсталацията.

Ако на предния дисплей на телевизора бъде изведено съобщението "No newer version of the TV software was found" (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте раздела "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.