Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • RSX-GS9

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения от предишната актуализация

 • Оригинално DSD 11,2 MHz/1 bit възпроизвеждане(*) със смартфон Android на USB DAC
  Оригинално DSD 5,6 MHz/1 bit възпроизвеждане(*) с iPhone на USB DAC
  и двете от Sony | Music Center.
  (*)За оригинално DSD възпроизвеждане е необходим смартфон.
 • Sony | приложението Music Center е съвместимо с изводна функция за USB DAC

Предишни предимства и подобрения

 • Показване на заглавието на песента през USB 1 и USB 2
 • Показване на името на отсрещния абонат, когато използвате Bluetooth® обаждане със свободни ръце
 • Отидете на Настройки > приложение Sony, за да зададете пускане на приложението Music Center на АВТО или ИЗКЛЮЧЕНО
 • Настройка на яркост
 • Оригинално DSD 11,2 MHz/1 bit възпроизвеждане с WALKMAN®(*) с помощта на USB DAC
  (*)За оригинално DSD 11,2 MHz/1 bit възпроизвеждане е необходим съвместим WALKMAN®.
  Възможно е да няма съвместим WALKMAN® във Вашата държава или регион.
 • Съвместим със Sony | приложение Music Center
 • Съдържание DSD5.6MHz/1 бит вече може да се възпроизвежда чрез портовете USB1 и USB2
 • Корекции на грешки за филтрите за пропускане на високи и ниски честоти
 • Освен това поправя грешка, при която показването за изравняване на времето не остава, когато запалите двигателя

Информация за файл

Име на файла

 • RSXGS9_v13.zip

Версия на файла

 • 13

Размер на файла

 • 72.1 MB (75 699 787 байта)

Дата на издаване

 • 09/11/2017

Подготовка

 • Приложими версии на фърмуера:
  • Ако версията на фърмуера на устройството ви е „13“ или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията

Как да проверите версията на фърмуера на основното устройство

Забележка: Моля, уверете се, че имате дистанционното управление под ръка

 1. Включете основното устройството („ON“).
 2. Натиснете и задръжте бутона „SRC“ за 1 секунда на основното устройство, за да изключите източника и да покажете часовника.
 3. Натиснете бутона "MENU", на дистанционното управление, за повече от 2 секунди
 4. Натиснете бутона „↑“ или „↓“ на дистанционното управление, за да се покаже „GENERAL“ (Общи), и след това бутона „ENTER“ на дистанционното управление
 5. Натиснете бутона „↑“ или „↓“ на дистанционното управление, за да се покаже „Firmware“ (Фърмуер), и след това бутона „ENTER“ на дистанционното управление
 6. Натиснете бутона „↑“ или „↓“ на дистанционното управление, за да се покаже „Version“ (Версия), и след това бутона „ENTER“ на дистанционното управление
 7. Тогава ще се покаже текущата версия на фърмуера. Ако версията се показва като „13“ или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията

Инсталиране

1. Подготовка: Как да подготвите USB устройство за съхранение за актуализацията на фърмуера

 1. Свържете USB устройството към компютъра си и се уверете, че сте го форматирали, като изберете файлова система FAT16, FAT32 или ex-FAT
 2. Уверете се, че компютърът ви е свързан към интернет
 3. Изтеглете файла с актуализацията на своя компютър
  • Име на файл: RSXGS9_v13.zip
  • Размер на файла: 72.1 MB (75 699 787 байта)
 4. Моля, разархивирайте изтегления архивен файл
 5. Копирайте папката „UPDATE“ (Актуализация) в кореновата директория на USB устройството, което е свързано към компютъра ви
 6. Изключете USB устройствто от компютъра си

2. Актуализация: Как да актуализирате фърмуера на основното устройство с помощта на USB устройство за съхранение

Забележки:

 • Актуализацията чрез USB може да бъде осъществена само с помощта на USB1 порта на предния панел
 • Моля, следвайте всички стъпки, указани по-долу
 • Процедурата за актуализация в автомобила ви ще отнеме около 5 минути
 • Паркирайте автомобила си на безопасно място и запалете двигателя, за да избегнете спад в напрежението към устройството
 • Моля, не изключвайте захранването от акумулатора или захранването на запалването (захранването за аксесоар) по време на актуализацията, тъй като това може да причини неизправност

 1. Включете основното устройство („ON“) и изчакайте 30 секунди, за да превключи напълно от режим на готовност.
 2. Натиснете и задръжте бутона „SRC“ за 1 секунда на основното устройство, за да изключите източника и да покажете часовника.
 3. Натиснете бутона "MENU", на дистанционното управление, за повече от 2 секунди
 4. Натиснете бутона „↑“ или „↓“ на дистанционното управление, за да се покаже „GENERAL“ (Общи), и след това бутона „ENTER“ на дистанционното управление
 5. Натиснете бутона „↑“ или „↓“ на дистанционното управление, за да се покаже „Firmware“ (Фърмуер), и след това бутона „ENTER“ на дистанционното управление
 6. Натиснете бутона „↑“ или „↓“ на дистанционното управление, за да се покаже „Update“ (Актуализация), и след това бутона „ENTER“ на дистанционното управление
 7. Натиснете бутона „↑“ или „↓“ на дистанционното управление, за да се покаже „YES“ (Да), и след това бутона „ENTER“ на дистанционното управление
 8. Когато на дисплея се покаже „Insert USB“, моля, включете USB устройството за съхранение, съдържащо актуализацията на фърмуера, в порта USB1
 9. Актуализацията трябва да приключи в рамките на около 5 минути и когато приключи и е успешна, устройството ще се рестартира автоматично от състояние на ИЗКЛЮЧЕН източник (когато се показва часовникът)
 10. Проверете дали версията на фърмуера е актуализирана, като следвате процедурата по-горе „Как да проверите версията на фърмуера на основното устройство“. Ако показаният номер на версия на фърмуера е „13“, актуализацията на фърмуера е приключена