Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • MHC-V77DW

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобряване на стабилността при работа

Предишни предимства и подобрения

 • Решава проблем, при който звукът от микрофона понякога се накъсва при използване на бутоните KEY CONTROL
 • Решава прескачането на звука в редки случаи, свързани с използване на бутоните KEY CONTROL при възпроизвеждане на музика за продължителен период от време
 • Прибавена е функция за безжичен стереозвук
 • Поддържа възпроизвеждане на музика от SCMS-T устройства чрез Bluetooth® при използване на функцията за безжичен стереозвук
 • Прибавена е функцията Multi Room чрез Google Cast
 • Прибавена е функция за взаимно свързване на LED осветление при използване на функцията за безжично озвучаване за няколко помещения/безжичен стереозвук
 • Поддържа възпроизвеждане на музика от външно USB устройство при използване на функцията за безжично озвучаване за няколко помещения

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера домашна аудиосистема „MHC-V77DW”

Версия на файла

 • SYS 2.07

Размер на файла

 • 177 MB (185 696 448 байта)

Дата на издаване

 • 28-11-2017

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера на Вашето устройство е "SYS 2.07" или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Натиснете бутона за включване на захранването на устройството, за да включите системата.
 2. Натиснете [OPTIONS].
 3. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете "SYSTEM", след което натиснете
 4. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете "VERSION", след което натиснете


Важна забележка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите системата MHC-V77DW
 • Не изключвайте системата MHC-V77DW и не я разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите
 • Не използвайте устройството и дистанционното управление по време на изтеглянето и актуализацията.
 • Не изключвайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Има 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата система MHC-V77DW:

От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Инсталиране

Обновяване на системата MHC-V77DW през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на Вашата система MHC-V77DW.

От какво се нуждаете:

 • Работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)

Настройване на оборудването:

 1. Свържете системата MHC-V77DW с източника си на интернет чрез Ethernet кабел

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Натиснете на устройството, за да включите системата, и изчакайте няколко минути, докато на дисплея се покаже иконата „UPDATE“.
 2. Натиснете [OPTIONS]
 3. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „SYSTEM“, след което натиснете
 4. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „UPDATE“, след което натиснете
 5. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „VIA NW“, след което натиснете
 6. Натиснете , за да изберете „EXEC“
 7. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „YES“, след което натиснете
 8. Моля, изчакайте да приключат процесите на изтегляне, копиране на файлове и актуализация.
  • Изтегляне: времето за изтегляне зависи от Вашата интернет връзка
  • Копиране на файл: след тази стъпка следва автоматично рестартиране на системата (около 10 секунди)
  • Актуализация на софтуер: след тази стъпка също следва автоматично рестартиране на системата (около 30 секунди)
  • След това ще се стартира демонстрационният режим
 9. Натиснете отново на устройството и включете системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 2.07, актуализацията на фърмуера е успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже „Download Error“ (Грешка при изтегляне)/„Push POWER“ (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Натиснете бутона и ИЗКЛЮЧЕТЕ системата
 2. Натиснете бутона и след това системата ще се ВКЛЮЧИ
 3. Изчакайте около 3 минути (или до установяване на мрежова връзка), след това проверете дисплея на системата
 • Иконата „UPDATE“ свети
  • Софтуерната актуализация НЕ е завършена, но системата е в нормално състояние.
  • Опитайте отново актуализацията през мрежата по същия начин.
   Ако актуализацията отново е неуспешна, вместо актуализация през мрежата опитайте да актуализирате софтуера чрез процедурата с USB флаш устройство.

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Изтеглете актуализацията на Вашия компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на Вашата система MHC-V77DW.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X версия 10.4 или по-нова

Ако използвате Windows® 10/8.1, моля, използвайте режима за настолен компютър.
Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Изисквания за носител за запис

USB флаш устройство: Капацитет: над 256 MB

Работата не е гарантирана за всички видове USB флаш четци.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Изтеглете актуализацията на своя компютър:
 1. Потвърдете, че няма други отворени програми, освен вашия Интернет браузър.
 2. Прочетете и се съгласете с правилата и условията на тази страница
 3. Изтеглете файла на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили
  • MHC-V77DW: MHC16002.UPG [177 MB (185 696 448 байта)]
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Поставете Вашия USB флаш четец в USB слота на компютъра
 2. Форматирайте Вашия USB флаш четец
 3. Копирайте файла с актуализацията в ГЛАВНАТА директория на USB флаш четеца

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Поставете USB флаш четецa в USB слота на системата MHC-V77DW.

Прехвърлете актуализацията:
 1. Включете системата MHC-V77DW, като натиснете бутона
 2. Натиснете [OPTIONS]
 3. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „SYSTEM“, след което натиснете
 4. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „UPDATE“, след което натиснете
 5. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „VIA USB“, след което натиснете
 6. Натиснете , за да изберете „EXEC“
 7. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „YES“, след което натиснете
 8. След това „UPDATING“ ще започне да мига на дисплея по време на актуализацията.

 9. Моля, изчакайте да приключат процесите на копиране на файлове и актуализация.
  • Копиране на файл: след тази стъпка следва автоматично рестартиране на системата (около 10 секунди)
  • Актуализация на софтуер: след тази стъпка също следва автоматично рестартиране на системата (около 30 секунди)
  • След това ще се стартира демонстрационният режим

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 2.07, актуализацията на фърмуера е успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже „File Error“ (Грешка във файла) или „No File“ (Няма файл), или „Read Error“ (Грешка в прочитането)/„Push POWER“ (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Уверете се, че файлът за актуализацията е правилният и е поставен в главната директория на Вашия USB флаш четец и опитайте отново по същия начин.
 2. Ако все още не можете да извършите актуализацията, моля, опитайте отново с друго USB устройство за съхранение.