Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Подобрява функцията за жестове на тъчпада
  ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да актуализирате фърмуера на "Приемника за клавиатура" до версия 1.89 или по-нова.

Информация за файл

Име на файла

 • EP0000605001.exe

Версия на файла

 • 6.3.17.08230 / 6.4.9.08230

Размер на файла

 • 19 042 192 байта

Дата на издаване

 • 25-12-2017

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на тази актуализацията е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10 (32 бита/64 бита)
 • Windows 8.1 (32 бита/64 бита)
ВАЖНО: Моделите, надстроени до Windows 8.1/Windows 10, също са цел на тази актуализация.

Изтегляне

Преди да направите надстройка

 • Съобщението "Windows needs your permission to continue" (Windows се нуждае от Вашето разрешение, за да продължи) може да се изведе в диалоговия прозорец User Account Control (Управление на потребителския профил). В такъв случай щракнете [Continue] (Напред), за да продължите, и следвайте инструкциите.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Влезте в компютъра като администратор

 1. Изтеглете файла EP0000******.exe и го запаметете в папка на Вашия компютър.
 2. Отидете в папката, където е изтеглен файлът.
 3. Натиснете два пъти (или щракнете два пъти) върху EP0000******.exe.
 4. Следвайте инструкциите на екрана.
 5. Рестартирайте компютъра си, когато инсталирането завърши.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Моля, след актуализацията потвърдете, че новата версия е успешно инсталирана.

Отидете в C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

Ако показаната версия е "6.3.17.08230" или "6.4.9.08230", надстройването е успешно.