Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Поддържа функция за превключване на включване/изключване на функциите за жестове на тъчпада
 • Поддържа обръщаща се посока на превъртане с жест на плъзгане с 2 пръста
 • Разрешава проблема с обратното действие при мащабиране на размера на съдържанието в зависимост от приложението (напр. Карта)
 • Разрешава проблема с неволното превъртане на екрана, когато се извършва жеста на защипване с 2 пръста
 • Поддържа промяна на настройката за времето на изчакване за щракване с тъчпада
 • Разрешава проблема със загубата на въведените с клавиш данни и неволното задържане на клавиш натиснат
Забележка: Необходимо е също да приложите актуализацията "VAIO Control Center вер.6.3.17/6.4.9" (или по-нова версия).

Предишни предимства и подобрения

 • Разрешава проблема с неволното натискане на клавиш при плъзгане от горния край на тъчпада в зависимост от настройката на подредбата на клавиатурата
 • Разрешава проблема с неволното натискане на клавиш при плъзгане от десния край на тъчпада в зависимост от подредбата на клавиатурата
 • Разрешава проблема с неволното пускане на cortana при някои версии на Windows 10
 • Разрешава проблема със загубата на първоначално въведените данни с клавиатурата след зареждане/рестартиране/възстановяване след хибернация на ОС
 • Разрешава проблема със селективното прекъсване на USB
 • Подобрява усещането при повторно натискане на клавиш и при задържане на някакъв клавиш

Информация за файл

Име на файла

 • EP0000605002.exe

Версия на файла

 • Версия 1.89

Размер на файла

 • 6 824 704 байта

Дата на издаване

 • 25-12-2017

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на тази актуализацията е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:

 • Windows 10 (32 бита/64 бита)
 • Windows 8.1 (32 бита/64 бита)
ВАЖНО: Моделите, надстроени до Windows 8.1/Windows 10, също са цел на тази актуализация.

Изтегляне

Преди да направите надстройка

 • Съобщението "Windows needs your permission to continue" (Windows се нуждае от Вашето разрешение, за да продължи) може да се изведе в диалоговия прозорец User Account Control (Управление на потребителския профил). В такъв случай щракнете [Continue] (Напред), за да продължите, и следвайте инструкциите.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Влезте в компютъра като администратор

ВАЖНО:
 • ТРЯБВА да изпълните и двете стъпки "1. Update (Актуализация)" и "2. Pairing (Сдвояване)" по-долу, за да актуализирате фърмуера.
 • НЕ ТРЯБВА да използвате Sleep (Заспиване), Restart (Рестартиране) и Shutdown (Изключване) преди двете стъпки "1. Update (Актуализация)" и "2. Pairing (Сдвояване)" са завършени.
 1. Изтеглете EP0000******.exe и го запаметете в папка на Вашия компютър.
 2. Уверете се, че адаптерът за променливотоково захранване е свързан към Вашия компютър, преди да продължите.
 3. Отидете в папката, където е изтеглен файлът.
 4. Натиснете два пъти (или щракнете два пъти) върху EP0000******.exe
 5. Щракнете върху "1. Бутон UPDATE (Актуализация). (Показва се съобщението "Updating firmware..." (Актуализиране на фърмуера...). Изчакайте около 1 минута.)
 6. След като се покаже съобщението "Update Success!!!" (Успешна актуализация!!!), щракнете върху "2. Бутон PAIRING (Сдвояване).
 7. Изпълнете сдвояването ръчно, като следвате инструкциите "Сдвояване на безжична клавиатура с Вашия компютър VAIO."
 8. Щракнете върху бутона "Close" (Затваряне).
 9. Рестартирайте компютъра си.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Моля, след актуализацията потвърдете, че новата версия е успешно инсталирана.
Проверете свойството на следното устройство в диспечера на устройствата.

Изберете [USB комбинирано устройство] (Местоположение: Port_#0001.Hub_#0003) → Свойства → Раздел [Детайли] → [Описание на устройството на шината]

Ако показаната версия е "1.89", надстройването е успешно.