Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • DSC-RX0

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Поддържа "Camera Control Box" (модел CCB-WD1) за кабелно снимане с множество изгледи
 • Подобрява функцията за безжично снимане с множество изгледи с мобилното приложение PlayMemories™ *1*2*3

  *1: В зависимост от спецификациите на точката на достъп, които мобилното устройство използва, и радиочестотната среда броя на устройствата, които могат да бъдат свързани, може да се промени. Връзката на до 50 свързани устройства е успешно тествана (въз основа на тестове на Sony)
  *2: Изисква се мобилното приложение PlayMemories™ да е версия 6.2
  *3: Sony препоръчва използването само на сигурни Wi-Fi връзки

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер DSC-RX0 (фърмуер) Ver.2.00 (Mac)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 158 MB (158 203 149 байта)

Дата на разпространение

 • 31/01/2018

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.2.00, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 5 (Подстраница 5 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13, моля, уверете се, че "DriverLoader_1013" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BJ1.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BJ1.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_DSCRX0V200.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_DSCRX0V200.dmg], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. [Update_DSCRX0V200] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконата.
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира. 7. Включете фотоапарата.
 8. Според инструкцията в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер, изберете подстраница 3 Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 9. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: Ако компютърът не може да намери фотоапарата, на дисплея на компютъра ще бъде изведено съобщението "Could not find the camera for this update." (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация). Ако това се случи, опитайте следното:
  1. Разкачете и свържете отново USB кабела.
  2. Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

  Понякога при свързване на фотоапарата към компютъра с USB кабел на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра. В този случай извадете батерията или разкачете адаптера за променлив ток от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".

 10. След като потвърдите на LCD монитора на фотоапарата, щракнете върху Next (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Забележка: Ако текущата софтуерна версия на системата е 2.00 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху „Finish“ (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.
 11. След като потвърдите, че Current version (Текуща версия) е "Вер.1.00 или по-стара", щракнете Next (Следващо).
 12. Фотоапаратът автоматично се нулира.

  Показва се екранът по-долу.

  Забележка: Иконата за зареждане може да не се покаже в зависимост от версията на операционната система, която се използва.
 13. Стартиране на актуализацията
  След автоматичното рестартиране се показва следният екран и актуализацията започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 14. Завършване на актуализацията
  След приключване на актуализацията долният екран се появява. Също така фотоапаратът автоматично се рестартира, което може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте, докато се появи същият екран на LCD на фотоапарата като този точно преди стартиране на актуализацията на софтуер. Когато екранът се появи, натиснете бутона [Finish] (Готово) и разкачете USB кабела.


  Забележка: Ако се покаже предупреждение за възстановяване на данни след рестартирането, моля, изчакайте, докато това предупреждение изчезне. Това не е необичайно.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver. 2.00.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 5 (Подстраница 5 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.