Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WX-GS920BH

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Задаване на максималното ниво за сила на звука на устройството (30 – 50)

Информация за файл

Име на файла

 • WX-GS920BH_v1100.zip

Версия на файла

 • 11

Размер на файла

 • 2,81 MB (2 953 399 байта)

Дата на издаване

 • 09-04-2018

Подготовка

 • Приложими версии на фърмуера:
  • Ако версията на фърмуера на устройството Ви е версия " 11 " или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията

Как да проверите версията на фърмуера на основното устройство

 1. Включете основното устройството ("ON")
 2. Натиснете и задръжте бутона "SRC" на главното устройство за 1 секунда за изключване на източника и показване на часовника
 3. Натиснете бутона "MENU" (Меню)
 4. Завъртете селектора за управление за показване на "GENERAL" (Общи настройки) и след това го натиснете
 5. Завъртете селектора за управление за показване на "SET FIRMWARE" (Задаване на фърмуер) и след това го натиснете
 6. Завъртете селектора за управление за показване на "FW VERSION" (Версия на фърмуера) и след това го натиснете. Тогава ще се покаже текущата версия на фърмуера.

Инсталиране

1. Подготовка: Как да подготвите USB устройство за съхранение за актуализацията на фърмуера

 1. Свържете USB устройството към компютъра си и се уверете, че сте го форматирали, като изберете файлова система FAT16 или FAT32
 2. Уверете се, че компютърът ви е свързан към интернет
 3. Изтеглете файла с актуализацията на своя компютър
  • Име на файл: WX-GS920BH_v1100.zip
  • Размер на файла: 2,81 MB (2 953 399 байта)
 4. Моля, разархивирайте изтегления архивен файл
 5. Копирайте файла "WX-GS920BH_v1100.dat" в основната директория на USB устройството, което е свързано към компютъра Ви
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено
 6. Изключете USB устройствто от компютъра си

2. Актуализация: Как да актуализирате фърмуера на основното устройство с помощта на USB устройство за съхранение

Забележки:

 • Процедурата по актуализация (във Вашия автомобил или лодка) отнема приблизително 1 минута да се извърши
 • Моля, следвайте всички стъпки, указани по-долу
 • За да предотвратите спад в напрежението на батерията в процеса на актуализация, препоръчваме Ви да я извършите при работещ двигател на автомобила (или лодката) Ви. Преди започване на процеса по актуализация при работещ двигател на автомобила (или лодката) се уверете, че сте паркирали превозното средство на безопасно място и не изключвайте двигателя докато актуализацията не завърши.

 1. Включете основното устройството ("ON")
 2. Натиснете и задръжте бутона "SRC" на главното устройство за 1 секунда за изключване на източника и показване на часовника
 3. Натиснете бутона "MENU" (Меню)
 4. Завъртете селектора за управление за показване на "GENERAL" (Общи настройки) и след това го натиснете
 5. Завъртете селектора за управление за показване на "SET FIRMWARE" (Задаване на фърмуер) и след това го натиснете
 6. Завъртете селектора за управление за показване на "FW UPDATE" (Актуализация на фърмуера) и след това го натиснете
 7. Завъртете селектора за управление за показване на "FW UPDATE-YES" (Актуализация на фърмуера – да) и след това го натиснете
 8. Когато съобщението "INSERT USB" (Включете USB) се покаже, свържете USB устройството за съхранение към USB порта на предния панел на главното устройство
 9. Актуализацията трябва да приключи след приблизително 1 минута, а когато е завършена и е успешна, устройството ще се рестартира автоматично
 10. Потвърдете, че версията на фърмуера е актуализирана до 11