Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Подобрена свързаност на функцията BRAVIA Sync

Ограничения

 • Само за използване с продуктите, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Информация за файл

Име на файла

 • 18VK_M.zip

Версия на файла

 • 1.12

Размер на файла

 • 2.86 MB (3 004 505 байта)

Дата на издаване

 • 11-04-2018

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията се показва като 1.12 или по-нов, не е необходимо да извършвате актуализацията.

ВАЖНО:

След проверка на версията всички настройки ще се върнат към режим на нулиране до фабрични настройки.
Препоръчва се да прегледате бележката за предишната настройка, ако е необходимо.
След това информацията за сдвояване на Bluetooth връзката със смартфон/Bluetooth TV ще бъде изтрита. Необходимо е отново да извършите операцията на сдвояване след проверка на версията.
стъпка [3] при натискане на бутон, различен от [VOLUME+], LED ще светне, но няма да покаже информация за съответния софтуер.

 1. Когато захранването е включено, проверете състоянието на нормално стартиране.
 2. На дистанционното управление натиснете последователно бутоните [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓(СТРЕЛКА НАДОЛУ)] → [↑(СТРЕЛКА НАГОРЕ)]. Ще се изведе състояние на готовност на версията. (Всички LED ще мигат.)
 3. Натиснете бутона [VOLUME+]. Номерът на версията ще се изведе както по-долу.
  Модел на извеждане на номера на версията: A.BC
  • Времена на мигане на LED на телевизора: първи номер (A)
  • Времена на мигане на LED на BLUETOOTH: първа цифра от десетичния номер (B)
  • Времена на мигане на LED на USB: втора цифра от десетичния номер (C)
   Пример: версия 1.12
 4. Проверете версията на софтуера. (Ако версията на софтуера е актуализирана, актуализацията на софтуера няма да е необходима.)
 5. След проверка на версията, натиснете бутона за включване на захранването, излезте от режима на проверка на версията, след което натиснете отново бутона за включване на захранването, за да изключите захранването.

Инсталиране

1. Подготовка: Как да подготвите USB устройство за съхранение за актуализацията на фърмуера

Забележки:

 • Използвайте USB устройство за съхранение, форматирано на FAT32. Не използвайте драйвери FAT16, exFAT, NTFS.
 • Препоръчителна операционна система за изтегляне на софтуер и прехвърляне на файл с актуализация в USB памет:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Свържете USB устройството към компютъра си и се уверете, че сте го форматирали, като изберете файлова система FAT32
 2. Уверете се, че компютърът ви е свързан към интернет
 3. Изтеглете файла с актуализацията на своя компютър
  • Име на файла: 18VK_M.zip
  • Размер на файла: 2,86 MB (3 004 505 байта)
 4. Разархивирайте изтегления zip файл
 5. Копирайте файла "18VK_M.bin" в главната директория на USB устройството, което е свързано към компютъра Ви
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено
 6. Изключете USB устройствто от компютъра си

2. Актуализация: Как да актуализирате фърмуера на основното устройство с помощта на USB устройство за съхранение

Забележки:

 • Прочетете внимателно инструкциите или можете да повредите своя HT-SF200/HT-SF201
 • Не изключвайте HT-SF200/HT-SF201 и не го изключвайте от захранването, докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в инструкциите
 • Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на актуализация на софтуера.
 • Не изваждайте кабела за електрозахранване, докато актуализацията не завърши. Това може да доведе до грешка в системата.

 1. Включете компактната тонколона. Изчакайте, докато LED екранът се върне към предишния дисплей на вход.
  (Пример за избран "телевизор" в предишен вход.)
 2. Поставете USB с файл с актуализация
 3. Натиснете и задръжте бутоните [BLUETOOTH] + [POWER] на сензорния панел едновременно в продължение на 5 секунди, продължете да натискате, докато не светне LED на USB.
 4. Ще се изведе LED екранът, когато процесът на актуализация започне, LED ще се изведе, както е показано, когато актуализацията започне. След актуализацията тонколоната ще се включи автоматично.
  Процесът на актуализация отнема около 3 минути
 5. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията на фърмуера е 1.12, актуализацията на фърмуера е била успешна.