Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • XAV-AX200

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера "MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00" за XAV-AX200

Име на Zip файл

 • XAV-AX200_v10100.zip

Версия на файла

 • MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00

Размер на файла

 • 95.1 MB (99 776 977 байта)

Дата на издаване

 • 10-05-2018

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Екранът за внимание, който се показва при стартиране, ще се затвори автоматично
 • Потребителят може да персонализира цвета на бутоните (функция за осветяване на клавиши)
  1. Изберете "Settings" (Настройки) на началния екран
  2. Изберете "Visual Settings" (Визуални настройки)
  3. Изберете "K Illumination" (K осветяване)
  4. Персонализирайте всеки параметър
 • Подобрение на функцията за Bluetooth сдвояване (функция за поддръжка на сравнение на цифрови данни)

Подготовка

За актуализация на фърмуера е необходимо следното USB устройство с памет:

 • Високоскоростен USB сертифициран
 • Файловата система се форматира от FAT32 или FAT16
  * Ако не знаете дали Вашата USB памет ги поддържа, настоятелно Ви препоръчваме да използвате USB памет над 2 GB.

Ако актуализацията на фърмуера не се изпълни, моля, използвайте друго USB устройство с памет и натиснете бутона за нулиране.

Проверете версията на фърмуера

Следвайте тези стъпки, за да проверите текущо инсталираната версия на фърмуера на устройството:
Ако като версия се изведе "MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00", не е необходимо да актуализирате фърмуера.

 1. Включете основното устройството ("ON")
 2. Изберете "Settings" (Настройки) от началния екран
 3. Изберете "General Settings" (Общи настройки)
 4. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера). Тогава ще се изведе текущата версия на фърмуера.

Изтегляне

Предварителни условия за актуализацията

 • Към Вашия компютър свържете USB устройство за съхранение със 100 MB или повече свободно пространство и го форматирайте с файловата система FAT16 или FAT32.

Важна забележка

 • След актуализацията следните настройки се връщат обратно до своите стойности по подразбиране. Съхранете стойностите на настройките, за да ги възстановите след актуализацията.
  • Общи Настройки
   • Clock Time
   • Дата/Час
   • Beep
   • Steering Control
   • Персонализирано управление от волана
  • Sound Settings
   • EXTRA BASS
   • EQ10/събуфър
   • Баланс/заглушител
   • Кросоувър
   • DSO
  • Нива на силата на звука
 • Моля, следвайте всички стъпки, указани по-долу
 • Процедурата по актуализация в автомобила Ви ще отнеме около 10 минути
 • Паркирайте автомобила си на безопасно място и запалете двигателя, за да избегнете спад в напрежението към устройството

Как да изтеглите актуализацията

 1. Уверете се, че компютърът ви е свързан към интернет
 2. Изтеглете файла с актуализацията на своя компютър
 3. Извлечете файла за актуализацията, за да създадете папката "update" (Актуализация), която включва CUST_P024.BIN и st24mcu.bin
 4. Копирайте папката "update" (Актуализация) в кореновата директория на USB паметта, която е свързана към компютъра Ви
 5. Изключете USB паметта от компютъра си

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Свържете USB паметта към основния блок
 2. Натиснете копчето за сила на звука и изберете "Source OFF" (Изключване на източник) (или натиснете бутон OFF (Изкл.) на дистанционното управление), за да въведете устройството в състояние на ИЗКЛЮЧЕН източник
 3. Изберете "Settings" (Настройки) от началния екран. Плъзнете бързо началния екран отдолу, след това от дясно наляво, ако не можете да откриете иконата "Settings" (Настройки)
 4. Изберете "General Settings" (Общи настройки)
 5. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера)
 6. Изберете "Update" (Актуализация)
  • Проверете файловата структура на USB паметта, ако не можете да натиснете бутона "Update" (Актуализация). Файлът за актуализация може да не се намира на правилното място на USB паметта
  • Проверете файловете в USB паметта, ако на устройството се изведе съобщение "This data is not compatible" (Тези данни са несъвместими). Възможно е USB паметта да не съдържа правилния файл за актуализация
  • Изтеглете най-новия файл за актуализация, ако за версия не се извежда "MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00". Може би използвате неправилен файл за актуализация
 7. Отново изберете "Update" (Актуализация). След това устройството стартира актуализирането. Актуализацията трябва да завърши след около 10 минути. Устройството автоматично ще рестартира няколко пъти по време на актуализацията. След като актуализацията завърши, устройството ще изведе "For your safety" (За Вашата безопасност)
  • Не изключвайте устройството по време на актуализацията
  • Не изключвайте USB паметта по време на актуализацията

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Включете основното устройството ("ON")
 2. Изберете "Settings" (Настройки) от началния екран
 3. Изберете "General Settings" (Общи настройки)
 4. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера). Тогава ще се изведе текущата версия на фърмуера. Когато "MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00" се извежда като номер на версия, актуализирането на фърмуера е завършено

Ако актуализацията на фърмуера не е успешна, използвайте други USB устройства и натиснете бутона за нулиране.