Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • FA-WRC1M

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Функцията за ПАМЕТ НА НИВО НА TTL е налична
  (Автоматично се задава измерено ниво на мощност на светкавицата като ниво на светкавицата в РЪЧЕН режим).

  За подробности направете справка с "Помощното ръководство", което можете да откриете в раздела "Ръководства" на Вашата продуктова страница.
  Приложим продукт: HVL-F60RM (от 22 май 2018 г.)

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер FA-WRC1M (фърмуер) Ver.2.00 (Windows)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 1.99 MB (2 096 888 байта)

Дата на разпространение

 • 22/05/2018

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.2.00, не е нужна актуализация.

 1. Изберете [Menu] (Меню) → [2] → [VERSION] (ВЕРСИЯ) → [CMD] на устройството.
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционни системи


Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Компютърен хардуер


Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Източник на захранване за устройството
  • Две нови алкални батерии LR6 (размер AA)
  • Две напълно заредени акумулаторни никел метал-хидридни (Ni-MH) батерии размер AA
  • Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на оставащия заряд в батерията е достатъчно.
   Препоръчваме да използвате нови батерии или напълно заредени батерии.
 • Използвайте стандартен USB кабел или кабелът, поставен към фотоапарата.
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важна забележка

 • Използвайте две нови алкални батерии LR6 (размер AA) или две напълно заредени акумулаторни никел метал-хидридни (Ni-MH) батерии размер AA.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай устройството може да стане неизползваемо поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не бъдете свързвани към други апарати освен компютъра си.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът [Update_FAWRC1MV200.exe] ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).


 5. Съобщение за потребителите на Windows 8.1/10:
  Със стандартните настройки на Internet Explorer файлът с актуализацията ще бъде записан в папката за изтегляния.
  Щракнете върху плочката на работния плот в началния екран и намерете изтегления файл в папката за изтегляния, като използвате Explorer.

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_FAWRC1MV200.exe], който сте изтеглили. – Не свързвайте устройството засега.
 3. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира.

 4. Използвайте стандартен USB кабел или кабелът, поставен към фотоапарата. След което свържете компютъра и устройството. LCD мониторът на устройството се изключва, когато е свързан с USB кабел.

  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, на компютърния монитор се появява съобщението "Could not find the device for this update" (Не може да бъде намерено устройството за тази актуализация). Ако това се случи, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

 5. След като потвърдите на LCD монитора на устройството, щракнете върху [Next] (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана.
  След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е "1.00", щракнете върху [Next] (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е "2.00" или по-нова, актуализацията не е необходима.
  В този случай спрете USB връзката и щракнете върху [Finish] (Готово).

  Забележка: Ако съобщението "Would you like to install this device software?" (Publisher: Sony Corporation) (Желаете ли да инсталирате този софтуер за устройство?) (Издател: Sony Corporation) се появи на екрана, щракнете върху [Install] (Инсталиране).


  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация

 6. Устройството автоматично се нулира.
  Ще се появи екранът по-долу.

 7. Стартирайте актуализацията
  След автоматично нулиране се извежда екранът по-долу. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 12 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте устройството и не изваждайте USB кабела по време на актуализация.

 8. Завършване на актуализацията
  След като актуализацията е завършена, следният екран ще се покаже. Устройството автоматично ще се рестартира, което може да отнеме няколко минути.
  Когато се появи екранът, натиснете бутона [Finish] (Готово) и изключете USB кабела. Изключете и включете отново устройството.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството Ви е Ver.2.00.

 1. Изберете [Menu] (Меню) → [2] → [VERSION] (ВЕРСИЯ) → [CMD] на устройството.
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.