МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Актуализация на системния софтуер FDR-X3000 (фърмуер) Ver.1.01 (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • FDR-X3000

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Поддръжка на Android 8 за дистанционно захранване на функцията чрез PlayMemories Mobile
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер FDR-X3000 (фърмуер) Ver.1.01 (Mac)

Версия на файла

 • 1.01

Размер на файла

 • 223.9 MB (223 853 114 байта)

Дата на разпространение

 • 29/05/2018

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.1.01, не е нужна актуализация.

Натиснете бутона UP или бутона DOWN, за да изберете [MENU] (МЕНЮ) – [SETUP] (НАСТРОЙКА) – [Ver.] (Вер.), след което натиснете бутона REC/ENTER.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13 - 10.15, моля, уверете се, че "DriverLoader_1015" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

  Важно:
  За macOS 11 – 12, моля, уверете се, че "System Software Update Helper" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BX1.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BX1.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_FDRX3000V101.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.

 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_FDRX3000V101.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.

 3. [Update_FDRX3000V101] е разширен.

 4. Щракнете двукратно върху иконата.

 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.

 6. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира.

 7. Включете фотоапарата.

 8. Следвайки инструкцията в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер, свържете камерата към компютъра с приложения USB кабел.

  Забележка: Ако компютърът не може да открие камерата, на компютърния екран се появява съобщението "Could not find the camera for this update" (Не може да бъде намерена камера за тази актуализация). Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

  Понякога при свързване на фотоапарата към компютъра с USB кабел на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра.
  В този случай извадете батерията или разкачете адаптера за променлив ток от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от „2. Стартиране на програмата за актуализация на системния софтуер“.


 9. След като потвърдите на LCD монитора на фотоапарата, щракнете върху Next (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана.

  Забележка: Ако текущата софтуерна версия на системата е 1.01 или по-нова, не е необходима актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху „Finish“ (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация

 10. След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е [Ver.1.00] (вер. 1.00), щракнете върху [Next] (Напред).

 11. Камерата се нулира автоматично.
  Показва се екранът по-долу.

  Забележка: Иконата за зареждане може да не се покаже в зависимост от версията на операционната система, която се използва.

 12. Стартирайте актуализацията
  След автоматичното нулиране се показва следният екран и актуализацията започва. Показва се лентата за напредък, докато се актуализира (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

 13. Завършване на актуализацията
  След като актуализацията е завършена, следният екран ще се покаже. Камерата автоматично ще се рестартира, което може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте, докато на LCD екрана на камерата се появи същият екран като този, който се появява преди започването на актуализацията на софтуера. Когато се появи екранът, натиснете бутона [Finish] (Готово) и изключете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver 1.01.

Натиснете бутона UP или бутона DOWN, за да изберете [MENU] (МЕНЮ) – [SETUP] (НАСТРОЙКА) – [Ver.] (Вер.), след което натиснете бутона REC/ENTER.