Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HDR-AS50

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Поддръжка на Android 8 за дистанционно захранване на функцията чрез PlayMemories Mobile
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер HDR-AS50 (фърмуер) Ver.1.01 (Windows)

Версия на файла

 • 1.01

Размер на файла

 • 186 MB (195 214 528 байта)

Дата на разпространение

 • 29/05/2018

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.1.01, не е нужна актуализация.

Натиснете бутона UP или бутона DOWN, за да изберете [MENU] (МЕНЮ) – [SETUP] (НАСТРОЙКА) – [Ver.] (Вер.), след което натиснете бутона REC/ENTER.

Системни изисквания

Операционна система


Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Компютърен хардуер


Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-BX1
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е(три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Изтегляне

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BX1.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_HDRAS50V101.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

 5. Съобщение за използващите Windows 8.1/10:
  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads] (Изтегляния). Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файла в папката [Downloads] (Изтегляния), като използвате Explorer.

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.

 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_HDRAS50V101.exe], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.

 3. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира.

 4. Включете фотоапарата.

 5. Следвайки инструкцията в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер, свържете камерата към компютъра с приложения USB кабел.

  Забележка: Ако компютърът не може да открие камерата, на компютърния екран се появява съобщението "Could not find the camera for this update" (Не може да бъде намерена камера за тази актуализация). Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

 6. Проверете дали  се показва в лентата на задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран.

 7. След като потвърдите по-горното, натиснете Next (Напред) във програмата за обновяване на системния софтуер.
  В същото време съобщението „Follow computer instructions“ [Следвайте инструкциите на компютъра] ще се появи на LCD екрана на фотоапарата. – От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер не завърши.

 8. След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е [Ver.1.00] (вер. 1.00), щракнете върху [Next] (Напред).
  Ако [Current version] (Текущата версия) е [Ver.1.01] (вер.1.01), не е необходимо да извършвате актуализацията. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish (Край) в съответствие със съобщението. Изключете фотоапарата, извадете батерията, поставете я отново и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация

 9. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.

 10. След автоматично нулиране се извежда екранът по-долу.
  При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).

  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

 11. След като актуализацията е завършена, следният екран ще се покаже. Камерата автоматично ще се рестартира, което може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте, докато на LCD екрана на камерата се появи същият екран като този, който се появява преди започването на актуализацията на софтуера.
  Когато се появи екранът, натиснете бутона [Finish] (Готово) и изключете USB кабела.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver 1.01.

Натиснете бутона UP или бутона DOWN, за да изберете [MENU] (МЕНЮ) – [SETUP] (НАСТРОЙКА) – [Ver.] (Вер.), след което натиснете бутона REC/ENTER.