МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Актуализация на системния софтуер RM-LVR3 (фърмуер) Ver.2.01 (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • RM-LVR3

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобрява общата стабилност на устройството

Предишни предимства и подобрения

 • Функциите на режима за огледало са добавени към настройките на дистанционното управление

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер RM-LVR3 (фърмуер) Ver.2.01 (Mac)

Версия на файла

 • 2.01

Размер на файла

 • 112.3 MB (112 281 376 байта)

Дата на разпространение

 • 29/05/2018

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.2.01, актуализацията не е необходима.

 1. Натиснете бутона MENU, за да изберете [Remote control setting] (Настройки на дистанционното управление), след което натиснете бутона REC/ENTER.
 2. Моля, изберете [Ver] (Вер.), след което натиснете бутона REC/ENTER. Версията на системния софтуер се показва.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13 - 10.15, моля, уверете се, че "DriverLoader_1015" е инсталиран, преди да се актуализира софтуерът Ви.

  Важно:
  За macOS 11 – 12, моля, уверете се, че "System Software Update Helper" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече

Друг хардуер

 • Източник на захранване за устройството. Устройството, което е извършило пълно зареждане.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на захранването от батерията е (четири маркировки) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия.
 • Към устройството са приложени поставка и USB кабел.
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важна забележка

 • Когато се извършва обновяване на системния софтуер, моля, използвайте напълно заредено устройство.
 • Моля, не изключвайте захранването по време на актуализацията; в противен случай устройството може да стане неизползваемо поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът [Update_RMLVR3V201.dmg] ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_RMLVR3V201.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте устройството засега.
 3. [Update_RMLVR3V201] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконата.
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира. 7. Свържете устройството към компютъра.
  1. Свържете устройството към компютъра с предоставените поставка и USB кабел.

   USB Mode (USB режим) се показва на LCD монитора на устройството.

   Ако компютърът не може да открие устройството, на компютърния монитор се показва съобщението "Could not find the device for this update" (Не може да бъде намерено устройството за тази актуализация). Ако това се случи, опитайте следното:
   • Разкачете и свържете отново USB кабела.
   • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  2. След като потвърдите по-горното, натиснете Next (Напред) във програмата за обновяване на системния софтуер.
   Компютърен екран

   LCD екран на устройството

   Забележка: От тук нататък не изключвайте устройството, докато обновяването на системния софтуер не завърши.
 8. Проверете дали актуализацията е необходима
  1. След като потвърдите екраните в по-горните стъпки, щракнете Next (Напред). Текущата версия и версията след надстройването се появяват в долната лява част на екрана.
   Необходима е актуализация

   Забележка: Ако текущата версия е Ver.2.01, надстройването не е необходимо. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish (Край) в съответствие със съобщението.
 9. Устройството се нулира автоматично
  Показва се екранът по-долу. 
  Забележка: Иконата за зареждане може да не се покаже в зависимост от версията на операционната система, която се използва.
 10. Стартирайте актуализацията
  След автоматичното нулиране се показва следният екран и актуализацията започва. Показва се лентата за напредък, докато се актуализира (приблизително 8 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте устройството и не изваждайте USB кабела по време на актуализация.
 11. Завършване на актуализацията
  След като актуализацията е завършена, следният екран ще се покаже. Устройството автоматично ще се рестартира, което може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте, докато на LCD екрана се появи същият екран като този, който се появява преди започването на актуализацията на софтуера. Когато се появи екранът, натиснете бутона [Finish] (Готово) и изключете USB кабела.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството Ви е Ver.2.01.

 1. Натиснете бутона MENU, за да изберете [Remote control setting] (Настройки на дистанционното управление), след което натиснете бутона REC/ENTER.
 2. Моля, изберете [Ver] (Вер.), след което натиснете бутона REC/ENTER. Версията на системния софтуер се показва.