Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-9

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Коригира симптом, при който в някои случаи фотоапаратът може да не функционира правилно след обновяване на софтуера до Ver. 3.00
  – За фотоапарати, които са били обновени до Ver. 3.00 и след това до Ver. 3.01, регистрираните персонализирани настройки за менюто Fn (функция) могат да бъдат изгубени.
  В такъв случай, моля, персонализирайте менюто отново към Вашите предпочитания, като отидете на:
  [MENU] (МЕНЮ) – [Camera Settings2] (Настройки на камера 2) – [Function Menu Set] (Набор от менюта за функции)
 • Софтуерът Ver. 3.01 също така включва следните актуализации от Ver. 3.00
 • Предоставя поддръжка за новия обектив "SEL400F28GM"
  • Оптимизация на работните показатели на оптичната стабилизация на изображението и поддръжка за новия режим за стабилизация на изображението на обективите (режим 3).
  • Добавяне на [Function Ring(Lens)] (Функционален пръстен (Обектив) към менюто
   * За SEL400F28GM настройката [APS-C S35/Full Frame Sel.] (APS-C S35/Избор на пълен кадър) може да бъде зададена на функционалния пръстен в допълнение към [Power Focus] (Мощен фокус).
  • Допълнение на [Aperture Drive in AF] (Задвижване на апертура при AF) към менюто
   * С SEL400F28GM фокусът няма да бъде блокиран дори по време на непрекъснато заснемане при стойности на F, по-големи от F11, при следните условия: AF-C, електронен затвор, менюто [Aperture Drive in AF] (Задвижване на апертура при AF) е зададено на [Focus Priority] (Фокусен приоритет). Обърнете внимание, че скоростта на непрекъснатото заснемане може да е бавна при число на F над F11.
 • Добавена функция за професионалисти, ангажирани в спортни/новинарски медии:
  • Добавя [Write Serial Number] (Напишете сериен номер) опция (Вкл./Изкл.) към менюто, активирайки или дезактивирайки включването на серийния номер на фотоапарата в данните Exif
 • Подобрения в продуктивността и функционалността на автоматичния фокус
  • Подобрява продуктивността на следене на движещи се обекти в режим AF-C
  • Подобрява скоростта на автоматичния фокус при условия на слаба светлина
  • Подобрява [AF Track Sens] (Чувствителност на AF проследяване) като избираема опция за персонализирана настройка на бутон
  • Добавя поддръжка за всички зони за фокусиране при използване на адаптер за завиване в основата LA-EA3 (Добавени опции към [Focus Area] (Зона за фокусиране): "Зона", "Разширение на гъвкавата точка" и "Фиксиращ AF")
 • Подобрения в продуктивността и функционалността на управлението на светкавицата
  • Намалява времевото забавяне при освобождаване, когато се снима със светкавица
  • Добавя поддръжка за [Slow Sync.] (Бавно синхронизиране) и [Rear Sync.] (Задно синхронизиране) при безжично използване на светкавица
  • Добавя поддръжка за автоматична корекция за баланс на бялото при използване на цветен филтър на външна светкавица (HVL-F60RM)
 • Други подобрения
  • Стабилизира времевото забавяне при освобождаване, когато се снима в режим AF-C
  • Подобрява общата стабилност на фотоапарата
* Моля, направете справка с Помощното ръководство за използване на актуализираната функция.

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения са също включени в тази актуализация

 • Подобряване на непрекъснатия AF
  • Подобрява непрекъснатия автоматичен фокус при движещи се обекти
  • Подобрява стабилността на AF-C по време на мащабиране
 • Прибавя нови или усъвършенствани функции за професионалисти, занимаващи се със медийна спортна/новинарска фотография
  • Нова функция: присвояване на изображения за защита към потребителски клавиш
  • Нова функция: FTP прехвърляне на защитени файлове наведнъж *1
  • Показва мрежовия LAN MAC адрес
  • Добавя IPTC метаданни към файловете *2
  • Добавя серийния номер на фотоапарата към метаданните
 • Други
  • Подобрява цялостната оперативна стабилност
  • Подобрява точността на предупреждението за прегряване
 • Поддържа функцията "AF върху очи" за обективи с байонет A чрез адаптера за завиване в основата LA-EA3 *3
 • Коригира грешка, при която RAW файловете може да изчезнат при използване на карти с памет SDXC или microSDXC при определени смартфони *4
 • Подобрява качеството на изображенията и цялостната стабилност на фотоапарата
 • Подобрява продуктивността на непрекъснатия автоматичен фокус (AF-C) по време на мащабиране с обектива SEL70200GM или SEL100400GM *5
 • Подобрява функционалността за предупреждение за прегряване
*1: Само изображенията, защитени на вер. 2.00.
*2: Необходимо е предварително създаване на информация IPTC чрез използване на софтуера "IPTC Metadata Preset".
*3: Тази функция е само за обектив с байонет A, който може да се адаптира към AF-C заснемане при 8 или 10 fps (максимум) проследяване. Вижте тук за подробности.
*4: Записаните Raw данни от ILCE-9 със системен софтуер от версия 1.00 или 1.01 може да изчезнат. Моля, архивирайте Вашите Raw файлове с данни дори ако обновявате софтуера на системата до версия 1.10.
*5: Необходима е системна софтуерна версия Ver.03 или по-късна за SEL70200GM и съответно Ver.02 или по-късна за SEL100400GM. Декларацията беше добавена по едно и също време с издаването на системния софтуер на обектива.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-9 (фърмуер) Ver.3.01 (Mac)

Версия на файла

 • 3.01

Размер на файла

 • 289.8 MB (289 779 194 байта)

Дата на разпространение

 • 10/07/2018

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е вер. 3.01, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.11/macOS 10.12 - 10.13*

  *Важно:
  За macOS 10.13, моля, уверете се, че "DriverLoader_1013" е инсталиран, преди да актуализирате Вашия софтуер.

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Процесор: Процесор Intel*
  * Процесорите Core Solo и Core Duo вече не се поддържат.
 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 10 минути. Моля, не позволявайте на компютъра си да влезе в режим „Заспиване“ през този период. Ако компютърът влезе в режим „Заспиване“ и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте „About This System Software Updater“ (Относно тази програма за актуализация на системния софтуер) в менюто „System Software Updater“ (Програма за актуализация на системния софтуер), тъй като това може да доведе до сриване на софтуера на програмата за актуализация.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 2. Файлът [Update_ILCE9V301.dmg] ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE9V301.dmg], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. [Update_ILCE9V301] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконата.

 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт. 6. Програмата за обновяване на системния софтуер стартира. 7. Включете фотоапарата.
 8. Според инструкциите в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер от фотоапарата изберете подстраница 3 Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 9. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от методите по-долу.
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра. В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".
 10. Проверете LCD екрана на фотоапарата, след което щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.3.00 или по-стара", щракнете върху Next (Напред). Ако текущата софтуерна версия на системата е 3.01 или по-нова, не е необходима актуализация. В този случай изключете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.
  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация


 11. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.3.00 или по-стара", щракнете върху Next (Напред).
 12. Фотоапаратът се рестартира автоматично.

  Извежда се екранът по-долу.

  Забележка: иконата за зареждане може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.
 13. Започване на актуализацията
  След автоматично рестартиране се показва следният екран и актуализацията започва. По време на процеса на актуализация се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 14. Завършване на актуализацията
  Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се появи отново. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът и изключете USB кабела.

  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver 3.01.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 6 (Подстраница 6 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.