Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2

Относно това изтегляне

ВАЖНО:
Издадохме програмата за актуализация на фърмуера версия 2.0.0 на 17 май 2018 г. Но в редки случаи установихме проблем: получи се явлението "Липса на звук от двете страни" след актуализацията. Поради това трябваше да преустановим услугата след този момент.
Сега бихме искали да Ви информираме, че възобновихме услугата за изтегляне с нова версия 2.0.1, която решава проблема.

Ако вече сте актуализирали до версия 2.0.0:
 • Тази актуализация не е необходима. Можете да използвате Вашите WI-1000X/WH-1000XM2 без проблем.
 • Това съобщение за актуализация няма да се показва в приложението "Sony | Headphones Connect".

Ползи и подобрения

 • Оптимизира слушалките за Google Assistant
 • Други функционални подобрения
ВАЖНО:
Инсталирането на този фърмуер само ще направи Вашите слушалки съвместими с Google Assistant.
Самото приложение Google Assistant ще бъде активирано от Google през 2018 г. В зависимост от Вашата държава активирането може да се различава.

Бележка:
Google и Android са търговски марки на Google LLC.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 2.0.1 за WI-1000X/WH-1000XM2

Версия на файла

 • Версия 2.0.1

Дата на издаване

 • 03-07-2018

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера на Вашия WI-1000X/WH-1000XM2 е "2.0.0" или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите WI-1000X/WH-1000XM2 и приложението "Sony | Headphones Connect".
 3. Докоснете трите точки (бутон от менюто) в горния десен ъгъл.
 4. Изберете "WI-1000X Version" (Версия WI-1000X) или "WH-1000XM2 Version" (Версия WH-1000XM2). Този елемент се показва само когато устройството е свързано.
 5. Потвърдете версията на фърмуера за WI-1000X/WH-1000XM2.

Системни изисквания

Операционни системи

Подгответе Android (V4.4 или по-късна) или iOS устройство (iOS 9.0 или по-късна), което удовлетворява следното за актуализацията.

 • Трябва да има връзка с интернет.
 • Трябва да се инсталира последната версия на приложението "Sony | Headphones Connect".
 • Уверете се, че сте свързали слушалките към Вашето устройство с Android/iOS.
 • Уверете се, че чувате звук преди актуализация и от двете слушалки, като пуснете музика.

Изтегляне

Важна забележка

НЕ "Зареждайте батерията" или "Изключвайте", докато изтегляте/прехвърляте данни/актуализация, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.

НЕ извършвайте актуализация на място, където Wi-Fi® сигналът е непостоянен, като например:
– във влак/на място, където Wi-Fi сигналите са претоварени
– в близост до микровълнова печка, безжичен телефон или всяко други устройства, които използват 2,4 GHz честотна лента за радиовълни

Уверете се, че и двете устройства (устройство с Android/iOS и WI-1000X/WH-1000XM2) са напълно заредени.

Разединете всички Bluetooth устройства, като преносими устройства или смарт часовници, от Вашето устройство с Android/iOS, преди да започнете с актуализацията.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • За устройства с Android тази процедура за актуализация отнема приблизително 23 минути (WI-1000X) или 27 минути (WH-1000XM2), за да завърши.
 • За устройства с iOS тази процедура за актуализация отнема приблизително 37 минути, за да завърши.
 • В зависимост от околната среда на радиовълните и от Вашето устройство с Android/iOS – възможно е да отнеме повече време за завършване.
 • За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу:
  • Изтегляне на данни от сървъра към iOS или Android устройството.
  • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
  • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Бележка:
Следните екранни изображения са примери за WI-1000X
 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите WI-1000X/WH-1000XM2 с приложението "Sony | Headphones Connect".
  • За устройства с Android:
   • Ако никога преди не сте се свързвали със "Sony | Headphones Connect", следвайте инструкциите на екрана и свържете слушалките с Вашето устройство с Android.
   • Ако вече сте се свързвали със "Sony | Headphones Connect" преди, изберете "WI-1000X" или "WH-1000XM2".
  • За устройства с iOS:
   • Ако никога преди не сте се свързвали с приложението "Sony | Headphones Connect", натиснете "Connect to the new headphones" (Свързване с новите слушалки).
    Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете слушалките с Вашето устройство iOS.
   • Ако преди сте се свързвали със Sony | Headphones Connect, изберете Connect to the paired headphone (Свързване със сдвоените слушалки).
    Изберете To settings (Към настройки), след това изберете Вашите слушалки в настройката [Bluetooth] и свържете Вашите слушалки.
 3. Следният екран ще бъде показан, когато бъде установена връзка.
 4. Ако е приложима актуализация, "Headphone update is available" (Налична е актуализация за слушалки) ще се покаже и можете да натиснете "More Info" (Допълнителна информация).
 5. Проверете дали "Version 2.0.1" (Версия 2.0.1) е показано и натиснете "OK", за да стартирате актуализацията.
 6. Щом изтеглянето започне, то автоматично ще премине към следващ екран, след като изтеглянето завърши.
  ЗАБЕЛЕЖКА:
  Когато е показано съобщението [Bluetooth Pairing Request] (Заявка за Bluetooth сдвояване), натиснете "Pair" (Сдвояване). След това актуализация ще продължи. (Само за устройства с iOS.)
 7. Прехвърлянето започва. То автоматично ще премине към следващия екран, след като изтеглянето завърши.
 8. Щом прехвърлянето започне, устройството автоматично ще премине към следващия екран, след като прехвърлянето завърши. Ще отнеме около минута.
  ЗАБЕЛЕЖКА:
  Не зареждайте батерията и не изключвайте слушалките си, докато се изтеглят актуализации, прехвърлят данни или се извършва актуализация, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.
  Ако се покаже съобщения за загуба на връзка, изчакайте, докато се свърже повторно автоматично.
 9. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете "OK".
  Ако екранът не се показва, проверете дали версията е надстроена в следващата стъпка.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).

Ако версията на фърмуера е показана като "2.0.1", надстройката е била успешна.

Въпроси и отговори

Ако съобщението "Software update failed" (Актуализацията на софтуера е неуспешна) се покаже на екрана по време на актуализацията.

 1. Натиснете "OK".
 2. Рестартирайте (изключете захранването и го включете отново) WI-1000X/WH-1000XM2.
 3. След това рестартирайте "Sony | Headphones Connect" и актуализирайте отново

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията е показана като 2.0.1, актуализацията на фърмуера е успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Може да проверите "Версия WI-1000X/WH-1000XM2" от настройката в приложението "Sony | Свързване на слушалки". За да разберете как да проверите версията, отидете на "Проверка на версията на фърмуера" в раздела "Подготовка" в тази страница.