Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • FDR-AX700

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Оптимизира нивото на показване на фокусното насочване за снимане S-Log
 • Подобрява още повече стабилността при снимане с функцията Steady Shot и висока кадрова честота
 • Подобрява общата стабилност и работни характеристики на фотоапарата

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер FDR-AX700 (фърмуер) Ver.1.01 (Windows)

Версия на файла

 • 1.01

Размер на файла

 • 174 MB (182 500 568 байта)

Дата на разпространение

 • 24/07/2018

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FV70A) или специален адаптер за променлив ток
 • USB кабел (в комплекта), кабел Type A мъжки към Micro-B мъжки
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важна забележка

 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер, моля, използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FV70A) или специален адаптер за променлив ток.
 • Не изваждайте батерията или адаптера за променлив ток по време на обновяването. В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Предварително извадете картата с памет/записващия модул с памет от фотоапарата.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • След като обновяването приключи, всички настройки се връщат към фабрично зададените стойности по подразбиране.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 2. Файлът [Update_FDRAX700V101.exe] ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).
Съобщение за потребителите на Windows 8.1/10:
При стандартни настройки на Internet Explorer файлът с обновяването ще бъде запаметен в папката [Downloads] (Изтегляния).
Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файла в папката [Downloads] (Изтегляния), като използвате Explorer.

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.

 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_FDRAX700V101.exe], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.

 3. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира.

 4. Включете фотоапарата.

 5. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие фотоапарата, на екрана на компютъра се появява съобщението „Could not find the camera for this update.“ (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

 6. Щракнете върху [Next] (Напред) в програмата за обновяване на системния софтуер.
  В същото време съобщението Follow instructions on the computer. (Следвайте инструкциите на компютъра.) ще се появи на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: Не изключвайте фотоапарата, докато обновяването на системния софтуер не завърши.

 7. След като потвърдите текущата версия на екрана, щракнете върху [Next] (Напред).

 8. Фотоапаратът се нулира автоматично.

 9. След нулирането обновяването започва.
  По време на обновяването се появява лентата за напредъка (приблизително 5 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.


 10. Когато се появи екранът, натиснете бутона [Finish] (Готово) и изключете USB кабела.
  Забележка: След като обновяването приключи, моля, включете фотоапарата и настройте датата и часа.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver 1.01.

Изберете [Menu] (Меню) – [OTHERS] (ДРУГИ) – [VERSION DISPLAY] (ПОКАЗВАНЕ НА ВЕРСИЯТА) на фотоапарата. Версията на системния софтуер се показва.

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.