МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Актуализация на системния софтуер FDR-AX700 (фърмуер) Ver.1.01 (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • FDR-AX700

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Оптимизира нивото на показване на фокусното насочване за снимане S-Log
 • Подобрява още повече стабилността при снимане с функцията Steady Shot и висока кадрова честота
 • Подобрява общата стабилност и работни характеристики на фотоапарата

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер FDR-AX700 (фърмуер) Ver.1.01 (Mac)

Версия на файла

 • 1.01

Размер на файла

 • 179.8 MB (179 791 664 байта)

Дата на разпространение

 • 24/07/2018

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.10 – 10.11/macOS 10.12 – 10.13

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FV70A) или специален адаптер за променлив ток
 • USB кабел (в комплекта), кабел Type A мъжки към Micro-B мъжки
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне

Важна забележка

 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер, моля, използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FV70A) или специален адаптер за променлив ток.
 • Не изваждайте батерията или адаптера за променлив ток по време на обновяването. В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Предварително извадете картата с памет/записващия модул с памет от фотоапарата.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра чрез USB кабела (в комплекта), докато не бъдете инструктиран(а).

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 2. Файлът [Update_FDRAX700V101.dmg] ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Инсталиране

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.

 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_FDRAX700V101.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.

 3. [Update_FDRAX700V101] е разширен.

 4. Щракнете двукратно върху иконата на [UpdateSetting Tool] (Инструмент за обновяване на настройките).

 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
  • За потребители на macOS 11 – 12

   Ако компютърът Ви работи с macOS 11 – 12, трябва също да изтеглите System Software Update Helper. Отидете на страницата за изтегляне по-долу,
   следвайте инструкциите и изтеглете System Software Update Helper, за да стартирате актуализацията.
   Ако компютърът Ви работи с друга ОС, следвайте процедурата по-долу.

  • За потребители на macOS 10.15

   Ако компютърът Ви работи с macOS 10.15, трябва също да изтеглите Driver Loader. Отидете на страницата за изтегляне по-долу,
   следвайте инструкциите и изтеглете Driver Loader, за да стартирате актуализацията.
   Ако компютърът Ви работи с друга ОС, следвайте процедурата по-долу.

  • За потребител на macOS 10.13
   След като съобщението от системата се покаже, ще се появи екранът за сигурност и поверителност.
   • Ако се покаже съобщение от системата, щракнете върху [OK], за да го затворите.

   • Прочетете общите условия на системния софтуер на Sony Corporation.
    Забележка: Ако сте дали одобрение преди, екранът за сигурност и поверителност няма да се покаже.
    Ако екраните за сигурност и поверителност остават показани, моля, затворете прозореца.

   • Ако получите подкана да рестартирате macOS, след като сте натиснали бутона [Allow] (Разрешаване), моля, рестартирайте и се върнете в началото на процедурата за обновяване.

   • Проверете [Security and privacy] (Сигурност и поверителност) и щракнете върху [OK].
  • За потребител на macOS 10.12 или по-стара версия или упълномощен потребител на macOS 10.13
   Ще се покаже следната процедура.
   • Ще се покаже диалогов прозорец за USB връзка. Свържете фотоапарата и компютъра чрез USB кабела (в комплекта) и щракнете върху [OK].
   • Моля, въведете паролата, за да влезете с администраторския акаунт.

 6. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира.

 7. Включете фотоапарата.

 8. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие фотоапарата, на екрана на компютъра се появява съобщението „Could not find the camera for this update.“ (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

 9. Щракнете върху [Next] (Напред) в програмата за обновяване на системния софтуер.
  В същото време съобщението Follow instructions on the computer. (Следвайте инструкциите на компютъра.) ще се появи на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: Не изключвайте фотоапарата, докато обновяването на системния софтуер не завърши.

 10. След като потвърдите текущата версия на екрана, щракнете върху [Next] (Напред).

 11. Фотоапаратът се нулира автоматично.

 12. След нулирането обновяването започва.
  При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.


 13. Когато се появи екранът, натиснете бутона [Finish] (Готово) и изключете USB кабела.
  Забележка: След като обновяването приключи, моля, включете фотоапарата и настройте датата и часа.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver 1.01.

Изберете [Menu] (Меню) – [OTHERS] (ДРУГИ) – [VERSION DISPLAY] (ПОКАЗВАНЕ НА ВЕРСИЯТА) на фотоапарата. Версията на системния софтуер се показва.

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.