Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Поддържа промените на спецификация в услугата Spotify
 • Подобрява свързаността и управлението с продукти на USB DAC
 • Подобрява стабилността при продължително използване на приложението HDD Audio Remote
 • Решава проблем, свързан с невъзможността за прехвърляне на музикален файл от компютър с Windows10 чрез настройките за компютър
 • Забележка:
  Ако използвате приложението HDD Audio Remote, трябва също така да актуализирате приложението.
  Най-новата версия на приложението HDD Audio Remote не поддържа следната версия за операционна система.

  • Android 3 или по-стара
  • iOS 8 или по-стара

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрено качество на възпроизвеждане при използване на функцията за USB цифров изход
 • Подобрена мрежова връзка с приложението HDD Audio Remote или приложението HAP Music Transfer
 • Подобрена сигурност при комуникация
 • Поддържа следните функции:
  • Функция за мултимедиен сървър
  • Функция за USB цифров изход (USB концентратор за свързване на 1 HDD устройство, 1 CD устройство и 1 USB DAC)
  • Операции за търсене
  • Функция за постепенно увеличаване/намаляване на звука
  • Добавя функция "Отиване до жанр/изпълнител/албум/папка" в менюто с опции
 • Добавя следните операции:
  • Зареждане в опашката на песен за изпълнение след текущо възпроизвежданата, зареждане на песен на последно място в опашката
  • Изтриване на песента от опашката за възпроизвеждане
  • Създаване на плейлист с опашката за възпроизвеждане
  • Изтриване на плейлиста
  • Изтриване на песента от плейлиста
  • Изтриване на информацията на разкаченото преносимо устройство с твърд диск

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 18444R за HAP-S1 / HAP-Z1ES

Версия на файла

 • Версия 18444R

Дата на издаване

 • 16-10-2018

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може да е вече актуализиран, особено ако имате нов модел HAP-S1 / HAP-Z1ES. Ако версията е номер 18444R или по-нова, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете HAP-S1 / HAP-Z1ES
 2. Натиснете HOME на HAP-S1 / HAP-Z1ES и преди да продължите, изчакайте, докато се изведе началното меню на LCD екрана
 3. В меню Home [Начало] осветете Settings [Настройки], след това избере ENTER, като използвате въртящия се селектор
 4. В меню Settings [Настройки] осветете System Settings [Настройки на системата], след това изберете ENTER, като използвате въртящия се селектор
 5. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER
 6. На LCD дисплея версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version 18444R" - ако номерът на версията е 18444R или по-нова, вие вече имате най-новата версия на фърмуера

Какво ви е необходимо

 • Ethernet кабел за свързване на вашия HAP-S1 / HAP-Z1ES към интернет, в случай на жична LAN връзка
 • активна интернет връзка

Важна забележка

Обикновено актуализирането е много просто. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешно още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя HAP-S1 / HAP-Z1ES
 • Не изключвайте HAP-S1 / HAP-Z1ES - и не прекъсвайте захранването му - докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Изтегляне и инсталиране

Подгответе оборудването

 1. Свържете HAP-S1 / HAP-Z1ES към интернет посредством Ethernet кабел или Wi-Fi
 2. Включете HAP-S1 / HAP-Z1ES

Получаване на актуализацията:

 1. Натиснете HOME и преди да продължите, изчакайте, докато се изведе началното меню на LCD дисплея
 2. В меню Home [Начало] осветете Settings [Настройки], след това избере ENTER , като използвате въртящия се селектор
 3. В меню Settings [Настройки] осветете Network Update [Актуализация чрез мрежа], след това изберете ENTER, като използвате въртящия се селектор
 4. На LCD дисплея се появява съобщение Perform version update? [Искате ли да извършите актуализация на версията?]
 5. Изберете OK и натиснете ENTER
 6. Процесът на изтегляне започва и вие виждате екрана за изтегляне на LCD дисплея
 7. Надстройването започва, след като изтеглянето е завършило, и вие ще видите екрана за надстройване на LCD дисплея
 8. След като надстройването завърши, HAP-S1 / HAP-Z1ES автоматично ще се стартира отново Не използвайте и не изключвайте HAP-S1 / HAP-Z1ES, докато надстройването не завърши
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 18444R, актуализацията на фърмуера е била успешна

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия HAP-S1 / HAP-Z1ES, използвайки интернет.

На LCD дисплея се извежда съобщение "Cannot connect to server" (Не може да се осъществи връзка със сървъра).
Проблемът може да е в мрежовата връзка.

 1. В случай на жична LAN връзка, проверете дали LAN кабелът е свързан
 2. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали вашият HAP-S1 / HAP-Z1ES има собствен IP адрес
 3. Опитайте да актуализирате отново

Електрозахранването спря, докато извършвах актуализацията.
Изключете HAP-S1 / HAP-Z1ES и опитайте да актуализирате отново

Процесът на изтегляне (Стъпка 6 от "Получаване на актуализацията" по-горе) се изпълнява вече 60 минути и още не е завършил.
Откажете актуализацията чрез мрежа и проверете мрежовата връзка.

Процесът на актуализация (Стъпка 7 от "Получаване на актуализацията" по-горе) продължава вече 60 минути и още не е завършил.

 1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути
 2. Включете HAP-S1 / HAP-Z1ES
 3. Опитайте да актуализирате отново

Процесът на актуализиране на базата данни е спрян със съобщение за неуспешно завършване.
Изключете и включете HAP-S1 / HAP-Z1ES. Процесът на актуализиране на базата данни стартира отново.