Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-7RM3

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

  Поддръжка на "SEL400F28GM" и "SEL24F14GM":
  • Оптимизация на работните характеристики на оптичната стабилизация на изображението и добавяне на нов режим на стабилизация на изображението на обектива (режим 3)(само за "SEL400F28GM").
  • Добавяне на функционален пръстен (обектив) към менюто.
   Забележка: За обектива SEL400F28GM, APS-C S35/Пълноформатен Изб. настройката може да се зададе към функционалния пръстен освен към Power Focus (Мощен фокус).
  • Добавяне на настройка [Aperture Drive in AF] (Задвижване на блендата в AF) в менюто.
   *При използване на обектив "SEL400F28GM" или "SEL24F14GM", когато е избрана [Silent priority] (Тих приоритет), звукът, който издава задвижването на блендата, ще бъде намален. Това е полезно при условия на снимане, в които шумът от
   фотоапарата трябва да бъде сведен до минимум. Обърнете внимание, че автоматичният фокус може да стане по-бавен, когато [Silent priority] (Тих приоритет) е избрана.
  Нови функции:
  • [AF Track Sens] (Чувствителност на AF проследяване) може да бъде зададена на потребителски клавиш.
  • Когато се използва с адаптера за завиване в основата на LA-EA3, се поддържат всички зони на фокуса.
   Забележка: Добавени опции за зони на фокуса: Зона, разширение на гъвкавата точка и фиксиращ AF.
   Заснемане на клин е налично при безшумно снимане, когато [File Format] (Формат на файла) е зададен на [RAW] или [RAW & JPEG], а [RAW File Type] (Тип на файла RAW) е зададен на [Uncompressed] (Некомпресиран).
  Други подобрения:
  • Подобрение работните характеристики и цялостната стабилност на фотоапарата.
  • По-добро възпроизвеждане на градацията на снимки RAW.
   Забележка: Софтуерът Imaging Edge се нуждае от актуализация, за да се възползвате от подобрението в RAW обработката.
  • Когато снимате със светкавица в среда с мигащи източници на светлина, стабилността на експониране е по-добра.
  • Подобрение на управлението на изображения, заснети последователно като група.
   Моля, направете справка с Помощното ръководство за използване на актуализираната функция.

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения са също включени в тази актуализация

 • Нова опция за интервал е вече налична за Pixel Shift Multi Shooting: [On: Shooting Interval 0.5sec] (Вкл: Интервал за снимане 0,5 сек) – опцията е добавена към менюто
   *Когато фотоапаратът е свързан с настолен компютър, моля, използвайте последната версия (1.2 или по-късна) на софтуера Imaging Edge.
   *Когато използвате обектив с байонет А чрез адаптер за завиване в основата (LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4), интервалът може да бъде малко по-дълъг.
 • Клин е вече наличен по време на безшумния режим на снимане в некомпресиран RAW формат
 • Подобрява върховото ниво на показване за снимане S-Log
 • Подобрява AF върху очи, което не работеше правилно при определен набор от обстоятелства
 • Решава проблем, при който [Viewfinder Brightness] (Яркост на визьора) не се отразяваше правилно при [Manual] (Ръчна) настройка
 • Разрешава проблеми, при които функцията "Set File Name" не работи правилно
 • Подобрява цялостната стабилност на фотоапарата

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-7RM3 (фърмуер) Ver.2.00 (Mac)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 295.0 MB (295,036,891 байта)

Дата на разпространение

 • 10/10/2018

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е вер. 2.00, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage 7 (Подстраница 7 от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • Mac OS X v.10.11 / macOS 10.12 – 10.13

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Актуализацията на системния софтуер продължава приблизително 10 минути. Моля, не позволявайте на компютъра си да влезе в режим „Заспиване“ през този период. Ако компютърът влезе в режим „Заспиване“ и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте „About This System Software Updater“ (Относно тази програма за актуализация на системния софтуер) в менюто „System Software Updater“ (Програма за актуализация на системния софтуер), тъй като това може да доведе до сриване на софтуера на програмата за актуализация.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 2. Файлът [Update_ILCE7RM3V200.dmg] ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE7RM3V200.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. [Update_ILCE7RM3V200] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконата на [UpdateSetting Tool] (Инструмент за обновяване на настройките).
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.

  • За потребител на macOS 10.13
    След като съобщението от системата се покаже, ще се появи екранът за сигурност и поверителност.
   • Ако се покаже съобщение от системата, щракнете върху [OK], за да го затворите.

   • Прочетете общите условия на системния софтуер на Sony Corporation.
    Забележка: Ако сте дали одобрение преди, екранът за сигурност и поверителност няма да се покаже.
    Ако екраните за сигурност и поверителност остават показани, моля, затворете прозореца.
   • Ако получите подкана да рестартирате macOS, след като сте натиснали бутона [Allow] (Разрешаване), моля, рестартирайте и се върнете в началото на процедурата за обновяване.

   • Проверете [Security and privacy] (Сигурност и поверителност) и щракнете върху [OK].
  • За потребител на macOS 10.12 или по-стара версия или упълномощен потребител на macOS 10.13
    Ще се покаже следната процедура.
   • Ще се покаже диалогов прозорец за USB връзка.
   • Свържете фотоапарата и компютъра с USB кабела (приложен). На LCD монитора на фотоапарата се появява "USB Mode" (USB режим).
   • Щракнете върху [OK].
 6. Програмата за обновяване на системния софтуер стартира.


 7. Включете фотоапарата.
 8. Според инструкциите в прозореца за обновяване на системния софтуер от фотоапарата изберете Menu (Меню) > Setup (Настройки) > Setup subpage [4] (Подстраница 4 от настройките) > USB Connection (USB връзка) и проверете дали е избрано Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем). Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).


 9. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра. В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".
 10. Щракнете върху [Next] (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.1.01 или по-стара", щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е 2.00 или по-нова, актуализацията не е необходима. В този случай изключете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.
  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация


 11. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.1.01 или по-стара", щракнете върху Next (Напред).
 12. Фотоапаратът се рестартира автоматично.
  Извежда се екранът по-долу.

  Забележка: иконата за зареждане може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.

 13. Стартирайте актуализацията
  След автоматично нулиране следният екран се показва и актуализацията започва. По време на процеса на актуализация се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.


 14. Завършване на актуализацията
  Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се появи отново. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът и изключете USB кабела.

  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството Ви е Ver.2.00.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) > Setup subpage 7 (Подстраница 6 от настройките) > Version (Версия)
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.