Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • STR-DH790

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Добавя се поддръжка за функцията eARC
  Забележки:
  • eARC е нова HDMI 2.1 стандартизирана функция, която добавя поддръжка за най-новите аудио формати, в допълнение към аудио форматите, поддържани от съществуващата функция Audio Return Channel (ARC) (Възвратен звуков канал).
  • Функцията eARC Ви позволява да се наслаждавате на обектно аудио съдържание, като Dolby Atmos – Dolby TrueHD и DTS:X или многоканално LPCM съдържание, което не може да се предава с функцията ARC

Информация за файл

Име

 • Актуализация на фърмуера VER. 1.171 за STR-DH790

Име на zip файл

 • h790_upd_ver1171.zip

Версия на файла

 • VER. 1.171

Размер на файла

 • 6.62 MB (6 950 992 байта)

Дата на издаване

 • 10-10-2018

Подготовка

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако разполагате с нов AV приемник. Ако номерът на версията е VER. 1.171 или по-нова, не е необходима актуализация.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете AV приемника
 2. Натиснете бутона AMP MENU на дистанционното, след това изберете [SYSTEM] (Система), като използвате бутона със стрелки нагоре/надолу на дистанционното и натиснете ENTER (Влизане)
 3. Използвайте бутона със стрелки нагоре/надолу, изберете [VER. x.xxx]
  Номерът на версията на фърмуера изглежда така:
  "VER. 1.171" – ако номерът на версията е "VER. 1.171" или по-голям, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Изтегляне и инсталиране

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своя AV приемник.

Препоръчваме следните операционни системи:

 • Windows 10/8.1/7
 • Mac OS X

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешна още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя AV приемник
 • Не изключвайте аудио-видео приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите

Изтеглете актуализацията на своя компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с Правилата и условията
 2. Изтеглете файла h790_upd_ver1171.zip на компютъра си – като запомните директорията, в която сте го изтеглили
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 6,62 MB (6 950 992 байта)

Запаметете в USB паметта:

 1. Извлечете файла на компютъра си:
  • За Mac OS X: Отидете на мястото, където е изтеглен файлът, и щракнете два пъти върху файла h790_upd_ver1171.zip file. – Извлечената папка се нарича "h790_upd"
  • За Windows 10/8.1/7:
   a. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон на мишката върху файла h790_upd_ver1171.zip, след което щракнете върху "Extract All" (Извличане на всички)
   b. В прозореца "Извлечени компресирани (архивирани) папки", щракнете "Извличане"
   c. Ще бъде създадена нов папка с име "h790_upd"
 2. Уверете се, че следните файлове се съдържат в папката "h790_upd":
  180790_A.BIN, 180790_D.BIN, 180790_E.BIN, 180790_F.BIN, 180790_M.BIN, 180790_O.BIN.
 3. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
  • За операционната система Mac OS X:
   плъзнете и пуснете папката "h790_upd" в основната папка на USB устройството.
  • За операционна система Windows:
   1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката “h790_upd”
   2. В появилото се меню щракнете върху "Send To..." (Изпрати към...)
   3. Щракнете върху диска, който представлява USB устройството (напр. Removable Disk E:)
   4. Папката за актуализация ще бъде копирана на Вашето USB устройството

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя AV приемник

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на своя плейър.

Подгответе оборудването:

 1. Включете AV приемника
 2. Уверете се, че няма други USB устройства, свързани към AV приемника, ако има такива, извадете ги от AV приемника

Прехвърлете актуализацията:

 1. Поставете устройство с USB памет с файла за актуализация в порта POWER SUPPLY (Захранване), разположен на задния панел на AV приемника.
 2. Като направите справка с панела на дисплея, натиснете бутона AMP MENU на дистанционното и използвайте бутоните със стрелки за нагоре и надолу, за да изберете [SYSTEM] (Система), след което натиснете ENTER (Влизане).
 3. Използвайте бутоните със стрелки нагоре и надолу на дистанционното, за да изберете [UPDATE] (Актуализация), след което натиснете ENTER (Влизане).
 4. На панела на дисплея се показва съобщението [START] (Начало). Натиснете ENTER (Влизане), като използвате дистанционното.
 5. По време на актуализацията на прозореца на дисплея се появява съобщение [UPDT xxx] (x = процес на актуализация). Update takes up to 60 minutes.
  Забележка: Не изключвайте AV приемника и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията.
 6. Актуализацията на фърмуера е завършена, когато на прозореца на дисплея се появи съобщението [COMPLETE] (Готово).
  AV приемникът ще се изключи автоматично след завършване на актуализацията.
 7. Извадете устройството с USB памет от AV приемника и го включете.
 8. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията на фърмуера е VER. 1.171, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на AV приемника Ви с помощта на Вашия компютър и диск.

 • На панела на дисплея на приемника се показва "FILE ERR".
  • Изключете системата и отстранете устройството с USB памет
  • Потвърдете, че Вашето устройство с USB памет съдържа папката "h790_upd" с всички 6 файла в нея.
  • Опитайте отново да изпълните процедурата за актуализация след потвърждението за съдържанието на устройството с USB памет
 • Основното захранване прекъсна, докато се изпълняваше актуализацията (поради недостиг на енергия и други).
  • Уверете се, че USB устройството с фърмуера е поставено при изключване на захранването
  • При AC ON (ВКЛ.), AV приемникът автоматично ще продължи процеса на актуализация
 • На панела на дисплея на приемника се показва "UPDT ERR".
  • Изключете системата и се уверете, че устройството с USB памет с фърмуера е поставено в приемника
  • AC ON (ВКЛ.), AV приемникът автоматично ще продължи процеса на актуализация
 • Файлът за актуализация h790_upd_ver1171.zip, който изтеглих от уебсайт за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 60 минути и още не е приключила.
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете AV приемника
  3. Опитайте отново процеса на актуализация