МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Актуализация на фърмуера до v8.764, за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Тази информация се отнася за следните модели:

 • KD-65XE7005
 • KD-55XE7005
 • KD-49XE7005
 • KD-43XE7005
 • KD-55XE7003
 • KD-49XE7003
 • KD-43XE7003
 • KD-55XE7000
 • KD-49XE7000
 • KD-43XE7000
 • KD-55XE7077
 • KD-49XE7077
 • KD-43XE7077
 • KD-65XE7096
 • KD-55XE7096
 • KD-49XE7096
 • KD-43XE7096
 • KD-65XE7004
 • KD-55XE7004
 • KD-49XE7004
 • KD-43XE7004
 • KD-65XE7003
 • KD-55XE7073
 • KD-49XE7073
 • KD-43XE7073
 • KD-65XE7093
 • KD-55XE7093
 • KD-49XE7093
 • KD-43XE7093
 • KD-65XE7002
 • KD-55XE7002
 • KD-49XE7002
 • KD-43XE7002

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Функцията "360 видео" вече е налична в приложението на YouTube
 • Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV) вече се поддържа в Обединеното кралство. За да конфигурирате тази функция, моля, отидете на Home (Начало) > Settings (Настройки) > System Settings (Системни настройки) > Channel Set-up (Настройка на канал) > Digital Setup (Цифрова настройка) > Interactive Application Setup (Настройка на интерактивно приложение)
 • Samba TV вече е налична* като допълнителна функция. За повече информация, моля, посететеhttps://samba.tv/
  * Поддържани държави: Обединено кралство, Полша, Нидерландия, Германия, Франция, Испания и Италия

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Решава проблеми с прекъсване на звука с кабелния оператор, Dom.ru (само за Русия, Казахстан и Украйна)
 • Решава проблем, при който поради определени причини телевизорът се рестартира при натискане на бутона [HOME] и след това на бутона [RETURN] на дистанционното управление
 • Подобрява потребителския интерфейс на началния екран (само за Русия, Казахстан и Украйна)
 • Подобрява функционалността за превъртане на браузъра, докато се използват бутоните CH+/– на дистанционното управление
 • Поддържа функционалност на USB клавиатура и QWERTY клавиатура
 • Поддържа подобряване на аудиото при диалог Dolby AC-4
 • Добавя вградено помощно ръководство/правна информация в менюто на телевизора за поддръжка на клиентите
 • Решава проблем, при който е невъзможно телевизорът да се свърже към интернет услуги (Грешка 2200)
 • Решава проблем, при който грешки, свързани със синхронизацията на устните, се появяват в приложения за поточно предаване, когато телевизорът е свързан с външно аудио устройство
 • Решава проблем, при който YouTube не може да започне/възобнови възпроизвеждането и блокира на зареждащия екран
 • Решава проблем, при който телевизорът не може да се свърже с интернет през Wi-Fi
 • Решава проблем, при който USB портът не работи
 • Решава проблем, при който приложенията не работят или не се показват на телевизора
 • Решава проблем, при който телевизорът не може да възпроизвежда видео в приложението за видео на Amazon и показва следното съобщение: "Insufficient bandwidth" (Недостатъчен честотен диапазон)
 • Решава проблем, при който телевизорът се включва отново, след като е бил изключен чрез приложението за видео на Amazon
 • Представя Electronic Programme Guide (електронен справочник за програмите) за Freeview Play (само в Обединеното кралство)
 • Подобрява забавянето на входа в "Игрови режим", след като телевизорът се включва от режим на готовност
 • Разрешава проблем, при който телевизорът не може да се свърже с Wi-Fi® точката на достъп от режим на готовност
 • Решава проблем (за клиенти на Kabel Deutschland), при който телевизорът и радиоуслугите са разбъркани в Electronic Programme Guide (електронен справочник за програмите) след изключване и включване на телевизора (само в Германия)
 • Решава проблем, при който телевизорът непрекъснато се рестартира, когато е на сателитен PMC канал
 • Решава проблеми с възпроизвеждането на Netflix след гледане през приложението All4
 • Решава проблеми при синхронизиране на устните, когато гледате кабелна телевизия
 • Решава проблем, когато се появи хоризонтална линия при гледане на Media 4K съдържание през USB
 • Решава проблем, при който телевизорът не може да показва снимки при прехвърляне на снимки от фотоапарат Sony ILCE-6300 чрез Wi-Fi Direct
 • Решава проблем, при който се появява съобщението за правилата за поверителност при стартиране на интернет услуги
 • Решава проблем, при който видеоклипове от YouTube не се зареждат
 • Решава проблем, при който дистанционното управление спира да работи след изкл./вкл. на Wi-Fi функцията
 • Решава проблем, при който телевизорът "замръзва" след свързване на USB устройство, което използва протокол за пренасяне на медии (MTP)
 • Решава проблем, при който езикът на интерфейса на YouTube не съвпада с езика, който е избран на телевизора
 • Подобрява работните характеристики и стабилността на функциите на Action меню
 • Подобрява общите работни характеристики на телевизора
 • Коригира проблем, при който цветовете са неправилно изведени за 4K изображения след смяна на канали
 • Подобрява работните показатели и стабилността на цялостната работа на потребителския интерфейс (UI)

Ограничения

 • Само за използване с продуктите, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може да е вече актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. Включете телевизора и натиснете бутона [HOME] (Начало) на дистанционното управление, за да изведете началното меню.
 2. Отидете до [Настройки] и натиснете [Въведи].
 3. Отидете до [Поддръжка за клиенти] и натиснете [Въведи].
 4. Моделът и версията на софтуера трябва да бъдат изведени в горния десен ъгъл на екрана: "v8.764".
  – Ако номерът на версията е по-малък от "v8.533", моля, инсталирайте версия "v8.535" от раздела за изтегляния на страницата на Вашия модел, преди да инсталирате версия "v8.764".
  – Ако номерът на версията е "v8.533" или "v8.535", моля, актуализирайте направо до "v8.764".
  – Ако номерът на версията е "v8.764" или по-висок, вече разполагате с най-актуалния фърмуер.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" (препоръчително)
 • Използване на USB устройство за съхранение
Използване на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" (препоръчително):
Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин за получаване на обновяване на софтуера е като изтеглите директно от телевизора през интернет.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че функцията "Автомат. изтегляне на софтуер" е включена. (Тази функция е включена по подразбиране.)

 1. Натиснете бутона [HOME] на дистанционното управление.
 2. Изберете [Настройки] и натиснете [Въведи].
 3. Изберете [Поддръжка за клиенти] и натиснете [Въведи].
 4. Изберете [Автомат. изтегляне на софтуер].
 5. Изберете [Вкл.], за да изтеглите автоматично софтуера. Изберете [Изкл.] за дезактивиране.

ВАЖНО: Следните раздели "Системни изисквания", "Информация за файл", "Изтегляне" и "Инсталиране" се отнасят за процедурата за актуализиране на USB устройство за съхранение. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията с помощта на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер".

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.


Използване на USB устройство за съхранение:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB устройство за съхранение. Ако не сте свързани към интернет или при неуспешно изтегляне на функцията "Автомат. изтегляне на софтуер", опитайте се да изтеглите и актуализирате с помощта на USB устройство за съхранение, съгласно указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до v8.764 за телевизор

Име на Zip файл

 • sony_tvupdate_2017_8764_eff_auth.zip

Версия на файла

 • 8.764

Размер на файла

 • 267 608 011 байта

Дата на издаване

 • 21-11-2018

Изтегляне

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не прекъсвайте захранването му, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера. (Само за модели със запис на USB HDD)

Как да изтеглите програмата за актуализация

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запишете на USB устройство за съхранение.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.
 2. Проверете името и размера на изтегления файл.
  1. Отидете на директорията, където е бил изтеглен файлът.
  2. Проверете дали размерът на файла "sony_tvupdate_2017_8764_eff_auth.zip" е "267 608 011" байта.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За компютър с Windows поверете "Размер" вместо "Размер на диск" на екрана със свойства.
 3. Извлечете изтегления файл.
  След като извлечете изтегления файл, ще намерите папката "sony_dtv02B40B09B4BD_00200100".
 4. Поставете USB устройството за съхранение във Вашия компютър.
 5. Копирайте или плъзнете и пуснете папката "sony_dtv02B40B09B4BD_00200100" в основната директория на Вашето USB устройство.
  ЗАБЕЛЕЖКА: "Основната директория" е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB устройството за съхранение от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 15 – 30 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.
 2. Уверете се, че в телевизорът няма включени USB устройства.
 3. Поставете Вашето USB устройство за съхранение, което съдържа папката "sony_dtv02B40B09B4BD_00200100" в USB порт на телевизора.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате всеки USB порт, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.
 4. Натиснете [HOME] (Начало) на дистанционното управление, за да отворите менюто HOME.
 5. Придвижете се до категория [Настройки] и натиснете [Въведи], за да я изберете.
 6. Отидете до и изберете [Поддръжка на клиенти].
 7. Отидете до и изберете [Обновяване на софтуера], след което изберете [USB].
 8. На телевизионния екран ще се появят различни съобщения – следвайте екранните инструкции.
 9. Обновяването ще започне и ще започне да мига оранжева LED светлина на предния панел на телевизора.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на процеса на актуализиране на софтуера, моля, недейте да:
  • Премахнете USB устройството
  • Изключвате телевизора
  • Изключвате телевизора от електрозахранването
 10. При извеждане на телевизора на съобщението "Firmware update complete" (Актуализацията на фърмуера завърши), телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за приключване на обновяването. – Не изваждайте USB устройството и не изключвайте телевизора.
 11. След включването на телевизора извадете USB устройството за съхранение от USB порта.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата софтуерна версия, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е "v8.764" или по-висок, актуализацията на софтуера е успешна.
 • Ако номерът на версията не е "v8.764" или по-висока, изтеглете и инсталирайте отново актуализацията.

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Нужна ви е повече информация? Вижте нашите често задавани въпроси за обновяване на софтуера чрез интернет:

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.

 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара софтуерна версия не е възможна: най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.

 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Ще отнеме време да се рестартира телевизора, докато инсталирате новия софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при обновяването на софтуера на Вашия телевизор, използвайки интернет

При извеждане на телевизора на съобщението "An error occurred during the software update" (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или "Software cannot be updated using this USB device" (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Потвърдете, че USB устройството за съхранение е изправно. Ако е, опитайте отново да изтеглите файла с актуализацията.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона [POWER] (Захранване) на телевизора.
 3. Натиснете бутона [POWER] (Захранване) отново и продължете с инсталацията.

Ако на предния дисплей на телевизора бъде изведено съобщението "No newer version of the TV software was found" (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.