Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • XAV-AX100

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобрява функционалността на CarPlay

Предишни предимства и подобрения

 • Осигурява подобрение на зоните за докосване на фабрично настроените бутони на тунера за по-добра използваемост
 • Екранът за внимание, който се показва при стартиране, ще се затвори автоматично
 • Поддържа XA-NV400 (модул за автомобилна навигация чрез свързване)
 • Подобрява способността за откриване на USB устройство

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09" за XAV-AX100

Име на Zip файл

 • XAV-AX100_v10209.zip

Версия на файла

 • MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09

Размер на файла

 • 88.1 MB (92 380 788 байта)

Дата на издаване

 • 29-11-2018

Подготовка

Предварителни условия за актуализацията

За актуализация на фърмуера е необходимо следното USB устройство с памет:

 • 100 MB или повече налично пространство
 • Високоскоростен USB сертифициран
 • Файловата система се форматира от FAT32 или FAT16
  * Ако не знаете дали Вашата USB памет ги поддържа, настоятелно Ви препоръчваме да използвате USB памет над 2 GB.

Ако актуализацията на фърмуера не се изпълни, моля, използвайте друго USB устройство с памет и натиснете бутона за нулиране.

Проверете версията на фърмуера

Следвайте тези стъпки, за да проверите текущо инсталираната версия на фърмуера на устройството:
Ако като версия се изведе "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09", не е необходимо да актуализирате фърмуера.

 1. Включете основното устройството ("ON")
 2. Изберете "Settings" (Настройки) от началния екран
 3. Изберете "General Settings" (Общи настройки)
 4. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера). Тогава ще се изведе текущата версия на фърмуера.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • След актуализацията следните настройки се връщат обратно до своите стойности по подразбиране. Съхранете стойностите на настройките, за да ги възстановите след актуализацията.
  • Общи Настройки
   • Clock Time
   • Date/Time
   • Beep
   • Steering Control
   • Персонализирано управление от волана
  • Настройки на звука
   • EXTRA BASS
   • EQ10/събуфър
   • Баланс/заглушител
   • Кросоувър
   • DSO
  • Нива на силата на звука
 • Моля, уверете се, че следвате всички стъпки, указани по-долу.
 • Процедурата по актуализация в автомобила Ви ще отнеме около 10 минути.
 • Паркирайте автомобила си на безопасно място и запалете двигателя, за да избегнете спад в напрежението към устройството.

Стъпка 1: Изтеглете актуализацията

 1. Уверете се, че компютърът Ви е свързан с интернет.
 2. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
 3. Извлечете файла за актуализацията, за да създадете папката "update" (актуализация), която включва CUST_PACK.BIN и st16mcu.bin.
 4. Копирайте папката "update" (актуализация) в главната директория на USB паметта, която е свързана към компютъра Ви.
 5. Извадете USB паметта от компютъра си.

Стъпка 2: Инсталирайте актуализацията

 1. Свържете USB паметта към главното устройство.
 2. Натиснете бутона за сила на звука и изберете "Source OFF" (Изключване на източник) (или натиснете бутона "OFF" (Изключване) на дистанционното управление), за да въведете устройството в състояние на ИЗКЛЮЧЕН източник.
 3. Изберете "Settings" (Настройки) от началния екран. Ако не можете да откриете иконата "Settings" (Настройки), моля, плъзнете от долу нагоре на началния екран, а след това от дясно наляво.
 4. Изберете "General Settings" (Общи настройки).
 5. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера).
 6. Изберете "Update" (Актуализация).
  • Проверете файловата структура на USB паметта, ако не можете да натиснете бутона "Update" (Актуализация). Възможно е файлът за актуализация да не се намира на правилното място в USB паметта.
  • Проверете файловете в USB паметта, ако на устройството се изведе съобщение "This data is not compatible" (Тези данни са несъвместими). Възможно е USB паметта да не съдържа правилния файл за актуализация.
  • Изтеглете най-новия файл за актуализация, ако за версия не се извежда "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09". Възможно е да използвате неправилен файл за актуализация.
 7. Отново изберете "Update" (Актуализация). След това устройството стартира актуализирането. Актуализацията трябва да завърши след около 10 минути. Устройството автоматично ще рестартира няколко пъти по време на актуализацията. След като актуализацията завърши, устройството ще покаже "For your safety" (За Вашата безопасност).
  • Моля, не изключвайте устройството по време на актуализацията.
  • Моля, не изваждайте USB паметта по време на актуализацията.

Стъпка 3: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Включете главното устройството с "ON"(Включване).
 2. Изберете "Settings" (Настройки) от началния екран.
 3. Изберете "General Settings" (Общи настройки).
 4. Изберете "Firmware Version" (Версия на фърмуера). Тогава ще се изведе текущата версия на фърмуера. Когато "MCU: 1.02.09, SOC: 1.02.09" се показва като номер на "версията", актуализацията на фърмуера е завършена.

Ако не можете да актуализирате фърмуера, моля, опитайте отново, като използвате друго USB устройство и натиснете бутона "Reset" (Нулиране).