Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • PCM-A10
ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Разрешава проблем, при който в редки случаи рекордерът не може да бъде включен, когато е свързан чрез USB и компютърът влезе в режим на заспиване

ВАЖНО: Ако на Вашия модел се появи симптомът "Няма захранване", актуализирайте фърмуера, след като рестартирате модела.
Как да рестартирате Вашия модел:
Плъзнете превключвателя HOLD•POWER на [POWER] и задръжте за 8 секунди или повече. След това отпуснете превключвателя HOLD•POWER. Процесът на рестартиране започва.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Mac OS:
ВАЖНО: Не се поддържа от операционни системи, различни от посочените по-долу.

 • macOS 10.13 - 10.15

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до версия 1.01 за PCM-A10 (Mac)

Версия на файла

 • Версия 1.01

Размер на файла

 • 12.8 MB (13 465 128 байта)

Дата на издаване

 • 13-12-2018

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Трябва ли да я изтегля? Тази актуализация не е необходима, ако Вашият PCM-A10 вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.01 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Натиснете и задръжте бутон [HOME/BACK] (Начало/Назад), докато се появи началното меню.
 2. Изберете [Settings] (Настройки) > [Common Settings] (Общи настройки) > [Unit Information] (Информация за устройството)
 3. Потвърдете номера на модела и версията на фърмуера

Преди да направите надстройка

 • Уверете се, че сте свързани към мрежата, докато се извършва обновяването.
 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • Моля, прехвърлете всички данни от устройството към компютъра, тъй като при надстройване може да се изгубят данни, които остават на устройството.
  Не можем да гарантираме, че няма да се повредят или изтрият песни или данни, когато се извършва тази актуализация.
 • За надстройката са нужни около 40 MB празно пространство на устройството. Моля, проверете дали количеството свободно пространство е достатъчно.
 • Ако няма достатъчно свободно пространство на вградената флаш памет, прехвърлете всички ненужни данни обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
 • По време на инсталирането на този файл се уверете, че сте вписани като администратор или като потребител с административни права.

Изтегляне и инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла на Вашия компютър.
 3. След завършване на изтеглянето свържете Вашия PCM-A10 към компютъра си чрез USB връзка.
 4. Затворете всички други програми на компютъра си
 5. Щракнете двукратно върху записания файл и следвайте екранните инструкции.
  Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на надстройката.
  По време на актуализирането PCM-A10 автоматично се изключва.Забележка: На някои компютри може да се появи съобщение за край на USB връзката.
  Бележка за потребители на macOS 10.15: При първото стартиране на инструмента за актуализиране на macOS 10.15 се показва съобщение ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] ("Инструментът за актуализация на софтуера" иска да получи достъп до файлове на подвижен том.). Ако щракнете върху [OK], започва актуализацията. Ако щракнете върху [Don’t Allow] (Да не се позволява), ще се покаже грешка и актуализацията ще бъде неуспешна.
 6. Когато се появи съобщението, че надстройката е приключила, щракнете върху бутон [Finish] (Готово).

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията, моля, потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).

Ако показвания номер на версията на фърмуера е „1.01“, надстройката е била успешна.