МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Актуализация на системния софтуер DSC-RX0 (фърмуер) Ver.3.01 (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • DSC-RX0

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Разрешава проблема, при който се показва грешно съотношение на увеличение, когато се използва функцията "MF assist"
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Добавена е функция за мащабиране
  Налични са 3 настройки за мащабиране: Smart zoom (интелигентно мащабиране), ClearImage Zoom (мащабиране ClearImage) и Digital Zoom (цифрово мащабиране).
  Обърнете внимание, че функцията за мащабиране е налична също и при използване на ръкохватката за заснемане VCT-SGR1, която се продава отделно.
  За повече информация относно тези функции, моля, изтеглете актуализираното помощно ръководство.
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата.
 • Поддържа "Camera Control Box" (модел CCB-WD1) за кабелно снимане с множество изгледи
 • Подобрява функцията за безжично снимане с множество изгледи с мобилното приложение PlayMemories™ *1*2*3

  *1: В зависимост от спецификациите на точката на достъп, които мобилното устройство използва, и радиочестотната среда броя на устройствата, които могат да бъдат свързани, може да се промени. Връзката на до 50 свързани устройства е успешно тествана (въз основа на тестове на Sony)
  *2: Необходима е версия 6.2 на мобилното приложение PlayMemories™
  *3: Sony препоръчва използването само на сигурни Wi-Fi връзки

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер DSC-RX0 (фърмуер) Ver.3.01 (Mac)

Версия на файла

 • 3.01

Размер на файла

 • 158.8 MB (158 762 791 байта)

Дата на разпространение

 • 13/02/2019

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.3.01, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage [5] (Подстраница [5] от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BJ1.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-BJ1.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът [Update_DSCRX0V301.dmg] ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_DSCRX0V301.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. [Update_DSCRX0V301] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконата на [UpdateSetting Tool] (Инструмент за обновяване на настройките).
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.

  • За потребители на macOS 11 – 12

   Ако компютърът Ви работи с macOS 11 – 12, трябва също да изтеглите System Software Update Helper. Отидете на страницата за изтегляне по-долу,
   следвайте инструкциите и изтеглете System Software Update Helper, за да стартирате актуализацията.
   Ако компютърът Ви работи с друга ОС, следвайте процедурата по-долу.

  • За потребители на macOS 10.15

   Ако компютърът Ви работи с macOS 10.15, трябва също да изтеглите Driver Loader. Отидете на страницата за изтегляне по-долу,
   следвайте инструкциите и изтеглете Driver Loader, за да стартирате актуализацията.
   Ако компютърът Ви работи с друга ОС, следвайте процедурата по-долу.

  • За потребители на macOS 10.13 или 10.14
    Щом съобщението от системата се покаже, ще се появи екранът за сигурност и поверителност.
   • Ако се покаже следното изречение, преди да се покаже "Security and Privacy" ("Сигурност и Поверителност"), щракнете върху бутона [OK].
   • Отворете раздела "General" (Общи) на екрана "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) и разрешете четене на системния софтуер "Sony Corporation".

    Забележка: Ако сте одобрили това в миналото, екранът за сигурност и поверителност няма да се покаже.
   • Ако получите подкана да рестартирате macOS, след като сте щракнали бутона [Allow] (Разрешаване), моля, рестартирайте и се върнете в началото на процедурата за обновяване.
   • Ако екранът "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.
   • Ако съобщението се показва, а екранът "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) не изчезва, затворете и двете чрез бутона [OK].

  • За macOS 10.12 или по-нисък потребител
    Свържете фотоапарата към компютъра
   • Ще се покаже диалогов прозорец за USB връзка.
   • Свържете фотоапарата към компютъра чрез USB кабела (приложен). "USB Mode" (USB режим) се показва на LCD монитора на камерата.
   • Щракнете върху [OK].Ако съобщението е показано, затворете го чрез бутона [OK].

    Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 6. Програмата за обновяване на системния софтуер стартира.


 7. Включете фотоапарата.
 8. Според инструкциите в прозореца за обновяване на системния софтуер от фотоапарата изберете Menu (Меню) > Setup (Настройки) > Setup subpage [3] (Подстраница [3] от настройките) > USB Connection (USB връзка) и проверете дали е избрано Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем). Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).


 9. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра. В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".
 10. Щракнете върху [Next] (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.3.00 или по-стара", щракнете върху Next (Напред). Ако текущата версия на системния софтуер е 3.01 или по-нова, не е необходима актуализация. В този случай изключете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.
  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация


 11. Фотоапаратът се рестартира автоматично.
  Извежда се екранът по-долу.

  Забележка: иконата за зареждане може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.

 12. Стартирайте актуализацията
  След автоматично нулиране следният екран се показва и актуализацията започва. По време на процеса на актуализация се появява лента за напредъка (приблизително 10 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.


 13. Завършване на актуализацията
  Когато актуализацията приключи, фотоапаратът ще се рестартира автоматично. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се появи отново. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът и изключете USB кабела.

  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството Ви е Ver.3.01.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) > Setup subpage [5] (Подстраница 5 от настройките) > Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.