Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • BDP-S4100
 • BDP-S5100

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Премахва функцията Gracenote

Предишни предимства и подобрения

 • Корекция на грешки за специфични заглавия Blu-ray с проблеми при възпроизвеждането
 • Разрешава проблема със сигурността на SSL
 • Подобрява възпроизводимостта на BD-ROM
 • Подобрява свързаността на BRAVIA® интернет видео
 • Подобрява свързаността с приложението за браузър Opera™ за услугата на Sony Entertainment Network
 • Подобрява възпроизводимостта на YouTube® Leanback за услугата BRAVIA® интернет видео
 • Разрешава проблема, при който не се възпроизвежда мрежово съдържание след актуализиране до версия M14.R.0136

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера M15.R.0257 за BDP-S4100/S5100

Версия на файла

 • M15.R.0257

Размер на файла

 • 100 MB (105 757 698 байта)

Дата на издаване

 • 05-03-2019

Подготовка

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нов модел Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M15.R.0257 или по-нов, не е необходима актуализация.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен на входа, към който е свързан Вашият Blu-ray плейър. (Ако плейърът е свързан към гнездо за HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Включете Blu-ray плейъра
 3. Ако започне възпроизвеждането на диск, натиснете STOP и изчакайте, докато видите екрана на менюто Xross Media Bar™ (XMB)
 4. В екрана XrossMediaBar маркирайте Setup (Настройка) > System Settings (Системни настройки), след което изберете ENTER с помощта на бутоните със стрелки на дистанционното управление
 5. Маркирайте "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) чрез дистанционното управление – уверете се, че сте задали "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) на "Off" (Изкл.), в противен случай надстройването на фърмуера може да бъде неуспешно.
 6. Маркирайте Информация за системата на дисплея и натиснете бутона ENTER
 7. На телевизионния екран версията на фърмуера изглежда по този начин:
  Версия на софтуера M15.R.0257 – ако номерът на версията е M15.R.0257 или по-нов, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашия Blu-ray плейър:

Начини за актуализация на фърмуера на Вашия Blu-ray плейър
От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел или безжичен рутер за свързване на Вашия Blu-ray плейър с интернет
 • За да сте сигурни, че Вашият Blu-ray плейър е свързан към:
  • активна връзка с интернет
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
Използване на записващ CD-R диск
 • Компютър със записващо устройство за компактдискове
 • Чисто нов записващ CD-R диск, чист и без драскотини
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализация на Вашия BDP-S4100/S5100 по интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray плейър.

От какво се нуждаете:

 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
 • Съвместим телевизор

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще протече добре от първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите

Настройване на оборудването:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е настроен на входа, към който е свързан Вашият Blu-ray плейър. (Ако плейърът е свързан към гнездо за HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход.)
 2. Свържете Blu-ray плейъра към Вашия интернет източник, като използвате Ethernet кабел или безжична връзка през рутер
 3. Включете Blu-ray плейъра. (Ако в плейъра има диск, извадете го.)

Получаване на актуализацията:

 1. На XrossMediaBar използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) > [Network Update] (Актуализация на мрежата) и след това натиснете ENTER.
 2. На екрана на телевизора ще се изведе потвърждение за актуализация на мрежата. Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 3. На екрана на телевизора се извежда съобщението Update to a new software version (Актуализация до нова версия на софтуера), както и най-новата версия на софтуера
 4. Изберете Start (Старт) и след това натиснете ENTER
 5. Процесът на актуализация започва и на телевизора ще видите екрана за актуализация
 6. По време на актуализацията на телевизора ще виждате лентата за напредъка "x %" и капацитета на изтегляне. – Символът x се променя на 0 и се повишава до 100 в процеса на актуализация
 7. Плейърът ще се рестартира автоматично и актуализацията ще продължи. – Не използвайте и не включвайте плейъра по време на тази стъпка
 8. На телевизора отново ще видите лентата за напредъка "x %" и капацитета на изтегляне. – Символът x се променя на 0 и се повишава до 100 в процеса на актуализация
 9. За да завърши актуализацията, плейърът ще се изключи автоматично и ще се рестартира. – Не използвайте и не изключвайте плейъра, докато актуализацията не завърши.
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M15.R.0257, актуализация на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на Blu-ray плейъра си чрез интернет.

 • На телевизора ще се изведе съобщението "Connection status cannot be confirmed" (Състоянието на връзката не може да бъде потвърдено) или "This device is not connected to network" (Устройството не е свързано към мрежа)
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. При кабелна връзка: проверете дали LAN кабелът е свързан между плейъра и интернет източника
  2. При безжична връзка: проверете дали безжичният рутер е включен и свързан към интернет източник
  3. В настройките на мрежата проверете дали сте потвърдили, че Blu-ray плейърът има или няма собствен IP адрес. (Ако използвате proxy сървър, напишете IP адреса на проксито, което използвате – вместо името на хоста на проксито – в полето Proxy Server (Proxy сървър.)
  4. Потвърдете, че както "Physical Connection" (Физическа връзка), така и "Internet Access" (Достъп до интернет) са отбелязани с OK в Network Settings (Настройки на мрежата) ---> Network Connection Status (Състояние на мрежовата връзка)
  5. Опитайте отново актуализацията

 • Захранването се е изключило по време на актуализацията
  Включете плейъра и опитайте отново актуализацията.

 • Актуализацията се извършва в продължение на над 30 минути и още не е приключила
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра
  3. Опитайте отново процеса на актуализация
  4. Можете също така директно да отмените мрежовата процедура и да преминете направо към и да извършите актуализацията от CD-R

 • По време на актуализацията се извежда съобщението "Update failed" (Неуспешна актуализация)
  • Уверете се, че няма проблем с мрежовата връзка към интернет
  • На екрана "Update failed" (Неуспешна актуализация) изберете OK, за да опитате отново процедурата по актуализация или Cancel (Отмяна), за да спрете процеса
  • Ако симптомът продължи, изтеглете файла с фърмуера и извършете актуализацията от CD-R
  • Можете също така директно да отмените мрежовата процедура и да преминете направо към и да извършите актуализацията от CD-R

 • Дори след няколко опита не се извършва актуализация на фърмуера
  1. Изтеглете файла с фърмуера и извършете актуализацията от CD-R

Актуализирайте чрез CD-R диск и Вашия компютър

Когато е възможно, препоръчваме да използвате интернет за актуализацията. Ако не, можете да използвате този метод. Можете да изтеглите актуализацията на своя компютър, да я прехвърлите на CD-R и след това да я прехвърлите на своя BDP-S4100/S5100.

Препоръчваме следните операционни системи:

 • Windows 10/8.1/7
 • Macintosh OS X версия 10.5 или по-нова

Как да сте сигурни, че актуализацията ще протече безпроблемно

Актуализацията обикновено се извършва много лесно. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешна още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра и не го разкачвайте от захранването, докато тече актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите

Изтеглете актуализацията на своя компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с Правилата и условията
 2. Изтеглете файла UPDATA_M15R0257.ZIP на компютъра си, като запомните в коя директория сте го изтеглили
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 100 MB (105 757 698 байта)

Създайте диска

 1. Извлечете файла за актуализация от файла UPDATA_M15R0257.zip.
  1. Отидете в директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATA_M15R0257.zip, след което щракнете върху "Extract All" (Извличане на всички).
   Забележка: За Windows® 8.1 и Windows® 10 настройката по подразбиране за Internet Explorer® ще запази файла в папката Изтегляния. За да намерите папката за изтегляния, щракнете върху прозореца "Desktop" (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
  2. В прозореца "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Извличане на компресирани (архивирани) папки), щракнете "Extract" (Извличане)
  3. Ще бъде създадена нов папка с име "UPDATE".
   Забележка: Ще бъдат извлечени четири файла: MSB15-FW.BIN и MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN и MSB15FW_MB.ID.
 2. Запишете тези четири файла на празен компактдиск за еднократен запис. Използвате ли софтуер за запис на компактдискове? Изберете универсален дисков формат (UDF).
  Използването на формата ISO9660 може да доведе до грешен диск за актуализация.
Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на своя плейър.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора и проверете дали е настроен на входа, към който е свързан Вашият Blu-ray плейърът. (Ако плейърът е свързан към порт HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Включете Blu-ray плейъра
 3. Поставете диска в плейъра и затворете тавата на диска
Прехвърлете актуализацията:
 1. След като дискът зареди, на телевизора се извежда съобщението за актуализация на фърмуера.
 2. Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 3. Актуализацията започва
 4. По време на актуализацията на телевизора ще виждате лентата за напредъка "x %". Символът "x" се променя на 0 и се повишава до 100 в процеса на актуализация
 5. Плейърът ще се рестартира автоматично и актуализацията ще продължи. – Не използвайте и не включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 6. На телевизора отново ще видите лентата за напредъка "x %". Символът "x" се променя на 0 и се повишава до 100 в процеса на актуализация
 7. Актуализацията е завършена, когато тавата на диска се отвори и плейърът се изключи автоматично. Не използвайте и не изключвайте плейъра, докато актуализацията не завърши.
 8. Извадете диска с актуализацията от плейъра и включете плейъра.
 9. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M15.R.0257, актуализация на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, в случай че имате проблеми с актуализацията на фърмуера на Blu-ray плейъра си чрез компютър и диск.

 • Дискът с актуализацията не се изважда. Следвайте тези стъпки:
  1. Изключете плейъра и извадете шнура за променливотоково захранване.
  2. Свържете отново шнура за променливотоково захранване, като същевременно натискате бутона за отваряне/затваряне на плейъра (не е на дистанционното управление).
  3. Задръжте бутона за отваряне/затваряне на плейъра, докато тавата се отвори.
  4. Извадете диска.
  5. След като дискът е изваден, разкачете и отново свържете шнура за променливотоково захранване, за да възстановите работата на плейъра.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M15R0257.zip, който изтеглих от уебстраницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте да изтриете файла и да го изтеглите отново.

 • Актуализацията се извършва в продължение на над 30 минути и още не е приключила
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра
  3. Опитайте отново процедурата по актуализация.
 • Захранването се е изключило по време на актуализацията
  Включете Blu-ray Disc плейъра и опитайте отново процедурата по актуализация