Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • BDV-N5200W
 • BDV-N7200W
 • BDV-N9200W
 • BDV-N9200WL
 • BDV-NF7220

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Премахва функцията Gracenote
 • Подобрява оперативната съвместимост на Miracast™ безжично

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който не могат да се възпроизвеждат някои заглавия на Blu-ray
 • Подобрение на свързаността на BRAVIA Internet Video
 • Подобрение в съвместимостта за възпроизвеждане на BD-ROM
 • Подобрена възможност за свързване с други производители на телевизори

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера M21.R.0182 за BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220

Версия на файла

 • M21.R.0182

Размер на файла

 • 105 MB (110 653 212 байта)

Дата на издаване

 • 19-03-2019

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може да е вече актуализиран. Ако номерът на версията се показва като M21.R.0182 или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете телевизора си и проверете дали е включен към входа, към който е свързан Вашият BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, така че, ако BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 е свързан към HDMI2 гнездото, изберете за вход HDMI2
 2. Включете BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Натиснете неколкократно бутона "FUNCTION", докато на дисплея на предния панел се покаже функцията "BD/DVD"
 4. Ако започне възпроизвеждането на диск, натиснете HOME и изчакайте, докато видите екрана на менюто XrossMediaBar (XMB)
 5. От XrossMediaBar маркирайте Setup (Настройка) > System Settings (Системни настройки), след което изберете ENTER с помощта на бутоните със стрелки на дистанционното управление
 6. Маркирайте Информация за системата на дисплея и натиснете бутона ENTER
 7. На телевизионния екран версията на фърмуера изглежда по този начин:
  Software Version M21.R.0182 – ако номерът на версията е M21.R.0182 или по-голям, вече имате най-новата версия на фърмуера.

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите своя BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 • Не изключвайте BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 и не прекъсвайте захранването му, докато се обновява
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в инструкциите
 • Не изключвайте кабела за електрозахранване или мрежовия (LAN) кабел по време на изтеглянето и актуализацията на софтуера.
 • Не изключвайте кабела за електрозахранване, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашия BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220:


От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Ethernet кабел за свързване на Вашия BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 към интернет
 • За да се уверите, че Вашият BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 е свързан към:
  • активна връзка с интернет
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Актуализиране на Вашия BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15 – 30 минути. Първо подгответе оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

От какво се нуждаете:

 • Ethernet кабел за свързване на Вашия BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 към интернет
 • За да се уверите, че Вашият BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 е свързан към:
  • активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
  • съвместим телевизор

Настройване на оборудването:

 1. Включете телевизора и проверете дали е включен към входа, към който е свързан Вашият BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.(Така че, ако BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 е свързан към порта HDMI 2, изберете за вход HDMI 2)
 2. Свържете BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 към източника на интернет чрез Ethernet кабел.
 3. Включете BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 – ако има диск в плейъра го извадете.
 4. Натиснете неколкократно бутона "FUNCTION", докато на дисплея на предния панел се покаже функцията "BD/DVD". – Можете да извършвате надстройването само когато сте избрали функцията "BD/DVD"
 5. От XrossMediaBar изберете [Setup] (Настройка) > [System Settings] (Системни настройки) с бутоните със стрелки на дистанционното управление, след което изберете ENTER.
 6. Изберете "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) чрез дистанционното управление – уверете се, че сте задали "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) на "Off" (Изкл.), в противен случай надстройването може да бъде неуспешно.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. От XrossMediaBar използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) > [Software Update] (Актуализация на софтуера) > [Update via Internet] (Актуализиране чрез интернет), след което натиснете [Enter] (Въвеждане).
 2. На екрана на телевизора се извежда съобщението [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Открита е нова версия на софтуера в мрежата. Искате ли да актуализирате софтуера?). Изберете [OK] чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER].
 3. На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182] (Актуализиране към нова версия на софтуера. Не изключвайте захранването, докато се извършва актуализация. Текуща версия M21.R.xxxx; Нова версия M21.R.0182). Изберете [Start] (Старт) чрез дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въвеждане).
 4. Актуализацията започва.
 5. По време на актуализацията на дисплея на предния панел ще видите съобщението ["UPDATE"] (Актуализация).
 6. Надстройването на фърмуера е завършено, когато на дисплея на предния панел се изведе съобщението [DONE] (Готово).
  Забележка: Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.
 7. Включете отново системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M21.R.0182, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, използвайки интернет.

 • На екрана на телевизора се показва съобщението [Update failed. ...] (Актуализацията е неуспешна...).
  1. Маршрутизаторът и всички устройства, свързани между BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 и маршрутизатора се включват.
  2. Използван е правилният тип кабел (прав или кросоувър) между BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 и маршрутизатора.
  3. Всичик кабели между BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 и маршрутизатора са правилно свързани.
  4. Опитайте отново процеса на актуализация

  Ако не можете да извършите актуализацията на софтуера, опитайте се да актуализирате чрез процедура с USB памет.

 • След стартирането на процеса на актуализация чрез интернет се извежда съобщението [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Капацитет на изтегляне: на телевизора се извежда xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%), но лентата за напредък на дисплея не се променя.
  В зависимост от мрежовата връзка актуализацията чрез интернет може да отнеме по-дълго време (до 60 минути). Поради това се извежда [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen] (Капацитет на изтегляне: на телевизора се извежда xxxxxxKB/xxxxxKB и xx%) и лентата за напредък на дисплея няма да се промени дълго време.
 • При актуализация чрез интернет на телевизора се извежда съобщението [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Състоянието на връзката не може да се потвърди. Няма връзка със сървъра. Моля, опитайте отново.) и не можете да извършите надстройването на фърмуера.
  • Проверете дали LAN кабелът е свързан.
  • Проверете дали сте потвърдили, че Вашият BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 разполага със собствен IP адрес в настройките на мрежата.(Ако използвате proxy сървър, напишете IP адреса на проксито, което използвате – вместо името на хоста на проксито – в полето Proxy Server (Proxy сървър.)
  • Опитайте отново актуализацията.
 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията.
  Включете BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 и опитайте отново актуализацията.
 • Актуализацията се извършва в продължение на над 60 минути и още не е приключила.
  Ако BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 е свързан чрез безжична мрежа, моля, опитайте се да се свържете с кабел към мрежата и опитайте отново процедурата.
  Ако проблемът продължи, скоростта на предаване на мрежата може да е ниска. В този случай, моля, опитайте се да актуализирате Вашата система чрез процедурата за актуализация чрез USB памет.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Устройството не е свързано към мрежа. Извършете мрежова диагностика в настройките на сървъра за връзка).
  Моля, проверете дали LAN кабелът е свързан към BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
 • На екрана на телевизора се извежда съобщението [Already Updated] (Вече е актуализиран).
  Инсталираната в момента версия на фърмуера на BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 е най-новата версия

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на USB устройство с памет и след това ще я прехвърлите на своя BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла UPDATA_M21R0182.zip на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 105 MB (110 653 212 байта).
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла за актуализацията от файла UPDATA_M21R0182.zip.
  1. Отидете до директорията, където е изтеглен файлът, и щракнете с десен бутон на мишката върху файла UPDATA_M21R0182.zip, след което щракнете върху "Extract All" (Извличане на всички).
   Забележка: За Windows® 8.1, Windows® 10 настройката по подразбиране за Internet Explorer® ще запази файла в папката Изтегляния.За да намерите папката за изтегляния, щракнете върху прозореца "Desktop" (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
  2. В прозореца "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Извлечени компресирани (архивирани) папки), щракнете "Extract" (Извличане).
  3. Ще бъде създадена нов папка с име "UPDATE".
   Забележка: Ще бъдат извлечени четири файла: MSB21-FW.BIN и MSB21-FW.ID, MSB21-FW_MB.BIN, и MSB21FW_MB.ID.
 2. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
 3. Прехвърлете папката UPDATE в USB устройството за съхранение:
   Отидете в директорията, в която е създадена папката, след което щракнете с десен бутон върху папката UPDATE (АКТУАЛИЗАЦИЯ).
  1. От менюто щракнете върху Send To...(Изпращане до...), след което щракнете върху дисковото устройство, което представлява Вашето USB устройство (например преносим диск E:).
  2. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако папката не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на папката е променено.
 4. След копиране на папката UPDATE, извадете USB устройството от Вашия компютър.
Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе оборудването, след това прехвърлете актуализацията на своя BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.

Подгответе оборудването:
 1. Включете телевизора си и проверете дали е включен към входа, към който е свързан Вашият BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220. (Така че, ако BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 е свързан към порта HDMI 2, изберете за вход HDMI 2)
 2. Включете BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
 3. Натиснете неколкократно бутона "FUNCTION", докато на дисплея на предния панел се покаже функцията "BD/DVD".
 4. Ако започне възпроизвеждането на диск, натиснете HOME и изчакайте докато видите екрана на менюто XrossMediaBar (XMB).
 5. Изберете "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) чрез дистанционното управление – уверете се, че сте задали "Quick Start Mode" (Режим на бързо стартиране) на "Off" (Изкл.), в противен случай надстройването може да бъде неуспешно.
 6. Включете USB устройството с 4-те файла.
Прехвърлете актуализацията:
 1. От XrossMediaBar изберете [Setup] (Настройка) > [Software Update] (Актуализация на софтуера) с бутоните със стрелки на дистанционното управление, след което натиснете бутона ENTER
 2. Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете "Update via USB Memory" (Обновяване чрез USB памет), след което натиснете бутона ENTER
 3. На екрана на телевизора се извежда съобщението ["Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0182.Do not turn off the power or remove the USB memory during the update."] (Намерени са файлове за актуализация в USB паметта. Искате ли да актуализирате софтуера? По време на актуализацията не изключвайте от захранването, нито премахвайте USB паметта). Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 4. На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update Caution] (Внимание при актуализация). Изберете OK чрез дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане)
 5. Актуализацията започва
 6. По време на актуализацията на дисплея на предния панел ще видите съобщението "UPDATE" (Актуализация).
 7. Актуализацията на фърмуера е завършена, когато на предния панел на дисплея се изведе съобщението [DONE] (Готово).
  Забележка: Не изваждайте кабела за електрозахранване по време на процеса на актуализация.
 8. Включете отново системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M21.R.0182, актуализацията на фърмуера е била успешна

Отстраняване на неизправности

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220, използвайки своя компютър и USB памет.

 • На дисплея на предния панел се извеждат последователно "UPDT" и "ERROR".
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Включете захранването на BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220.
  3. Извадете диска.
  4. Опитайте процедурата за актуализация чрез USB памет.

 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията
  Включете захранването на BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220 и следвайте процедурата за актуализация чрез USB памет.

 • Файлът за актуализация UPDATA_M21R0182.zip, който изтеглих от уеб страницата за актуализация, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.

 • Актуализацията се извършва в продължение на над 30 минути и още не е приключила
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете BDV-N9200WL/N9200W/N7200W/N5200W/NF7220
  3. Опитайте отново процеса на актуализация