Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • BDP-S1500
 • BDP-S3500

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

BDP-S3500
 • Подобрява мрежовата свързаност
 • Премахва функцията Gracenote
BDP-S1500
 • Този комплект е актуализиран съвместно други модели на актуализации, но въпреки това няма промяна във функцията, а само в информацията за версията

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрена стабилност на системата
 • Подобрява стабилността на мрежовите услуги на Blu-ray Disc плейъра
 • Подобрение на възможностите за връзка на мрежовите услуги
 • Подобрява възможността за възпроизвеждане на видеоданни

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера за Blu-ray плейър "BDP-S1500/S3500"

Версия на файла

 • M24.R.0357

Размер на файла

 • 123 MB (129 461 603 байта)

Дата на издаване

 • 26-03-2019

Подготовка

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран, особено ако притежавате нов модел на Blu-ray плейър. Ако номерът на версията е M24.R.0357 или по-нов, не е нужно да актуализирате.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете своя телевизор и проверете дали е настроен за входа, към който е включен вашият Blu-ray плейър, така че ако плейърът е включен към гнездо HDMI2, изберете HDMI2 за входен канал
 2. Включете Blu-ray плейъра. Ако започне да възпроизвежда диск, натиснете STOP [СТОП] и изчакайте да се появи менюто на [Home Screen]
 3. В [Home Screen], осветете Setup > System Settings (Настройка - Настройки на системата), след което изберете ENTER, използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление
 4. Осветете System Information [Информация за системата] и изберете ENTER
 5. На екрана на телевизора версията на фърмуера изглежда по този начин:
  "Software Version M24.R.xxxx" - ако номерът на версията е M24.R.0357 или по-нов, вие вече имате най-новата версия на фърмуера.

Съществуват 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на вашия Blu-ray плейър:

Начини за актуализация на фърмуера на вашия Blu-ray плейър
Какво ви е необходимоЗащо да използвате този метод?
Интернет / мрежа
***ПРЕПОРЪЧВА СЕ***
 • Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор за свързване на Blu-ray плейъра с интернет
 • За да сте сигурни, че вашият Blu-ray плейър е свързан към:
  • активна интернет връзка
  • съвместим телевизор
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхраняване на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхраняване на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Обновяване на системата BDP-S1500/S3500 през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният начин за актуализиране. Той обикновено отнема около 15-30 минути. Първо подгответе устройствата, след това изтеглете актуализацията през интернет на своя Blu-ray плейър.

Какво ви е необходимо:

 • Активна интернет връзка (през Ethernet кабел или безжичен маршрутизатор)
 • Съвместим телевизор

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализацията е много проста. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешна още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра - и не прекъсвайте захранването му - докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора си и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан вашият Blu-ray плейър. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.)
 2. Свържете Blu-ray плейъра към вашия интернет източник, използвайки Ethernet кабел или безжична връзка през маршрутизатора
 3. Включете Blu-ray плейъра. (Ако има диск в плейъра, извадете го.)

Получаване на актуализацията:

 1. В [Home Screen] изберете Setup ---> Software Update (настройка --- актуализация на софтуера), използвайки клавишите със стрелки на дистанционното управление, след което изберете Update via Internet (актуализация през интернет)
 2. На телевизора ще се покаже потвърждение за актуализацията на софтуера. Изберете OK, използвайки дистанционното управление, и натиснете ENTER
 3. На телевизора се показва съобщението Update to a new software version. (Актуализация до нова версия на софтуера.) и последната версия на софтуера
 4. Изберете Start (Старт) и натиснете ENTER
 5. Процесът на актуализиране започва и вие виждате екрана за актуализиране на телевизора
 6. По време на актуализацията виждате лентата за хода на изпълнение "x %" и капацитета за изтегляне на телевизора. - Знакът х става 0 и се увеличава до 100 по време на актуализирането
 7. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. - Не използвайте и не включвайте плейъра по време на тази стъпка
 8. Ще видите отново лентата за хода на изпълнение "x %" и капацитета за изтегляне на телевизора. - Знакът х става 0 и се увеличава до 100 по време на актуализирането
 9. Когато плейърът се изключи и рестартира автоматично, актуализацията е завършена. – Не използвайте и не изключвайте плейъра, докато актуализацията не завърши.
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M24.R.0357, актуализацията на фърмуера е била успешна

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки интернет.

 • На телевизора се появява съобщение "Connection status cannot be confirmed" (Статусът на свързване не може да бъде потвърден) или "This device is not connected to network" (Това устройство не е свързано в мрежа)
  Проблемът може да е в мрежовата връзка.
  1. За кабелна връзка: проверете дали LAN кабелът е свързан между плейъра и интернет източника
  2. За безжична връзка: проверете дали безжичният маршрутизатор е включен и свързан с интернет източника
  3. В мрежовите настройки проверете и потвърдете дали вашият Blu-ray плейър има собствен IP адрес. (Ако използвате прокси сървър, въведете IP адреса на прокси сървъра, който използвате вместо името на хост прокси сървъра в полето "Proxy Server" (Прокси сървър))
  4. Потвърдете, че "Physical Connection" (физическо състояние) и "Internet Access" (интернет достъп) са OK в Network Settings ---> Network Connection Status (Настройки на мрежата --- Състояние на мрежовата връзка)
  5. Опитайте актуализацията отново

 • Електрозахранването спря, докато течеше актуализацията
  Изключете плейъра и опитайте да актуализирате отново.

 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра
  3. Опитайте да извършите процедурата по актуализация отново
  4. Можете също така директно да отмените мрежовата процедура и да продължите с изпълнението на актуализацията през USB памет

 • По време на актуализацията се появява съобщението "Update failed" (Актуализацията е неуспешна)
  • Проверете дали няма проблем с мрежовата връзка към интернет
  • На екрана "Update failed" (Актуализацията е неуспешна) изберете OK, за да опитате още веднъж процедурата по актуализация или Cancel (Отказ), за да прекратите процеса
  • Ако симптомът продължава, изтеглете файла с фърмуер и изпълнете актуализацията през USB памет
  • Можете също така директно да отмените мрежовата процедура и да продължите с изпълнението на актуализацията през USB памет

 • След няколко опита актуализацията на фърмуера все още е неуспешна
  1. Изтеглете файла с фърмуер и изпълнете актуализацията през USB памет

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Ще изтеглите актуализацията на своя компютър, ще я прехвърлите на устройство с USB памет и след това ще я прехвърлите на своя Blu-ray плейър.

Препоръчваме следните операционни системи:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X версия 10.5 или по-нова

Как можете да осигурите плавното извършване на актуализацията

Обикновено актуализацията е много проста. Ето как можете да сте сигурни, че ще е успешна още първия път:

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай рискувате да повредите своя Blu-ray плейър
 • Не изключвайте Blu-ray плейъра (или не прекъсвайте захранването му), докато се актуализира
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите

Изтеглете актуализацията на своя компютър:

 1. Прочетете и се съгласете с условията
 2. Изтеглете файла UPDATE_M24R0357.ZIP на компютъра си - запомнете директорията, в която сте го изтеглили
 3. Намерете файла на компютъра си, щракнете с десния бутон върху него и изберете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 123 MB (129,461,603 байта)

Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:

 1. Извлечете файла на своя компютър - папката за извличане се нарича "UPDATE" (актуализация)
 2. Проверете дали тези четири файла вътре в папката "UPDATE": MSB24-FW.BIN, MSB24-FW.ID, MSB24-FW_MB.BIN и MSB24-FW_MB.ID
 3. Свържете съвместимо USB устройство за съхраняване на данни към компютъра си.- поддържат се FAT32 и NTFS

За операционна система Windows;:

 1. Отидете в директорията, в която е създадена папката, и щракнете с десен бутон върху папката UPDATE
 2. В появилото се меню щракнете върху "Send To..." (Изпрати към...)
 3. Щракнете върху диска, който представлява USB устройството (напр. Removable Disk E: (сменяем диск Е:))
 4. Папката за актуализация ще бъде копирана върху USB устройството.

За операционна система Mac OS; X:

 1. Плъзнете и пуснете папката UPDATE в главната папка на USB устройството

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Първо подгответе устройствата, след което прехвърлете актуализацията на своя плейър.

Подгответе устройствата:

 1. Включете телевизора и се уверете, че е настроен за входовете, към които е свързан вашият Blu-ray плейър. (Ако плейърът е свързан към гнездо HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход)
 2. Включете Blu-ray плейъра
 3. Потвърдете, че няма други USB устройства, включени към Blu-ray Disc плейъра, и ако има такива - разкачете ги от Blu-ray Disc плейъра

Прехвърлете актуализацията:

 1. Поставете USB устройството за съхраняване на данни, съдържащо файла на актуализацията в USB порта, разположен на предния панел на плейъра
 2. В менюто [Home Screen] използвайте клавишите със стрелки на дистанционното управление, за да изберете Setup (настройка) - Software Update (Актуализация на софтуер) и след това натиснете Enter
 3. Ще се покаже потвърждение за актуализацията на софтуера. Изберете Актуализация през USB памет осветете OK с помощта на дистанционното управление и натиснете ENTER
 4. Актуализацията започва
 5. По време на актуализирането на телевизора се появява лентата за хода на изпълнение "x %". Знакът "x" става 0 и се увеличава до 100 по време на актуализирането
 6. Плейърът ще се рестартира и актуализацията ще продължи. - Не използвайте и не включвайте плейъра по време на тази стъпка.
 7. Ще видите отново лентата за хода на изпълнение "x %" на телевизора. Знакът "x" става 0 и се увеличава до 100 по време на актуализирането
 8. След като актуализацията е завършена, плейърът ще се изключи автоматично. Не използвайте или изключвайте плейъра преди завършване на актуализацията.
 9. Извадете USB устройството от плейъра и включете плейъра.
 10. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е M24.R.0357, актуализацията на фърмуера е била успешна

Откриване и отстраняване на проблеми

Какво да направите, ако имате проблеми при актуализирането на фърмуера на вашия Blu-ray плейър, използвайки компютър и диск.

 • Не мога да избера опцията "Update via USB Memory" (Актуализация през USB памет)
  Моля, проверете следното:
  1. USB устройството е правилно свързано с Blu-ray Disc плейъра
  2. USB устройствата са форматирани да поддържат файловата система (FAT32 и NTFS)
  3. USB устройствата са съвместими с Blu-ray Disc плейъра

 • Файлът за актуализация, който изтеглих от уебсайта, не може да бъде извлечен
  Изтеглихте ли файла успешно? Опитайте да го изтриете и да го изтеглите отново.

 • Появява се съобщението "There is no update file" (Няма файл за актуализация)
  Проверете дали папката за извличане е именувана правилно UPDATE (с главни букви) и дали вътре са всички файлове:
  • MSB24-FW.BIN
  • MSB24-FW.ID
  • MSB24-FW_MB.BIN
  • MSB24-FW_MB.ID

 • Появява се съобщението "The file is corrupted" (Файлът е повреден)
  Моля, изтеглете файла с актуализацията отново и повторете цялата процедура.
 • Актуализацията продължи повече от 30 минути и още не е завършила
  1. Извадете захранващия кабел от стенния контакт и го включете отново след няколко минути
  2. Включете Blu-ray Disc плейъра
  3. Опитайте да извършите актуализацията отново.
 • Електрозахранването спря, докато течеше актуализацията
  Включете Blu-ray Disc плейъра и опитайте да извършите актуализацията отново