Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели телевизори:

 • KD-65AF9
 • KD-55AF9
 • KD-75ZF9
 • KD-65ZF9

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Проблемът, който предотвратява инсталацията на приложението Kodi, е разрешен – сега можете да инсталирате и да се наслаждавате на приложението
 • HDR съдържание за YouTube сега се открива автоматично и се показва в HDR формат
 • Разрешава проблем със съвместимостта, при който някои програми и клавишите с цифри (0 – 9) и за информация не функционират правилно
 • Разрешава симптом, при който в определени обстоятелства се показват вертикални линии на изображението

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Добавени са описания за държава и регион в някои езици в менюто за настройки на езика
 • Функцията WPS (Wi-Fi Protected Setup) вече не е налична за безжична мрежова връзка
 • За да се гарантира, че сте свързани безопасно към нова безжична мрежа, моля, изберете Вашето SSID (име) за Wi-Fi мрежа от списъка с налични мрежи, и въведете безжичен ключ/парола при поискване. Освен това можете да използвате Ethernet кабел, който директно да свързва телевизора с Вашия рутер за оптимална свързаност
 • Подобрява общите работни характеристики на телевизора
 • Подобрява Wi-Fi свързаността

Ограничения

 • Само за използване с продуктите, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може да е вече актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя е версията на софтуера, който имате, като следвате тези инструкции:

 1. Натиснете бутона [HELP] на дистанционното управление.
 2. На телевизионния екран трябва да се появи номерът на версията на фърмуер.


[1] Модел
[2] Софтуерна версия

Ако номерът на версията е "PKG6.0744.xxxx" или по-висок, Вие вече разполагате с най-новата софтуерна версия не е необходимо обновяване.

Съществуват 2 начина за актуализация на фърмуера на Вашия телевизор BRAVIA:

 • Използване на функцията Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация) (препоръчителна)
 • Използване на USB устройство за съхранение
Използване на функцията Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация) (препоръчителна):
Sony предоставя актуализации на софтуера, за да подобри функционалностите и да предостави на потребителите най-новото телевизионно изживяване. Най-лесният начин да получите актуализации на софтуера е чрез интернет връзка на телевизора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че функцията Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация) е включена. (Тази функция е включена по подразбиране.)
 1. Натиснете бутона [HELP] на дистанционното управление.
 2. Изберете [Обновяване на системния софтуер].
 3. Изберете [Automatically check for update] (Автоматична проверка за актуализация).

ВАЖНО: Следните раздели "Системни изисквания", "Информация за файл", "Изтегляне" и "Инсталиране" се отнасят за процедурата за актуализиране на USB устройство за съхранение. Можете да ги игнорирате, ако сте завършили актуализацията с помощта на функцията Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация).

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.


Използване на USB устройство за съхранение:

Можете също да актуализирате софтуера с помощта на USB устройство за съхранение. Ако няма зададена интернет връзка на Вашия телевизор или при неуспешно изтегляне на функцията Automatically check for update (Автоматична проверка за актуализация), направете опит да изтеглите и актуализирате с помощта на USB устройството за съхранение, съгласно указанията по-долу.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение

Информация за файл

Име на файл

 • Актуализация на фърмуера до 6.0744 за телевизори

Име на Zip файл

 • sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip

Версия на файла

 • 6.0744

Размер на файла

 • 1 312 859 644 байта

Дата на разпространение

 • 27-03-2019

Изтегляне

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора – и не изваждайте щепсела от контакта – докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера. (Само за модели със запис на USB HDD)

Как да изтеглите програмата за актуализация:

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запишете на USB устройство за съхранение.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.

 2. Проверете името и размера на изтегления файл.
  1. Отидете на директорията, където е бил изтеглен файлът.
  2. Проверете дали размерът на файла "sony_atvotafull_2018_1600744100_eua_auth.zip" е "1 312 859 644" бита.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За компютър с Windows поверете "Размер" вместо "Размер на диск" на екрана със свойства.
 3. Извлечете изтегления файл.
  След като извлечете изтегления файл, ще намерите файла "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip".
 4. Поставете USB устройството за съхранение във Вашия компютър.
 5. Копирайте или плъзнете и пуснете файла "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip" в основната директория на Вашето USB устройство.

  ЗАБЕЛЕЖКА: "Основната директория" е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB устройството за съхранение от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 10 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.

 2. Уверете се, че в телевизорът няма включени USB устройства.

 3. Поставете Вашето USB устройство за съхранение, което съдържа файла "sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16007441000084.zip" в USB порт на телевизора.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате всеки USB слот, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.

 4. След разпознаване на USB устройството за съхранение на телевизора ще се появят различни съобщения. Следвайте екранните инструкции.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако съобщенията не се появяват автоматично, опитайте да изключите телевизора и да го включите с дистанционното управление.
 5. След приключване на копиране на файла от USB устройството за съхранение процесът на актуализация ще започне, индикаторът POWER на телевизора ще започне да мига в бяло и ще се изведе екранът за напредък на актуализацията.

 6. След няколко минути телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за завършване на актуализацията.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на процеса на актуализиране на софтуера, моля, недейте да:
  • Премахнете USB устройството
  • Изключвате телевизора
  • Изключвате телевизора от електрозахранването

 7. Телевизорът ще се рестартира автоматично след завършване на актуализацията.

 8. Внимателно премахнете USB устройството от USB слота.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата софтуерна версия , за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е "PKG6.0744.xxxx" или по-висок, актуализацията на софтуера е успешна.
 • Ако номерът на версията не е "PKG6.0744.xxxx" или по-висока, изтеглете и инсталирайте отново актуализацията.

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Нужна ви е повече информация? Вижте нашите често задавани въпроси за обновяване на софтуера чрез интернет:

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.

 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара софтуерна версия не е възможна. Най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.

 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Ще отнеме време да се рестартира телевизора, докато инсталирате новия софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при обновяването на софтуера на Вашия телевизор, използвайки интернет.

При извеждане на телевизора на съобщението "An error occurred during the software update" (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или "Software cannot be updated using this USB device" (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Потвърдете, че USB устройството за съхранение е изправно. Ако е, опитайте отново да изтеглите файла с актуализацията.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона [POWER] (Захранване) на телевизора.
 3. Натиснете бутона [POWER] (Захранване) отново и продължете с инсталацията.

Ако на предния дисплей на телевизора бъде изведено съобщението "No newer version of the TV software was found" (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте раздела "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.