Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • CCB-WD1

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 1. Съвместимост с DSC-RX0M2
  Следните функции на DSC-RX0M2 могат да бъдат използвани с контролното устройство за фотоапарати.
  • Clear Image Zoom (* 1)
  • AF с едно натискане
 2. Подобряване на основните функции и добавени функции
  • По-бързо прехвърляне на файлове от контролното устройство за фотоапарати към компютъра
  • Импортиране само на всички нови файлове
  • Импортиране на всички файлове от всички фотоапарати
  • Увеличен лимит на размер на файла при прехвърляне на файлове от контролното устройство за фотоапарати към компютъра (по-рано ограничен до 4 GB) (* 2)
  • Добавена функция за именуване на файловете с времето на заснемане, за да се отличават едновременно заснети съдържания
  • Подобрена стабилност и работни характеристики
 Важни забележки:
(* 1) Функцията за мащабиране на DSC-RX0 не се поддържа.
(* 2) Възможно е прехвърлянето на филмови файлове до 40 GB.
* Актуализираното контролно устройство за фотоапарати може да бъде използвано с DSC-RX0, версия 3.00 или по-нова. Моля, посетете раздела за изтегляне на продуктовата страница на DSC-RX0 на нашия сайт за поддръжка.
*Моля, обърнете се към HelpGuide за повече информация относно актуализираните настройки.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер CCB-WD1 (фърмуер) Ver.2.00

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • Windows: 42,3 MB (44 424 632 байта)/Mac: 44,4 MB (44 424 632 байта)

Дата на разпространение

 • 11-04-2019

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver. 2.00, не е нужна актуализация.

 1. Свържете USB кабела от компютъра към контролното устройство за фотоапарати (CCB-WD1).
 2. Стартирайте уеб браузъра на работния компютър и посетете
  URL адрес: http://169.254.200.200
  въведете адрес
 3. Показва се настоящата версия на контролното устройство за фотоапарати, свързано с уеб браузъра.
  Моля, проверете дали е необходима актуализация.
  стара версия

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима със следните версии на ОС:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече (Windows)/600 MB или повече (Mac)
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • USB кабел, предоставен с контролното устройство за фотоапарати
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.
 • Адаптер за променлив ток (AC-UUD12), предоставен с контролното устройство за фотоапарати
 • LAN кабел
  Забележка: Препоръчва се използването на LAN кабели от категория 5e или по-висока.
 • Превключващ концентратор
  Забележка: За едновременна актуализация на няколко контролни устройства за фотоапарати се препоръчва използването на превключващи концентратори 1000BASE-T.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте адаптера за променлив ток (AC-UUD12).
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте контролните устройства за фотоапарати с никакви други устройства освен с компютъра си.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът [Update_CCBWD1V0200.zip] ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

 5. Съобщение за потребителите на Windows 8.1/10:
  Със стандартните настройки на Internet Explorer файлът с актуализацията ще бъде записан в папката за изтегляния.Щракнете върху плочката на работния плот в началния екран и намерете изтегления файл в папката за изтегляния, като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Свържете компютъра и контролното устройство за фотоапарати с LAN кабел.
  • Актуализиране на някое (*) контролно устройство за фотоапарати
   * Поддържат се до 100 свързани устройства
   диаграма за множествено свързване
  • Актуализиране на едно контролно устройство за фотоапарати
   диаграма за единична връзка
 3. Поставете превключвателя за захранване на контролното устройство за фотоапарати на "ON".
  Забележка: Актуализацията е възможна дори ако фотоапаратът не е свързан.
 4. Стартирайте уеб браузъра на работния компютър и посетете
  URL адрес: http://169.254.200.200
 5. Щракнете върху раздел [Box] (Устройство) в показалия се уеб браузър.
  Щракнете върху раздела Устройство
 6. Щракнете върху бутона [Update] (Актуализация) до "Firmware Update" (Актуализация на фърмуера).
  Щракнете върху бутона за актуализация
 7. Когато се покаже диалоговият прозорец за потвърждение, щракнете върху бутона [OK] в диалоговия прозорец.
  щракнете върху бутона OK
  Забележка: За да отмените актуализацията, моля, щракнете върху бутона [Cancel] (Отмяна) в диалоговия прозорец.
 8. Изберете предварително изтегления фърмуер от диалоговия прозорец за препратка към файл.
  Забележка: За да отмените потребителската актуализация, моля, щракнете върху бутона [Cancel] (Отмяна).
 9. Прехвърляне на файла за актуализация към контролното устройство за фотоапарати
  По време на прехвърлянето на файла се показва диалогов прозорец и фърмуерът се прехвърля към контролното устройство за фотоапарати.
  прехвърляне
  Забележки: Когато са свързани множество контролни устройства за фотоапарати, те ще се прехвърлят един по един.
  • За да отмените актуализацията, моля, щракнете върху бутона [Cancel] (Отмяна) в диалоговия прозорец.
  • Ако отмените актуализацията, ще се върнете към процедурата "Click the update" (Щракнете върху актуализацията).

  • По време на процеса не изваждайте LAN кабелите и не изключвайте контролното устройство за фотоапарати. Това може да причини повреда на продукта.
  • Не може да се извърши прекратяване на процеса, когато прехвърлянето е завършило и актуализацията е започнала.
 10. Извършете актуализация.
  Диалоговият прозорец за актуализация ще се покаже и актуализацията ще започне.
  актуализиране
  Забележка: Актуализацията ще се извърши по същото време дори ако са свързани множество контролни устройства за фотоапарати.
 11. Завършете актуализацията и потвърдете рестартирането на контролното устройство за фотоапарати. Когато се покаже диалоговият прозорец за завършена актуализация, щракнете върху бутона [OK].
  Завършване на актуализацията
 12. Рестартирайте контролното устройство за фотоапарати. Ще се покаже диалоговият прозорец за рестартиране и контролното устройство за фотоапарати ще се рестартира.
  Рестартиране на контролното устройство за фотоапарати

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството Ви е Ver.2.00.

 • Когато контролното устройство за фотоапарати се стартира, в уеб браузъра ще се покаже нова версия. Актуализацията е завършена.
  нова версия

Въпроси и отговори

 • Когато при избор на файл се показва диалоговият прозорец "Error" (Грешка)
  Ако при избор на файл се покаже следният диалогов прозорец, е възможно да не е избран правилният фърмуерен файл.
  невалиден файл
  Щракнете върху бутона [OK] в диалоговия прозорец. Ще се върнете на екрана за процедура "Click the update" (Щракнете върху актуализацията).
  Изберете правилния фърмуерен файл и актуализирайте отново.

 • Когато по време на актуализация се покаже "Update Warning" (Предупреждение за актуализация)
  Ако след извършване на актуализация видите следния екран, контролното устройство за фотоапарати вече е било актуализирано или е възможно фърмуерът, който се опитвате да актуализирате, да е по-стар.
  предупреждение за актуализация
  Това може да се случи при смесване на версии, например при актуализация на някои контролни устройства предварително.
  Контролното устройство за фотоапарати в споменатия по-горе случай не се актуализира при настоящата актуализация. Ако е необходимо да го актуализирате, проверете отново версията на фърмуера.

 • Когато се покаже "Update failed" (Актуализацията е неуспешна) при включване на захранването (включително при рестартиране)
  Ако при включване на захранването на контролното устройство за фотоапарати (включително при рестартиране) видите следния екран,актуализацията може да е неуспешна, например когато контролното устройство за фотоапарати е било изключено по време на актуализацията.
  актуализацията е неуспешна
  Показаното по-горе контролно устройство за фотоапарати не е актуализирано правилно. Върнете се на екрана за процедура "Click the update" (Щракнете върху актуализацията) и актуализирайте отново.