Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

Sony Channel Editor е интелигентен инструмент, който Ви позволява да променяте с лекота списъка с канали. Опростеният дизайн и мощните функции Ви позволяват да местите, изтривате и сортирате своите канали, което прави възможно да персонализирате телевизора си.

 • Ver.1.2.0
  – Поправя проблеми със съвместимостта с по-новите версии на Java
  – Добавени са бутони за увеличаване и намаляване на мащабирането, за да се увеличи/намали размерът на каналите в списъка с канали
  – Разделът "Help" (Помощ) вече има връзка към статията за онлайн ръководство на потребителя
  – Ръководството на потребителя сега е в комплект с редактор, който е достъпен от менюто "About" (Относно) (версия само на английски)
  – Изменения на локализираното съдържание – приложими за определени езици
  – Други дребни поправки на грешки
 • Ver.1.1.0
  – Кодираните канали са обозначени със знак ($)
  – При изтриване на канали списъкът с канали сега ще се премести нагоре, за да попълни празните места
  – Всички типове на канали (включително канали за данни) се показват сега в списъка с канали и могат да бъдат изтрити
  – Коригира грешка, свързана с проблем при запазването на множество файлове

Ограничения

 • За използване само на телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Уверете се, че телевизорът Ви използва последната достъпна версия на софтуера

Забележка: Вашият софтуер може да е вече актуализиран.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение
 • Java Runtime (всички версии на Java са съвместими)

Информация за файл

Име на файла

 • SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG

Версия на файла

 • 1.2.0

Дата на издаване

 • 18-04-2019

Изтегляне и инсталиране

Как да изтеглите софтуера:

Преди да инсталирате този софтуер, трябва да го изтеглите от интернет и да го запаметите на Вашия Mac.


Стъпка 1
Изтеглете [SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG] на Вашия компютър и го отворете.
Компютърен екран

 1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
 2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла за настройка на Вашия Mac.
Стъпка 2
Плъзнете и пуснете "Sony Channel Editor" в папката Ви с приложения.
Компютърен екран

Стъпка 3
Пуснете Channel Editor, като отворите "Sony Channel Editor" от папката Ви с приложения.
Компютърен екран

Стъпка 4
Инструментът Sony Channel Editor е готов за използване.

Как се използва инструментът

Можете да променяте списъка с канали на телевизора си в три лесни стъпки:
 1. Експортирайте списъка с канали от телевизора си.
 2. Променете списъка с канали на компютъра си.
 3. Импортирайте променения списък с канали в телевизора си.

Забележка:Новите канали, добавени от телевизионния оператор, няма да се синхронизират автоматично с текущия списък с канали във Вашето ръководство за телевизора. За да получите най-новите канали, моля, пренастройте телевизора си, преди отново да сортирате програмите с помощта на Sony Channel Editor.

За повече информация, моля, следвайте стъпките по-долу.
 1. Експортиране на списъка с канали от Вашия телевизор:
  • Поставете външна USB памет в USB порт на Вашия телевизор.
   a) За модели на Sony с Android отидете на:
   [Home] (Начало) → [Settings] (Настройки) → [Channel Setup] (Настройка на канали) → [Digital setup] (Цифрова настройка) → [Technical Set-up] (Техническа настройка) → [Program List Transfer] (Прехвърляне на списъка с програми) → [Export] (Експортиране)
   b) За модели на Sony, които не са с Android, отидете на:
   [Home] (Начало) → [Settings] (Настройки) → [System Settings] (Системни настройки) → [Channel Set-up] (Настройка на канали) → [Digital Set-up] (Цифрова настройка) → [Technical Set-up] (Техническа настройка) → [Program List Transfer] (Прехвърляне на списъка с програми) → [Export] (Експортиране)
  • Файл, наречен "sdb.xml", ще бъде копиран на Вашата външна USB памет.
 2. Промяна на списъка с канали на Вашия компютър:
  • Поставете външната USB памет с файла "sdb.xml" в USB порт на Вашия компютър.
  • Пуснете инструмента Channel Editor и отворете “sdb.xml”.
  • Пренаредете програмите в списъка си с канали.
  • Запаметете Вашия модифициран списък с канали във файла "sdb.xml" на външната USB памет.
 3. Импортиране на списъка с канали във Вашия телевизор:
  • Поставете външната USB памет с модифицирания файл "sdb.xml" в USB порт на Вашия телевизор.
   a) За модели на Sony с Android отидете на:
   [Home] (Начало) → [Settings] (Настройки) → [Channel Setup] (Настройка на канали) → [Digital setup] (Цифрова настройка) → [Technical Set-up] (Техническа настройка) → [Program List Transfer] (Прехвърляне на списъка с програми) → [Import] (Импортиране)
   b) За модели на Sony, които не са с Android, отидете на:
   [Home] (Начало) → [Settings] (Настройки) → [System Settings] (Системни настройки) → [Channel Set-up] (Настройка на канали) → [Digital Set-up] (Цифрова настройка) → [Technical Set-up] (Техническа настройка) → [Program List Transfer] (Прехвърляне на списъка с програми) → [Import] (Импортиране)
  • След рестартиране на телевизора ще се появи новият списък с канали

За повече информация, моля, посетете пълното ръководство на потребителятук.