МОМЕНТ – Преди да изтеглите файла, прочетете раздела за задължителни файлове.

Необходими изтегляния

Освен ако не е посочено друго, файлът, изложен по-долу, трябва да се инсталира ПРЕДИ Актуализация на системния софтуер ILCE-6400 (фърмуер) Ver.2.00 (Mac), за да може да работи правилно. Ако е изложен повече от един задължителен файл, инсталирайте ги в реда, показан на тази страница.

Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-6400

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя AF върху очи в реално време за заснемане на животни [1]
 • Позволява работа с безжичното дистанционно управление RMT-P1BT (продава се отделно)
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

 • [1]
  • Не е възможно да се откриват едновременно очите на хора и на животни.
  • Откриване на очите може да не е възможно в зависимост от околната среда, животинския вид или движението на животното.
   Моля, вижте сайта за поддръжка за повече детайли.
* Моля, обърнете се към помощното ръководство за повече информация относно актуализираните функции.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-6400 (фърмуер) Ver.2.00 (Mac)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 306.8 MB (306 772 955 байта)

Дата на разпространение

 • 13-06-2019

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е вер. 2.00, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage [7] (Подстраница [7] от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • macOS 10.12 – 10.14

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FW50 или адаптер за променлив ток AC-PW20 (продава се отделно).
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията еНиво на заряда на батерията(три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FW50 или адаптера за променлив ток AC-PW20 (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не отваряйте "About This System Software Updater" (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто "System Software Updater" (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера на програмата за обновяване.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте камерата към компютъра преди инструкцията.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 2. Файлът [Update_ILCE6400V200.dmg] ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE6400V200.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
  Ако сте свързали камерата към компютър, премахнете я, преди да започнете процедурата.
 3. [Update_ILCE6400V200] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконката на [UpdateSetting Tool] (Инструмент за обновяване на настройките)Инструмент за актуализация на настройките.
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
  Въведете потребителско име и парола

  • За потребители на macOS 11 – 12

   Ако компютърът Ви работи с macOS 11 – 12, трябва също да изтеглите System Software Update Helper. Отидете на страницата за изтегляне по-долу,
   следвайте инструкциите и изтеглете System Software Update Helper, за да стартирате актуализацията.
   Ако компютърът Ви работи с друга ОС, следвайте процедурата по-долу.

  • За потребители на macOS 10.15

   Ако компютърът Ви работи с macOS 10.15, трябва също да изтеглите Driver Loader. Отидете на страницата за изтегляне по-долу,
   следвайте инструкциите и изтеглете Driver Loader, за да стартирате актуализацията.
   Ако компютърът Ви работи с друга ОС, следвайте процедурата по-долу.

  • За потребители на macOS 10.13 или 10.14
    Щом съобщението от системата се покаже, ще се появи екранът за сигурност и поверителност.
   • Ако се покаже следното изречение, преди да се покаже "Security and Privacy" ("Сигурност и Поверителност"), щракнете върху бутона [OK].
    Натиснете бутона ОК
   • Отворете раздела "General" (Общи) на екрана "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) и разрешете четене на системния софтуер "Sony Corporation".
    Забележка: Ако сте одобрили това в миналото, екранът за сигурност и поверителност няма да се покаже.
    Ако получите подкана да рестартирате macOS, след като сте щракнали бутона [Allow] (Разрешаване), моля, рестартирайте и се върнете в началото на процедурата за обновяване.
    Екран Security and Privacy (Сигурност и поверителност)
   • Ако екранът "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.
   • Ако съобщението се показва, а екранът "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) не изчезва, затворете и двете чрез бутона [OK].
    Екран System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата)

 6. Свържете фотоапарата към компютъра
  • Ще се покаже диалогов прозорец за USB връзка.
   Свържете устройството към компютъра с USB кабела
  • Свържете фотоапарата към компютъра чрез USB кабела (приложен). "USB Mode" (USB режим) се показва на LCD монитора на камерата.
   Ако USB кабелът е бил свързан, преди да се появи диалоговият прозорец за USB връзка, изключете USB кабела и стартирайте програмата за обновяване отново.
  • Щракнете върху [OK].Ако съобщението е показано, затворете го чрез бутона [OK].
   Натиснете бутона ОК
   Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

 7. Програмата за обновяване на системния софтуер ще започне.
  Програма за обновяване на системния софтуер
  Забележка: Ако програмата за обновяване на системния софтуер не стартира, щракнете двукратно върху [System Software Updater] (Програма за обновяване на системния софтуер) в папката [Update_ILCE6400V200] – [Resources] (Ресурси), за да стартира.

 8. Включете фотоапарата.

 9. Според инструкциите в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер на камерата изберете Menu (Меню) > Setup subpage [4] (Подстраница 4 от настройките) > USB Connection (USB връзка) и проверете дали е било избрано Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).
  Настройка 3 – Съхранение на данни с голям обем

 10. Щракнете върху [Next] (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver. 1.00 или по-стара", щракнете върху [Next] (Следващо). Ако текущата версия на системния софтуер е 2.00 или по-нова, актуализацията не е необходима.В този случай изключете камерата от компютъра и щракнете върху [Finish] (Готово). Изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация
  Номера на настоящата и актуализираната версия

  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация

 11. Камерата автоматично ще се нулира.
  Ще се покаже следният екран.
  Фотоапаратът се нулира автоматично
  Забележка: Иконата за зареждане може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.

 12. Стартирайте актуализацията
  След автоматично нулиране следният екран се показва и актуализацията започва. По време на процеса на актуализация се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Лента за напредък на актуализацията

 13. Завършване на актуализацията
  След като актуализацията приключи, камерата автоматично ще се рестартира. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се появи отново.Щракнете върху [Finish] (Готово), когато се покаже LCD екранът, и изключете USB кабела.
  Щракнете върху [Finish] (Готово)
  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.
  Възстановяване на данни. Моля, изчакайте...

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството Ви е Ver.2.00.

 1. На камерата изберете Menu (Меню) > Setup subpage [7] (Подстраница 7 от настройките) > Version (Версия)
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Актуализирана версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.