Тази информация се отнася за следните модели:

 • KDL-48WD655
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD650
 • KDL-40WD655
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD650
 • KDL-32WD605
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD600
 • KDL-49WD759
 • KDL-49WD758
 • KDL-49WD757
 • KDL-49WD756
 • KDL-49WD755
 • KDL-49WD754
 • KDL-49WD753
 • KDL-49WD752
 • KDL-49WD751
 • KDL-49WD750
 • KDL-43WD759
 • KDL-43WD758
 • KDL-43WD757
 • KDL-43WD756
 • KDL-43WD755
 • KDL-43WD754
 • KDL-43WD753
 • KDL-43WD752
 • KDL-43WD751
 • KDL-43WD750
 • KDL-32WD759
 • KDL-32WD758
 • KDL-32WD757
 • KDL-32WD756
 • KDL-32WD755
 • KDL-32WD754
 • KDL-32WD753
 • KDL-32WD752
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD750

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Решава проблем с възпроизвеждане на Netflix, при който се показваше съобщение за грешка Netflix Error tvq-pm-100 (5.2.102) няколко секунди след избор на съдържание
  • След като инсталирате този фърмуеър, моля, извършете нулиране до фабричните настройки,* ако все още възниква проблемът:
   • Натиснете бутона "Home" на дистанционното управление
   • Навигирайте надолу до "Settings" (Настройки)
   • Изберете "Customer Support" (Поддръжка на клиенти) и натиснете OK
   • Навигирайте надолу и изберете "Factory Settings" (Фабрични настройки) и натиснете OK
   • Когато се появи въпросът за потвърждение, изберете "Yes" (Да) и натиснете OK
   *ЗАБЕЛЕЖКА: Извършването на нулиране до фабрични настройки ще изтрие изцяло данните и настройките на Вашия телевизор.

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Решава проблеми при възпроизвеждане на видео с Netflix
 • Подобрява Wi-Fi свързаността
 • Подобрява продуктивността на телетекста
 • Решава проблеми, свързани с миниатюрата, докато се използва приложението Photoshare
 • Решава проблеми, свързани с екранната клавиатура, с приложението на интернет браузъра
 • Решава проблем, при който телевизорът не може да се свърже с локалната Wi-Fi мрежа в рамките на 30 секунди след извършването на изключване и включване
 • Решава проблем, при който възпроизвеждането се, прекъсва, когато се възпроизвеждат ".wav" файлове през USB памет
 • Решава проблем, при който телевизионни програми след позиция 100 не могат да бъдат избрани, когато се приемат два (или повече) сателитни сигнала
 • Решава проблем, при който езикът на интерфейса на YouTube не съвпада с езика, който е избран на телевизора
 • Решава проблеми при синхронизиране на устните, когато гледате наземна и кабелна телевизия
 • Решава проблеми с възпроизвеждането на Netflix след гледане през приложението All4
 • Решава проблем, при който YouTube постоянно зарежда при гледане на платено съдържание
 • Решава проблем, при който DVB субтитрите не се показват при гледане на наземни канали
 • Разрешава проблем, при който Wi-Fi връзката не работи след предишната актуализация
 • Разрешава проблем, при който YouTube не може да възпроизвежда след гледане на MHEG канали
 • Добавя настройка за управление за лятно време/лятно часово време (за Турция и Азербайджан)
 • Подобрява общите работни характеристики на телевизора
 • Разрешава проблем, при който видео съдържание от HbbTV не може да се възпроизведе за втори път, след като натиснете бутона RETURN на дистанционното управление
 • Разрешава проблем, при който не се извежда информация за събитието в Electronic Programme Guide (електронен справочник за програмите) за сателитни излъчвания
 • Разрешава проблем, при който телевизорът рестартира непрекъснато при гледане на DVB-T2 канали
 • Разрешава проблем, при който не се извежда звук от HDMI връзки при използване на външно устройство с опция за Dolby Digital 5.1
 • Разрешава проблем, при който Dolby Digital 5.1 звукът не е достъпен на Netflix
 • Разрешава проблем, при който телевизорът не намира някои DVB-T2 PLP1 услуги
 • Подобрява показването по време на възпроизвеждане от Netflix
 • Подобрява продуктивността и стабилността на телевизията при гледане с DVB-C сигнал
 • Подобрява декодирането чрез CI+ след гледане на NETFLIX

Ограничения

 • Само за използване с продуктите, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави.

Подготовка

Проверете версията на софтуера

Вашият софтуер може да е вече актуализиран. Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на софтуера имате – следвайте тези инструкции:

 1. Включете телевизора и натиснете бутона [HOME] (Начало) на дистанционното управление, за да изведете началното меню.
 2. Отидете до [Настройки] и натиснете [Въведи].
 3. Отидете до [Поддръжка за клиенти] и натиснете [Въведи].
 4. Моделът и версията на софтуера трябва да бъдат изведени в горния десен ъгъл на екрана: "v8.219" – Ако номерът на версията е "v8.219" или по-висок, вече разполагате с най-актуалния фърмуер.

Системни изисквания

От какво се нуждаете

 • компютър с достъп до интернет
 • USB устройство за съхранение

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до v8.219 за телевизор

Име на Zip файл

 • sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip

Версия на файла

 • 8.219

Размер на файла

 • 145 849 421 байта

Дата на издаване

 • 03-07-2019

Изтегляне

Важна забележка

 • Прочетете инструкциите внимателно или в противен случай телевизорът може да спре да реагира или да е необходима поправка.
 • Не изключвайте телевизора и не прекъсвайте захранването му, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони, освен упоменатите в инструкциите.
 • Спрете всички процеси на запис, преди да започнете актуализацията на фърмуера. (Само за модели със запис на USB HDD)

Как да изтеглите програмата за актуализация

Преди да инсталирате актуализацията, трябва да я изтеглите от интернет и да я запишете на USB устройство за съхранение.

 1. Изтеглете файла с актуализацията на Вашия компютър.
  1. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в горната част на тази страница, след което прочетете и приемете правилата и условията.
  2. Щракнете върху бутона [Download] (Изтегляне) в долната част на страницата, за да изтеглите файла с актуализация на Вашия компютър.
 2. Проверете името и размера на изтегления файл.
  1. Отидете на директорията, където е бил изтеглен файлът.
  2. Проверете дали размерът на файла "sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip" е "145 849 421" байта.
   ЗАБЕЛЕЖКА: За компютър с Windows поверете "Размер" вместо "Размер на диск" на екрана със свойства.
 3. Извлечете изтегления файл.
  След като извлечете изтегления файл, ще намерите папката "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100".
 4. Поставете USB устройството за съхранение във Вашия компютър.
 5. Копирайте или плъзнете и пуснете папката "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100" в основната директория на Вашето USB устройство.
  ЗАБЕЛЕЖКА: "Основната директория" е първата или най-горната директория на устройството, която включва всички други папки.
 6. Премахнете USB устройството за съхранение от Вашия компютър и продължете към следващия раздел.

Инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

След като изтеглите файла с актуализацията и сте подготвили Вашето USB устройство, можете да го инсталирате на Вашия телевизор. Процесът може да отнеме до 15 – 30 минути и по време на инсталацията Вашият телевизор ще се изключи, преди да се включи отново. Моля, следвайте лесните стъпки по-долу:

 1. Включете телевизора.
 2. Уверете се, че в телевизорът няма включени USB устройства.
 3. Поставете Вашето USB устройство за съхранение, което съдържа папката "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100" в USB порт на телевизора.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате всеки USB порт, ако телевизорът разполага с няколко USB порта.
 4. Натиснете [HOME] (Начало) на дистанционното управление, за да отворите менюто HOME.
 5. Придвижете се до категория [Настройки] и натиснете [Въведи], за да я изберете.
 6. Отидете до и изберете [Поддръжка на клиенти].
 7. Отидете до и изберете [Обновяване на софтуера], след което изберете [USB].
 8. На телевизионния екран ще се появят различни съобщения – следвайте екранните инструкции.
 9. Обновяването ще започне и ще започне да мига оранжева LED светлина на предния панел на телевизора.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на процеса на актуализиране на софтуера, моля, недейте да:
  • Премахнете USB устройството
  • Изключвате телевизора
  • Изключвате телевизора от електрозахранването
 10. При извеждане на телевизора на съобщението "Firmware update complete" (Актуализацията на фърмуера завърши), телевизорът ще се изключи и ще се включи отново за приключване на обновяването. – Не изваждайте USB устройството и не изключвайте телевизора.
 11. След включването на телевизора извадете USB устройството за съхранение от USB порта.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

Проверете текущата софтуерна версия, за да потвърдите, че актуализацията е успешно инсталирана.

 • Ако номерът на версията е "v8.219" или по-висок, актуализацията на софтуера е успешна.
 • Ако номерът на версията не е "v8.219" или по-висока, изтеглете и инсталирайте отново актуализацията.

Въпроси и отговори

Евентуален проблем по време на актуализация

Нужна ви е повече информация? Вижте нашите често задавани въпроси за обновяване на софтуера чрез интернет:

 • Ще бъдат ли изтрити личните ми настройки след актуализацията?
  Не, всички лични настройки ще се запазят.

 • Мога ли да инсталирам по-стара версия на софтуера?
  Не. За да е сигурно, че Вашият телевизор работи оптимално, инсталацията на по-стара софтуерна версия не е възможна: най-новата версия на софтуера включва всички предимства и подобрения на предишните версии.

 • Нормално ли е телевизорът да се изключи по време на актуализацията?
  Нормално е телевизорът да се рестартира по време на актуализацията. Ще отнеме време да се рестартира телевизора, докато инсталирате новия софтуер.

Какво да направите, ако имате проблеми при обновяването на софтуера на Вашия телевизор, използвайки интернет

При извеждане на телевизора на съобщението "An error occurred during the software update" (Възникна грешка при софтуерната актуализация) или "Software cannot be updated using this USB device" (Софтуерът не може да бъде актуализиран с помощта на това USB устройство), моля, извършете следните процедури за евентуално решение на проблема:

 1. Потвърдете, че USB устройството за съхранение е изправно. Ако е, опитайте отново да изтеглите файла с актуализацията.
 2. Изключете телевизора, като натиснете бутона [POWER] (Захранване) на телевизора.
 3. Натиснете бутона [POWER] (Захранване) отново и продължете с инсталацията.

Ако на предния дисплей на телевизора бъде изведено съобщението "No newer version of the TV software was found" (Не е намерена по-нова версия на софтуера на телевизора), Вашият телевизор вече разполага с най-новата версия на софтуера, така че не е необходимо да го актуализирате.

За други често задавани въпроси относно отстраняване на неизправности, моля, вижте "Въпроси и отговори" на сайта за поддръжка на Sony.