Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • SRS-HG1

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички страни

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобрява защитената комуникация
 • Прави Spotify Connect наличен за използване дори с безплатен акаунт
 • ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате вградената услуга за разпространение на музика Chromecast.
  Ако не инсталирате актуализацията ръчно, тя ще бъде автоматично инсталирана, когато има налична активна мрежова връзка и устройството не се използва.

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрява защитената комуникация
 • Добавена функция за добавяне на високоговорител
 • Добавено гласово насочване за режим на Bluetooth сдвояване
 • Поддръжка на възпроизвеждане на Spotify при вграден Chromecast
 • Подобрения в управлението и стабилността
 • Прибавена е функцията Multi Room чрез Google Cast
 • Поддръжка на възпроизвеждане на музика от SCMS-T устройства чрез Bluetooth при функцията за безжичен съраунд
 • Добавена функция "Wireless surround & Wireless Stereo" (Безжичен съраунд и безжично стерео)
 • Поддръжка на аудиосъдържание с висока разделителна способност чрез Google Cast
 • поддържа функция за огледален образ
  (Наличност, определена за държава от Google Inc.)

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера 6.05 за SRS-HG1

Версия на файла

 • 6.05

Дата на издаване

 • 06-08-2019

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията се показва като "5.02" или по-стара, силно препоръчваме да актуализирате фърмуера.

Ако не сте сигурни, е лесно да проверите коя версия на фърмуера имате в момента:

 1. Свържете устройството и смартфона към една и съща Wi-Fi мрежа, като използвате приложението "Sony | Music Center (SongPal)".
 2. Стартирайте приложението "Sony | Music Center (SongPal)" на смартфона.
 3. Изберете "SRS-HG1"

 4. Изберете "Settings" (Настройки)

 5. Изберете "Other Settings" (Други настройки)

 6. Потвърдете версията на фърмуера на SRS-HG1

Изтегляне и инсталиране

Софтуерната актуализация е налична чрез интернет (мрежата). Моля, извършете следните стъпки.
Забележка: Не можете да актуализирате до последната версия на софтуера, ако устройството НЕ Е свързано с интернет (мрежата).
Важно:

 • Ако индикаторът за захранване на устройството продължава да мига в зелено дори след натискане на бутона за включване на захранването, натиснете бутона "RESET", намиращ се в долната част на устройството.
 • Моля, уверете се, че вашето устройство е свързано към електрически контакт чрез USB адаптера за променлив ток, преди да започнете актуализацията.

 1. Свържете към контакт за електрозахранване
  • Използвайте USB адаптера за променлив ток и предоставения микро USB кабел, за да свържете порта DC IN 5 V на устройството към електрически контакт.
  Забележка: актуализацията на софтуера не може да бъде извършена, когато използвате само захранване с батерии
 2. Свързване към интернет (мрежата)
  • Свързване посредством приложението "Sony | Music Center (SongPal)" на Вашето мобилно устройство
  • Свързване чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Свързване с помощта на компютър
  За подробности вижте ръководството с инструкции за устройството
 3. Ако високоговорителят е включен, натиснете бутона (включено/в готовност) и го изключете
 4. Включете надеждно кабела за AC електрозахранване, свързан към адаптера за променлив ток, в електрически AC контакт
  Забележка: Софтуерната актуализация не може да се извърши, когато устройството разчита само на мощността на батерията
 5. Натиснете бутона (включено/в готовност), за да включите захранването
 6. Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане светнал в оранжево. Винаги когато има налична софтуерна актуализация, бутонът WPS/UPDATE светва

 7. Докоснете и задръжте бутона WPS/UPDATE, докато чуете звуков сигнал. Когато започне актуализацията на софтуера, бутонът WPS/UPDATE започва да мига.Забележка: Високоговорителят не работи по време на актуализация
 8. Мигането (интервалът и състоянието) на бутона WPS/UPDATE се променя по време на процеса на актуализация
 9. Бутонът WPS/UPDATE се изключва и високоговорителят превключва в режим на готовност или режим BLUETOOTH/мрежа в готовност автоматично след приключване на актуализацията
 10. Проверете версията, като следвате стъпките, описани в Как да проверите версията на фърмуера, за да потвърдите дали актуализацията е извършена успешно.

Въпроси и отговори

Всички LED индикатори за функциите светят

Актуализацията на софтуера е неуспешна. Натиснете бутона (включено/в готовност), за да изключите високоговорителя, след което го включете отново. Уверете се, че високоговорителят е свързан към интернет и бутонът WPS/UPDATE свети, после започнете отново актуализацията.