Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • MHC-V90DW

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобрява защитената комуникация
 • Прави Spotify Connect наличен за използване дори с безплатен акаунт

  ВАЖНО: Тази актуализация на фърмуера трябва да се извърши, за да продължите да използвате вградената услуга за разпространение на музика Chromecast. Ако не инсталирате актуализацията ръчно, тя ще бъде автоматично инсталирана, когато има налична активна мрежова връзка и устройството не се използва.

Предишни предимства и подобрения

 • Разрешава проблем, при който в редки случаи възниква състояние "няма захранване"
 • Подобрява защитената комуникация

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера версия "SYS 6.04" за MHC-V90DW

Версия на файла

 • SYS 6.04

Размер на файла

 • 182 MB (191 070 400 байта)

Дата на издаване

 • 06-08-2019

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера на Вашето устройство е "SYS 6.04" или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Натиснете бутона за включване на захранването на устройството, за да включите системата.
 2. Натиснете [OPTIONS].
 3. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете "SYSTEM", след което натиснете
 4. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете "VERSION", след което натиснете


Важна забележка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • Прочетете инструкциите внимателно, тъй като в противен случай рискувате да повредите системата MHC-V90DW
 • Не изключвайте системата MHC-V90DW и не я разкачвайте от захранването, докато се извършва актуализацията
 • Не натискайте никакви бутони освен упоменатите в инструкциите
 • Не използвайте устройството и дистанционното управление по време на изтеглянето и актуализацията.
 • Не изключвайте захранващия кабел, докато актуализацията не завърши. Това ще причини неизправност на тази система.

Има 2 лесни начина за актуализация на фърмуера на Вашата система MHC-V90DW:

От какво се нуждаетеЗащо да използвате този метод?
Интернет/мрежа
***ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО***
 • Работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)
Препоръчваме този метод, тъй като той е най-лесният и бърз начин да актуализирате фърмуера.
USB устройство за съхранение на данни
 • Компютър
 • USB устройство за съхранение на данни
Актуализирайте фърмуера по този начин, ако не можете да се свържете с интернет.

Изтегляне и инсталиране

Обновяване на системата MHC-V90DW през интернет

Препоръчваме този метод, тъй като е най-лесният начин за актуализиране. Първо настройте оборудването, след това изтеглете актуализацията през интернет на Вашата система MHC-V90DW.

От какво се нуждаете:

 • Работеща интернет връзка (с използване на Ethernet кабел)

Настройване на оборудването:

 1. Свържете системата MHC-V90DW с източника си на интернет чрез Ethernet кабел

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Натиснете на устройството, за да включите системата, и изчакайте няколко минути, докато на дисплея се покаже иконата „UPDATE“.
 2. Натиснете [OPTIONS]
 3. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „SYSTEM“, след което натиснете
 4. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „UPDATE“, след което натиснете
 5. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „VIA NW“, след което натиснете
 6. Натиснете , за да изберете „EXEC“
 7. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „YES“, след което натиснете
 8. Моля, изчакайте да приключат процесите на изтегляне, копиране на файлове и актуализация.
  • Изтегляне: времето за изтегляне зависи от Вашата интернет връзка
  • Копиране на файл: след тази стъпка следва автоматично рестартиране на системата (около 10 секунди)
  • Актуализация на софтуер: след тази стъпка също следва автоматично рестартиране на системата (около 30 секунди)
  • След това ще се стартира демонстрационният режим
 9. Натиснете отново на устройството и включете системата.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 6.04, актуализацията на фърмуера е успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже „Download Error“ (Грешка при изтегляне)/„Push POWER“ (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Натиснете бутона и ИЗКЛЮЧЕТЕ системата
 2. Натиснете бутона и след това системата ще се ВКЛЮЧИ
 3. Изчакайте около 3 минути (или до установяване на мрежова връзка), след това проверете дисплея на системата
 • Иконата „UPDATE“ свети
  • Софтуерната актуализация НЕ е завършена, но системата е в нормално състояние.
  • Опитайте отново актуализацията през мрежата по същия начин.
   Ако актуализацията отново е неуспешна, вместо актуализация през мрежата опитайте да актуализирате софтуера чрез процедурата с USB флаш устройство.

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Препоръчваме Ви да използвате интернет за актуализацията, ако това е възможно. Ако не, можете да използвате този метод. Изтеглете актуализацията на Вашия компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на Вашата система MHC-V90DW.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш устройство.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X версия 10.6 или по-нова

Ако използвате Windows® 10/8.1, моля, използвайте режима за настолен компютър.
Операциите не се гарантират за всички компютри с инсталирана препоръчана операционна система.

Изисквания за носител за запис

USB флаш устройство: Капацитет: над 256 MB

Работата не е гарантирана за всички видове USB флаш четци.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

Изтеглете актуализацията на своя компютър:
 1. Потвърдете, че няма други отворени програми, освен вашия Интернет браузър.
 2. Прочетете и се съгласете с правилата и условията на тази страница
 3. Изтеглете файла на компютъра си – запомнете директорията, в която сте го изтеглили
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG [182 MB (191 070 400 байта)]
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Поставете Вашия USB флаш четец в USB слота на компютъра
 2. Форматирайте Вашия USB флаш четец
 3. Копирайте файла с актуализацията в ГЛАВНАТА директория на USB флаш четеца

Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.

Прехвърлете актуализацията на своя плейър

Поставете USB флаш четецa в USB слота на системата MHC-V90DW.

Прехвърлете актуализацията:
 1. Включете системата MHC-V90DW, като натиснете бутона
 2. Натиснете [OPTIONS]
 3. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „SYSTEM“, след което натиснете
 4. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „UPDATE“, след което натиснете
 5. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „VIA USB“, след което натиснете
 6. Натиснете , за да изберете „EXEC“
 7. Натиснете неколкократно ↑/↓, за да изберете „YES“, след което натиснете
 8. След това „UPDATING“ ще започне да мига на дисплея по време на актуализацията.

 9. Моля, изчакайте да приключат процесите на копиране на файлове и актуализация.
  • Копиране на файл: след тази стъпка следва автоматично рестартиране на системата (около 10 секунди)
  • Актуализация на софтуер: след тази стъпка също следва автоматично рестартиране на системата (около 30 секунди)
  • След това ще се стартира демонстрационният режим

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е SYS 6.04, актуализацията на фърмуера е успешна.

Отстраняване на неизправности

Ако по време на актуализацията се покаже „File Error“ (Грешка във файла) или „No File“ (Няма файл), или „Read Error“ (Грешка в прочитането)/„Push POWER“ (Натиснете POWER), актуализацията на софтуера е неуспешна.

 1. Уверете се, че файлът за актуализацията е правилният и е поставен в главната директория на Вашия USB флаш четец и опитайте отново по същия начин.
 2. Ако все още не можете да извършите актуализацията, моля, опитайте отново с друго USB устройство за съхранение.