Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WF-1000XM3

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Подобрява възможностите за връзка с Windows 10, разрешавайки проблем, при който на специфични версии на Windows 10 не се възпроизвежда звук след сдвояване чрез Bluetooth
 • Подобрения на работните характеристики и стабилността

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или iOS устройство (iOS 11.0 или по-нова)
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира най-новата версия на приложението "Sony | Headphones Connect (v5.2.0 или по-нова)".
 • Слушалките трябва да бъдат свързани с Вашето устройство с Android или iOS

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 1.3.0 за WF-1000XM3

Версия на файла

 • Версия 1.3.0

Дата на издаване

 • 27-08-2019

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера на Вашите WF-1000XM3 е "1.3.0" или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите WF-1000XM3 с приложението "Sony | Headphones Connect".
 3. Докоснете трите точки (бутон от менюто) в горния десен ъгъл.
 4. Изберете версията на устройство си, показана в менюто. Този елемент се показва само когато устройството е свързано.
 5. Потвърдете версия на фърмуера на WF-1000XM3.

Важна забележка

 • НЕ "Изключвайте"

  НЕ натискайте(бутон за включване на захранването).

  Ако се опитате да актуализирате WF-1000XM3, когато не ги носите, моля, сменете настройката "Automatic Power Off" (Автоматичното изкл. на захранването).
  Променете настройката от Off when headphones are taken off (Изкл. при свалени слушалки) на Do not turn off (Да не се изкл.).

 • НЕ извършвайте актуализацията на място, където Wi-Fi® сигналът е непостоянен, като например:
  – във влак/на място, където Wi-Fi сигналите са претоварени
  – в близост до микровълнова печка, безжичен телефон или всякакви други устройства, които използват 2,4 GHz честотна лента за радиовълни
 • Уверете се, че и двете устройства (Android/iOS устройство и WF-1000XM3) са напълно заредени.
 • Разединете всички Bluetooth устройства, като преносими устройства или смарт часовници, от Вашето устройство с Android/iOS, преди да започнете с актуализацията.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия.
 • За устройства с Android процесът по актуализацията ще отнеме приблизително 30 минути, за да завърши. (Размерът на файла е около 934 KB)
  За устройства с iOS процесът по актуализацията ще отнеме приблизително 30 минути, за да завърши. (Размерът на файла е около 934 KB)
 • В зависимост от околната среда на радиовълните и от Вашето устройство с Android/iOS е възможно да отнеме повече време за завършване.
 • За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу: но, когато настройката "Automatic download of software" (Автоматично изтегляне на софтуер) е активирана (фабрична настройка по подразбиране) на "Sony | Headphones Connect", изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация ще стартират автоматично.
  • Изтегляне на данни от сървъра към iOS или Android устройството.
  • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките. (Можете да използвате WF-1000XM3 нормално, докато прехвърляте във фонов режим, но Google Assistant не може да се използва по време на прехвърлянето.)
  • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Изтегляне и инсталиране

За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу:
 • Изтегляне на данни от сървъра към iOS или Android устройството.
 • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
 • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите WF-1000XM3 с приложението "Sony | Headphones Connect".
  • Ако никога преди не сте се свързвали с приложението Sony | Headphones Connect, следвайте инструкциите на екрана, за да свържете слушалките към Вашето устройство с Android.
  • Ако вече сте се свързвали с приложението "Sony | Headphones Connect", изберете Вашите слушалки.
 3. Когато настройката "Automatic download of software" (Автоматично изтегляне на софтуер) е активирана (фабрична настройка по подразбиране) на "Sony | Headphones Connect", изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация ще стартират автоматично.

  Щом изтеглянето и прехвърлянето започнат, устройството автоматично ще премине към следващия екран, след като завършат.

  Но ако сте дезактивирали настройката "Automatic download of software" (Автоматично изтегляне на софтуер) на "Sony | Headphones Connect", изтеглянето и прехвърлянето на софтуера за актуализация НЯМА да стартират автоматично. Следвайте процедурата по-долу:

  1. Следният екран ще бъде показан, когато бъде установена връзка. Моля, уверете се, че и левия и десния канал на WF-1000XM3 са свързани.
  2. Ако е приложима актуализация, "The latest headphones software is available." (Налична е най-новата актуализация за слушалките) ще се покаже и можете да натиснете "More Info" (Допълнителна информация).
  3. Отидете на екрана “Update Software” (Актуализация на софтуера). Уверете се, че се показва "Version 1.3.0" (Версия 1.3.0) и натиснете "START"(Android)/"Start"(iOS).
  4. Щом изтеглянето и прехвърлянето започнат, устройството автоматично ще премине към следващия екран, след като завършат.

  ЗАБЕЛЕЖКА:
  Ако се покаже “Switching software transfer destination…” (Смяна на местоназначението на прехвърляне на софтуера...), не трябва да се предприема нищо. След няколко секунди екранът ще се върне на предишния екран.

 4. Ще се покаже "Update the headphones software." (Актуализация на софтуера на слушалките) и можете да натиснете "More info" (Повече информация).
 5. Отидете на екрана “Update Software” (Актуализация на софтуера). Уверете се, че се показва “Version 1.3.0” (Версия 1.3.0) и натиснете "START"(Android)/"Start"(iOS).
 6. Това ще отнеме приблизително няколко минути.

  ЗАБЕЛЕЖКА:
  По време на актуализацията WF-1000XM3 ще се изключат автоматично, но, моля, изчакайте, докато се включат автоматично и се свържете отново с устройство с Android/iOS чрез Bluetooth, преди актуализацията да завърши.

 7. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете "OK".
  Ако екранът не се покаже, проверете дали версията е надградена чрез следващата стъпка.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).
Ако версията на фърмуера е показана като "1.3.0", надстройването е било успешно.

Въпроси и отговори

Появява се съобщение за грешка при актуализация.

 1. Натиснете "OK".
 2. Рестартирайте (вмъкнете слушалките в чантата и ги изкарайте от чантата) WF-1000XM3.
 3. След това рестартирайте "Sony | Headphones Connect" и актуализирайте отново

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията се показва като 1.3.0, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Можете да проверите версията от настройките в приложението "Sony | Headphones Connect". За да разберете как да проверите версията, отидете в Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера) на тази страница.