Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • NW-A55
 • NW-A55HN
ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобрява прехода между песни при възпроизвеждане чрез Bluetooth

Предишни предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който се показва грешка за време при възпроизвеждане на MP3 съдържание
 • Подобрява работните характеристики при сортиране на списъка с отметки

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Mac OS:
ВАЖНО: Не се поддържа от операционни системи, различни от посочените по-долу.

 • macOS 10.13 - 10.15

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера версия 1.02 за NW-A50 series (Mac)

Версия на файла

 • Версия 1.02

Размер на файла

 • 113 MB (119 493 469 байта)

Дата на издаване

 • 29-08-2019

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Трябва ли да изтегля? Тази актуализация не е необходима ако вашият Walkman вече е бил актуализиран до версия на фърмуера 1.02 от функцията за автоматична актуализация на фърмуера.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Натиснете и задръжте бутона за включване на захранването, докато се появи началното меню.
 2. Докоснете иконата [Options/Settings] (Опции/настройки) в долния десен ъгъл на екрана
 3. Изберете менюто [Settings] (Настройки)
 4. Превъртете до долу и изберете менюто [Unit Information] (Информация за устройството)
 5. Проверете модела и версията на фърмуера

Преди да направите надстройка

 • Уверете се, че сте свързани към мрежата, докато се извършва обновяването.
 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат на по-ранна версия.
 • Моля, прехвърлете предварително всички данни от устройството към компютъра, защото данни, останали в устройството, могат да бъдат изгубени при актуализацията.
  Не можем да дадем гаранция, че пистите или данните няма бъдат повредени или изтрити при тази актуализация.
 • За надстройката са нужни около 200 MB празно пространство на устройството. Моля, проверете дали количеството свободно пространство е достатъчно.
 • Ако няма достатъчно свободно пространство на вградената флаш памет, прехвърлете всички ненужни данни обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.
 • По време на инсталирането на този файл се уверете, че сте вписани като администратор или като потребител с административни права.

Изтегляне и инсталиране

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла на Вашия компютър.
 3. След завършване на изтеглянето свържете Вашия Walkman® към компютъра си чрез USB връзка.
 4. Затворете всички други програми на компютъра си
 5. Щракнете двукратно върху записания файл и следвайте екранните инструкции.
  Моля, не разкачвайте устройството от компютъра по време на надстройката.
  Бележка за потребители на macOS 10.15: При първото стартиране на инструмента за актуализиране на macOS 10.15 се показва съобщение ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume] ("Инструментът за актуализация на софтуера" иска да получи достъп до файлове на подвижен том.). Ако щракнете върху [OK], започва актуализацията. Ако щракнете върху [Don’t Allow] (Да не се позволява), ще се покаже грешка и актуализацията ще бъде неуспешна.
 6. Когато се появи съобщението, че надстройката е приключила, щракнете върху бутон [Finish] (Готово).

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията, моля, потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).

Ако показвания номер на версията на фърмуера е „1.02“, надстройката е била успешна.