Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • DSC-RX10M4

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя AF върху очи в реално време за заснемане на животни [*]
 • Дава възможност за работа с AF ВЪРХУ ОЧИ в реално време чрез натискане наполовина на бутона за затвора
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

 • [*]
  • Не е възможно да се откриват едновременно очите на хора и на животни.
  • Откриване на очите може да не е възможно в зависимост от околната среда, животинския вид или движението на животното.
   Моля, вижте сайта за поддръжка за повече детайли.

Моля, направете справка с Помощното ръководство за използване на актуализираната функция.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер DSC-RX10M4 (фърмуер) Ver.2.00 (Windows)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 272 MB (285 408 464 байта)

Дата на разпространение

 • 14-11-2019

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.2.00, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage [6] (Подстраница [6] от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционна система


Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Компютърен хардуер


Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за камерата
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FW50 или адаптер за променлив ток AC-PW20 (продава се отделно).
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е(три деления) или повече. Препоръчваме да използвате напълно заредена батерия.
 • USB кабел, доставен с камерата
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FW50 или адаптера за променлив ток AC-PW20 (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_DSCRX10M4V200.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).


 5. Съобщение за използващите Windows 8.1/10:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads] (Изтегляния). Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файла в папката [Downloads] (Изтегляния), като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_DSCRX10M4V200.exe], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира. 4. Включете фотоапарата.
 5. Според инструкцията в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер, изберете подстраница [3] Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение). 6. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от методите по-долу.
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  Понякога при свързване на фотоапарата към компютъра с USB кабел на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра. В този случай извадете батерията или разкачете адаптера за променлив ток от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от „2. Стартиране на програмата за актуализация на системния софтуер“.
 7. След като потвърдите на LCD монитора на камерата, щракнете върху [Next] (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.1.00 или по-стара", щракнете върху Next (Напред). Ако текущата софтуерна версия на системата е 2.00 или по-нова, не е необходима актуализация. В този случай спрете USB връзката и щракнете върху [Finish] (Готово). Изключете фотоапарата, отстранете батериите и/или адаптера за променлив ток, поставете батериите отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация


 8. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.

 9. След автоматично нулиране се извежда екранът по-долу.
  При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 5 минути).

  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 10. След приключване на актуализацията долният екран се появява. Също така фотоапаратът автоматично се рестартира, което може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте, докато се появи същият екран на LCD на фотоапарата като този точно преди стартиране на актуализацията на софтуер.
  Когато екранът се появи, натиснете бутона [Finish] (Готово) и разкачете USB кабела.

  Ако се покаже предупреждение за възстановяване на данни след рестартирането, моля, изчакайте, докато предупреждението изчезне. Това не е необичайно.

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver. 2.00.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage [6] (Подстраница [6] от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.