Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-7RM3

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Добавя функцията "Задаване на външна светкавица":
  Тази функция Ви позволява да конфигурирате настройките на прикачена светкавица или безжично радиоуправление (и двете се продават отделно) директно от фотоапарата.

  Съвместими модели със светкавица

  • HVL-F60RM (с флаш версия на фърмуера 2.00 или по-нова)
  • HVL-F45RM (с флаш версия на фърмуера 2.00 или по-нова)

  Съвместимо безжично радиоуправление:

  • FA-WRC1M (с версия на фърмуера 3.00 или по-нова)

  Моля, вижте Помощното ръководство за повече информация:

 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения са също включени в тази актуализация

v3.01 (16-05-2019)
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата
v3.00 (11-04-2019)
 • Добавя AF върху очи в реално време за заснемане на животни [1]
 • Дава възможност за работа с AF ВЪРХУ ОЧИ в реално време чрез натискане наполовина на бутона за затвора или чрез натискане на бутона AF-ON
 • Добавяне на функцията за заснемане на интервали
 • Позволява работа с безжичното дистанционно управление RMT-P1BT
 • Други подобрения:
  • [MENU] (МЕНЮ) може да бъде зададено на потребителски клавиш
  • Работа с раздел [MENU] (МЕНЮ) чрез бутона Fn
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

 • [1]
 • Не е възможно да се откриват едновременно очите на хора и на животни.
 • Откриване на очите може да не е възможно в зависимост от околната среда, животинския вид или движението на животното.
v2.10 (18.12.2018 г.)
 • Подобрява следното:
  • В редки случаи фотоапаратът може да спре да функционира, докато записва RAW данни върху SD карта, която вече е била използвана многократно
   Забележки:
   • Това може също да причини изменения във файловете,които управляват изображенията, като не позволи на изображенията да се покажат на фотоапарата.
   • Данните за изображение няма да бъдат засегнати или изтрити, с изключение на данните, които са били записани по време на прекъсването.
  • Заснемането на снимки, докато използвате функцията Auto Review (Автоматичен преглед), може да е причина за това понякога фотоапаратът да спре да реагира
 • Разрешава проблема, предизвикан от специфична карта с памет от трета страна, която няма да бъде разпозната от фотоапарати Sony
v2.00 (10.10.2018 г.)
  Поддръжка на "SEL400F28GM" и "SEL24F14GM":
  • Оптимизация на работните показатели на оптичната стабилизация на изображението и добавяне на нов режим на стабилизация на изображението на обектива (режим 3)(само за "SEL400F28GM")
  • Добавяне на функционален пръстен (обектив) към менюто
   Забележка: За обектива SEL400F28GM, APS-C S35/Пълноформатен Изб. настройката може да се зададе към функционалния пръстен освен към Power Focus (Мощен фокус).
  • Добавяне на настройка [Aperture Drive in AF] (Задвижване на блендата в AF) в менюто
   *При използване на обектив "SEL400F28GM" или "SEL24F14GM", когато е избрана [Silent priority] (Тих приоритет), звукът, който издава задвижването на блендата, ще бъде намален. Това е полезно при условията на снимане, при които шумът
   от фотоапарата трябва да се сведе до минимум. Обърнете внимание, че автоматичният фокус може да стане по-бавен, когато [Silent priority] (Тих приоритет) е избрана.
  Нови функции:
  • [AF Track Sens] (Чувствителност на AF проследяване) може да бъде зададена на потребителски клавиш
  • Когато се използва с адаптера за завиване в основата LA-EA3, всички зони на фокуса се поддържат
   Забележка: Добавени опции за зони на фокуса: Зона, разширение на гъвкавата точка и фиксиращ AF.
   Заснемане на клин е налично при безшумно снимане, когато [File Format] (Формат на файла) е зададен на [RAW] или [RAW & JPEG], а [RAW File Type] (Тип на файла RAW) е зададен на [Uncompressed] (Некомпресиран).
  Други подобрения:
  • Подобрение на работните показатели и цялостната стабилност на фотоапарата
  • По-добро възпроизвеждане на градацията на снимки RAW
   Забележка: Софтуерът Imaging Edge се нуждае от актуализация, за да се възползвате от подобрението в RAW обработката.
  • Когато снимате със светкавица в среда с мигащи източници на светлина, стабилността на експонацията е по-добра
  • Подобрение на управлението на изображения, заснети последователно като група
   Моля, направете справка с Помощното ръководство за използване на актуализираната функция.
v1.10 (08.05.2018 г.)
 • Нова опция за интервал е вече налична за Pixel Shift Multi Shooting: [On: Shooting Interval 0.5sec] (Вкл: Интервал за снимане 0,5 сек) – опцията е добавена към менюто
  *Когато фотоапаратът е свързан с настолен компютър, моля, използвайте последната версия (1.2 или по-късна) на софтуера Imaging Edge.
  *Когато използвате обектив с байонет А чрез адаптер за завиване в основата (LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4), интервалът може да бъде малко по-дълъг.
 • Клин е вече наличен по време на безшумния режим на снимане в некомпресиран RAW формат
 • Подобрява върховото ниво на показване за снимане S-Log
 • Подобрява AF върху очи, което не работеше правилно при определен набор от обстоятелства
 • Решава проблем, при който [Viewfinder Brightness] (Яркост на визьора) не се отразяваше правилно при [Manual] (Ръчна) настройка
v1.01 (11.12.2017 г.)
 • Разрешава проблеми, при които функцията "Set File Name" не работи правилно
 • Подобрява цялостната стабилност на фотоапарата

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-7RM3 (фърмуер) Ver.3.10 (Windows)

Версия на файла

 • 3.10

Размер на файла

 • 293 MB (308 186 320 байта)

Дата на разпространение

 • 17-12-2019

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е вер. 3.10, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage [7] (Подстраница [7] от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи


Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Компютърен хардуер


Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.

   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е Ниво на заряда на батерията (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата

  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_ILCE7RM3V310.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).


 5. Съобщение за използващите Windows 8.1/10:

  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads] (Изтегляния). Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файла в папката [Downloads] (Изтегляния), като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE7RM3V310.exe], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Програмата за обновяване на системния софтуер стартира.

  Програма за обновяване на системния софтуер

 4. Включете фотоапарата.
 5. Според инструкциите в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер от фотоапарата изберете подстраница [4] Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение).

  Етап 3 – Съхранение на данни с голям обем

 6. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от методите по-долу.
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра. В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".
 7. Проверете LCD екрана на фотоапарата, след което щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.3.01 или по-стара", щракнете върху Next (Напред). Ако текущата софтуерна версия на системата е 3.10 или по-нова, не е необходима актуализация. В този случай изключете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация
  Програма за актуализация на системния софтуер – настояща версия

  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация

 8. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.
  Автоматично нулиране на фотоапарата
 9. След автоматично нулиране се извежда следният екран.
  По време на процеса на актуализация се появява лента за напредъка (приблизително 5 минути).
  Лента за напредък на актуализацията
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 10. Когато актуализацията приключи, устройството ще се рестартира автоматично. Уверете се, че устройството е включено и изчакайте, докато LCD екранът се включи. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът и изключете USB кабела.
  Щракнете върху [Finish] (Готово)
  След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.
  Възстановяване на данни. Моля, изчакайте...

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver 3.10.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) --> Setup subpage [7] (Подстраница [7] от настройките) --> Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

  Настояща версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.