Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • Обектив: SEL24F14GM
 • Забележки: Това обновяване на системния софтуер на обектива е достъпно само за корпус с байонет E.
  • Някои модели не могат да се използват за тази актуализация. (списък с модели)
  • Когато използвате PXW-FS7M2, следвайте процедурата в съответствие с ръководството с инструкции на PXW-FS7M2.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Подобрена реакция на блендата, когато обективът е прикрепен към моделите фотоапарати ILCE-9, ILCE-9M2 и ILCE-7RM4.
 • "Приоритет на фокуса" може да бъде избрана от менюто „Задвижване на блендата в AF“, когато обективът е прикрепен към фотоапарат ILCE-9 (с версия на фърмуера 6.00 или по-нова).

Забележки:

 • Това обновяване на системния софтуер на обектива е достъпно само за корпус с байонет E.
 • Когато използвате PXW-FS7M2, следвайте стъпките, посочени в ръководството с инструкции.

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер на обектива SEL24F14GM (фърмуер) Ver.02 (Windows)

Версия на файла

 • 02

Размер на файла

 • 4.46 MB (4 680 912 байта)

Дата на разпространение

 • 16-01-2020

Подготовка

Потвърдете версията на системния софтуер на обектива си

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на системния софтуер на обектива.

 • Версия [Ver.01] на системния софтуер на обектива трябва да се актуализира.
 • За системния софтуер на обектива, версия [Ver.02], актуализацията не е необходима.

 1. Изберете Menu (Меню) →Setup (Настройка) → Version (Версия) на фотоапарата.
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано по-долу.


 3. Ако използвате серия QX, стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер на компютъра си и проверете версията на системния софтуер, като стартирате актуализацията.

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер на обектив е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер на обектива е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер на обектива.
 • Други елементи за фотоапарат α със сменяем обектив
  • Захранване за фотоапарата: Напълно зареден комплект акумулаторни батерии или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно)
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият в батерията заряд е(три маркировки) или по-голям. Ние препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно). Отстранете вертикалната ръкохватка, когато актуализирате софтуера на системата на обектива.
  • USB кабел, доставен с фотоапарата
   Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.
 • Други елементи за фотоапарат – Предаване и продукция
  • Захранване за фотоапарата: Специално предназначения адаптер за променлив ток
  • USB кабел

Изтегляне и инсталиране

Важни забележки:

 • Тази актуализация на системния софтуер на обектива може да се извърши само когато обективът е поставен на фотоапарата. Не можете да извършите актуализацията на системния софтуер на обектива с друг фотоапарат.
 • Поставете обектива на фотоапарата, преди да извършите актуализацията на системния софтуер на обектива. Уверете се, че фотоапаратът е изключен.
 • Когато извършвате обновяване на системния софтуер на обектива, използвайте заредена акумулаторна батерия или специален адаптер за променлив ток (продава се отделно). (за фотоапарат α със сменяем обектив)
 • Когато извършвате актуализацията на системния софтуер на обектива, моля, използвайте специално предназначения адаптер за променлив ток (за „Фотоапарат – Предаване и продукция“).
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; В противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете обновяването.
 • Моля, прикрепете обектива с актуализацията, като батерията и адаптерът за променлив ток трябва да са отстранени. (За фотоапарати от професионална категория)
 • Предотвратете влизането на компютъра ви в спящ режим. В случай че компютърът ви влезе в спящ режим и обновяването бъде прекъснато, изпълнете отново целия процес за обновяване отначало.
 • Не свързвайте към други уреди освен компютъра си.

Как да изтеглите програмата за актуализация на системния софтуер на обектива:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Изтеглянето на файл [Update_SEL24F14GMV2D.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

  За потребители на Windows 8.1 и Windows 10:
  При първоначалните настройки на Internet Explorer файлът за актуализацията ще бъде запазен в папката [Downloads] (Изтегляния). Щракнете върху иконката [Desktop] (Работен плот) от стартовия екран и намерете файла за изтегляне в папката [Downloads] (Изтегляния) с помощта на Explorer.

След като файлът се изтегли успешно, сте готови да инсталирате обновяването на системния софтуер на обектива с Ver.02 за SEL24F14GM.

Стъпка 1: Стартирайте програмата за актуализация на системния софтуер на обектива

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_SEL24F14GMV2D.exe], за да стартирате програмата за обновяване на системния софтуер на обектива.

  Показва се прозореца на програмата за актуализация на системния софтуер на обектива.

 3. Включете фотоапарата. Ако фотоапаратът вече е включен, го изключете и след това отново го включете.
  Според инструкцията в програмата за обновяване на системния софтуер на обектива изберете [Menu] (Меню) → [Setup] (Настройка) → [USB Connection] (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано [Mass Storage] (Съхранение на данни с голям обем).(Ако използвате серията QX, тази стъпка не е необходима.) Ако е избран режим, различен от [Mass Storage] (Съхранение на данни с голям обем), изберете [Mass Storage] (Съхранение на данни с голям обем).


 4. Извадете картата с памет от камерата, преди да започнете обновяването. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Ако на екрана на компютъра се появи съобщение за грешка, моля, опитайте един от следните методи:
  – Извадете USB кабела от фотоапарата и го включете отново.
  – Ако има друг USB извод на компютъра, включете USB кабела повторно към него.

 5. Проверете дали  се показва в лентата на задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран.
  Забележка: Ако не се показва в лентата за задачите, моля, продължете със следващата стъпка.

 6. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за акутализация на системния софтуер на обектива. Прозорецът на програмата за актуализация на системния софтуер на обектива се показва на компютъра, а на екрана на фотоапарата се показва „Follow computer instructions.“ (Следвайте инструкциите на компютъра.).
  Компютър:

  Фотоапарат:

  Забележка: От сега нататък никога не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация на системния софтуер на обектива не завърши.
  Докато екранът се промени, може да изминат няколко минути в зависимост от модела на фотоапарата.

 7. Отстраняване на неизправности:
  • Ако се покаже съобщението „The update is not available for your model.“ (Актуализацията не е налична за вашия модел), проверете дали файлът на системния софтуер, който се опитвате да инсталирате, е правилният за обектива, поставен на фотоапарата ви.
   Ако е стартирана правилната програма за обновяване на системния софтуер на обектива, я затворете, разкачете USB кабела, изключете фотоапарата и се върнете на стъпка 1: "Start up lens system software updater" (Стартирайте програмата за обновяване на системния софтуер на обектива).
  • Ако се появява съобщението "Could not find camera with the lens for this update mounted." (Не е намерен фотоапарат с прикрепен обектив за тази актуализация.),проверете дали фотоапаратът Ви е посочен в раздела "Relevant Products" (Съответни продукти) и дали фотоапаратът е свързан към компютъра чрез USB кабел.

 8. Щракнете върху Next (Напред) в програмата за акутализация на системния софтуер на обектива. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. Ако текущата версия на системния софтуер на обектива е .02, не е нужна актуализация. В такъв случай прекъснете USB връзката и щракнете върху „Finish“ (Готово), изключете фотоапарата, отстранете батерията и/или адаптера за променлив ток, поставете батерията отново или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация


  Не е необходима актуализация


 9. Потвърдете, че [Current version] (Текуща версия) е .01, натиснете [Next] (Напред). Данните се прехвърлят на фотоапарата (около 5 секунди).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.


 10. Когато прехвърлянето на данни приключи, ще се покаже следният екран:


  Щракнете върху Finish (Готово).
 11. Процесът на актуализиране започва и на фотоапарата се показва лентата за напредъка (около 30 секунди).


 12. Процесът на актуализация е приключил, когато на фотоапарата се покаже съобщението „Lens update complete.“ (Актуализацията на обектива е приключена.).
  Ако използвате серия QX, процесът на актуализация е приключил, когато екранът на серия QX изчезне.


 13. Щракнете върху в лентата на задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да преустановите USB връзката.
  Забележка: Ако не се показва в лентата за задачите, моля, продължете със следващата стъпка.

 14. Разкачете USB кабела.
  Забележка: След приключване на актуализацията изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии и/или адаптера за променлив ток, поставете отново батерията или свържете отново адаптера за променлив ток и включете фотоапарата.

Стъпка 2: Потвърдете дали версията на системния софтуер на обектива е Ver.02.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup (Настройка) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер на обектива се показва, както е илюстрирано по-долу.

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.