Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-9M2

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Функция "Hi Frequency Flicker" (Високочестотно трептене): намалява въздействието на трептенето от източници на изкуствена светлина (напр. цифрово обозначение, електронни табели, LED светлини и т.н.) чрез по-фино настройване на скоростта на затвора
  Забележка: Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile и Remote Camera Tool не се поддържат. (От 9 април 2020 г.)
 • Приоритет на лице/очи при подобренията в използваемостта на функцията AF:
  – Приоритет на лице/очи може да се активира или дезактивира с натискането на потребителски клавиш
  – Ако вече има зададен потребителски клавиш за Приоритет на лице/очи, това подобрение ще бъде налично, когато фотоапаратът се актуализира
 • Софтуер Remote Camera Tool: Кадър за фокусиране заедно с проследяване на AF могат да се покажат за почти всички сцени
  Забележка: Изисква се Remote Camera Tool за актуализация до Ver2.00 или по-нова. Моля, актуализирайте до най-новата версия на софтуера.
 • Подобрена управляемост на функцията за FTP прехвърляне
 • MAC адресът на фотоапарата вече може да се покаже като QR код
 • Други подобрения
  • Когато фотоапаратът е изключен, затворът стои затворен, за да се предотврати навлизането на прах и отпадъци в сензора за изображения, когато се сменят обективи
  • Персонализираните настройки на фотоапарата могат да се запаметят и заредят в My MENU (Моето меню)
  • Подобрения по общата стабилност на фотоапарата

Моля, направете справка с Помощното ръководство за използване на актуализираната функция.
Също така е направена ревизия на ръководството с инструкции в съответствие с тази актуализация. Най-новото ръководство с инструкции може да се изтегли от нашия уебсайт.

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Прехвърлянето през FTP може да се стартира по-рано след заснемането на снимки
 • Подобрява общата стабилност и работни характеристики на фотоапарата:
  • Коригира специфично състояние, при което фотоапаратът понякога може да се изключи при възпроизвеждане на RAW изображения
  • Качеството на JPEG изображенията е по-равномерно, когато се снима при определени условия

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-9M2 (фърмуер) Ver.2.00 (Windows)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 314 MB (330,095,824 байта)

Дата на разпространение

 • 09-04-2020

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е вер. 2.00, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup subpage [6] (Подстраница [6] от настройките) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията еНиво на заряда на батерията(три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, натиснете бутон [Download] (Изтегляне) по-долу.
 3. Изтеглянето на файл [Update_ILCE9M2V200.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).


 5. Съобщение за използващите Windows 8.1/10:
  Според първоначалните настройки на Internet Explorer, файлът с актуализацията ще бъде записан в папката [Downloads] (Изтегляния). Щракнете върху плочката [Desktop] (Работен плот) в началния екран и намерете изтегления файла в папката [Downloads] (Изтегляния), като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE9M2V200.exe], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Програмата за обновяване на системния софтуер стартира.

  Програма за обновяване на системния софтуер

 4. Включете фотоапарата.
 5. Според инструкциите в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер от фотоапарата изберете подстраница [3] Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение).

  Етап [3] – Съхранение на данни с голям обем

 6. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от методите по-долу.
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра. В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".
 7. Проверете LCD екрана на фотоапарата, след което щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.1.01 или по-стара", щракнете върху Next (Напред). Ако текущата софтуерна версия на системата е 2.00 или по-нова, не е необходима актуализация. В този случай изключете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация
  Програма за актуализация на системния софтуер – настояща версия

  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация

 8. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.
  Автоматично нулиране на фотоапарата
 9. След автоматично нулиране се извежда следният екран.
  По време на процеса на актуализация се появява лента за напредъка (приблизително 5 минути).
  Лента за напредък на актуализацията
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 10. Когато актуализацията приключи, устройството ще се рестартира автоматично. Уверете се, че устройството е включено и изчакайте, докато LCD екранът се включи. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът и изключете USB кабела.
  Щракнете върху [Finish] (Готово)
  След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.
  Възстановяване на данни. Моля, изчакайте...

Стъпка 2: Проверете дали софтуерната версия на системата на фотоапарата е Ver 2.00.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup subpage [6] (Подстраница [6] от настройките) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

  Настояща версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.