Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-9M2

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Функция "Hi Frequency Flicker" (Високочестотно трептене): намалява въздействието на трептенето от източници на изкуствена светлина (напр. цифрово обозначение, електронни табели, LED светлини и т.н.) чрез по-фино настройване на скоростта на затвора
  Забележка: Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile и Remote Camera Tool не се поддържат. (От 9 април 2020 г.)
 • Приоритет на лице/очи при подобренията в използваемостта на функцията AF:
  – Приоритет на лице/очи може да се активира или дезактивира с натискането на потребителски клавиш
  – Ако вече има зададен потребителски клавиш за Приоритет на лице/очи, това подобрение ще бъде налично, когато фотоапаратът се актуализира
 • Софтуер Remote Camera Tool: Кадър за фокусиране заедно с проследяване на AF могат да се покажат за почти всички сцени
  Забележка: Изисква се Remote Camera Tool за актуализация до Ver2.00 или по-нова. Моля, актуализирайте до най-новата версия на софтуера.
 • Подобрена управляемост на функцията за FTP прехвърляне
 • MAC адресът на фотоапарата вече може да се покаже като QR код
 • Други подобрения
  • Когато фотоапаратът е изключен, затворът стои затворен, за да се предотврати навлизането на прах и отпадъци в сензора за изображения, когато се сменят обективи
  • Персонализираните настройки на фотоапарата могат да се запаметят и заредят в My MENU (Моето меню)
  • Подобрения по общата стабилност на фотоапарата

Моля, направете справка с Помощното ръководство за използване на актуализираната функция.
Също така е направена ревизия на ръководството с инструкции в съответствие с тази актуализация. Най-новото ръководство с инструкции може да се изтегли от нашия уебсайт.

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Прехвърлянето през FTP може да се стартира по-рано след заснемането на снимки
 • Подобрява общата стабилност и работни характеристики на фотоапарата:
  • Коригира специфично състояние, при което фотоапаратът понякога може да се изключи при възпроизвеждане на RAW изображения
  • Качеството на JPEG изображенията е по-равномерно, когато се снима при определени условия

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-9M2 (фърмуер) Ver.2.00 (Mac)

Версия на файла

 • 2.00

Размер на файла

 • 327 MB (327,035,788 байта)

Дата на разпространение

 • 09-04-2020

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е вер. 2.00, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup subpage [6] (Подстраница [6] от настройките) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • macOS 10.13 – 10.15

Компютърен хардуер

Най-новата версия на актуализацията на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
  Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е Ниво на заряда на батерията (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, доставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.
 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100).
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Премахнете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете процеса по актуализация.
 • Актуализацията на системния софтуер ще продължи приблизително 15 минути. Моля, не позволявайте на компютъра Ви да влезе в режим "Заспиване" през този период.
  Ако компютърът влезе в режим „Заспиване“ и актуализацията се прекъсне, целият процес на актуализация ще трябва да бъде започнат отначало.
 • Не отваряйте "About This System Software Updater" (Относно тази програма за обновяване на системния софтуер) в менюто "System Software Updater" (Програма за обновяване на системния софтуер), тъй като това може да доведе до срив на софтуера на програмата за обновяване.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.
 • Не свързвайте фотоапарата и компютъра все още.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 2. Файлът [Update_ILCE9M2V200.dmg] ще започне да се изтегля.
 3. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE9M2V200.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте фотоапарата засега.
  Забележка: Ако сте свързали фотоапарата към компютър, разкачете го, преди да започнете процедурата.
 3. [Update_ILCE9M2V200] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконката на [UpdateSetting Tool] (Инструмент за обновяване на настройките) Инструмент за актуализация на настройките.
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.
  Въведете потребителско име и парола

  Щом съобщението от системата се покаже, ще се появи екранът за сигурност и поверителност.
  • Ако се покаже следното изречение, преди да се покаже "Security and Privacy" ("Сигурност и Поверителност"), щракнете върху бутона [OK].
   Натиснете бутона ОК
  • Отворете раздела "General" (Общи) на екрана "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) и разрешете четене на системния софтуер "Sony Corporation".
   Екран Security and Privacy (Сигурност и поверителност)
   Забележка: Ако сте одобрили това в миналото, екранът за сигурност и поверителност няма да се покаже.
  • Ако получите подкана да рестартирате macOS, след като сте щракнали бутона [Allow] (Разрешаване), моля, рестартирайте и се върнете в началото на процедурата за обновяване.
  • Ако бутонът [Allow] (Разрешаване) е оцветен в сиво, щракнете върху иконата с катинар, отключете и след това щракнете върху [Allow] (Разрешаване).
  • Ако бутонът [Allow] (Разрешаване) не се показва, свържете се към интернет и пробвайте отново от началото на "Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване."
  • Ако екранът "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) не изчезва, моля, затворете прозореца.
  • Ако съобщението се показва, а екранът "Security and Privacy" (Сигурност и Поверителност) не изчезва, затворете и двете чрез бутона [OK].
   Екран System Extension Blocked (Блокирано разширение на системата)

 6. Свържете фотоапарата към компютъра.
  • Ще се покаже диалогов прозорец за USB връзка.
   Свържете устройството към компютъра с USB кабела
  • Свържете фотоапарата към компютъра чрез USB кабела (приложен). "USB Mode" (USB режим) се показва на LCD монитора на камерата.
   Забележка: Ако USB кабелът е бил свързан, преди да се появи диалоговият прозорец за USB връзка, изключете USB кабела и изпълнете инструкциите отново от "Стъпка 1". Стартирайте софтуера за обновяване".
  • Щракнете върху [OK]. Ако съобщението е показано, затворете го чрез бутона [OK].
   Натиснете бутона ОК
   Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

 7. Програмата за обновяване на системния софтуер ще започне.
  Програма за обновяване на системния софтуер
  Забележка: Ако програмата за обновяване на системния софтуер не стартира, щракнете двукратно върху [System Software Updater] (Програма за обновяване на системния софтуер) в папката [Update_ILCE9M2V200] – [Resources] (Ресурси), за да стартира.

 8. Включете фотоапарата.
 9. Според инструкциите в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер на камерата изберете Menu (Меню) → Setup subpage [3] (Подстраница [3] от настройките) → USB Connection (USB връзка) и проверете дали е било избрано Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем). Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем), моля, изберете Mass Storage (Хранилище на данни с голям обем).
  Настройка[3] – съхранение на данни с голям обем

 10. Свържете камерата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: Ако компютърът не може да открие устройството, съобщението Could not find the camera for this update (Фотоапаратът за тази актуализация не може да бъде намерен) се показва на екрана на компютъра. Моля, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.

  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра.
  В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "2. Стартиране на програмата за обновяване на системния софтуер".

 11. Щракнете върху [Next] (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана.След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver. 1.01 или по-стара", щракнете върху Next (Следващо). Ако текущата версия на системния софтуер е 2.00 или по-нова, не е необходима актуализация.В този случай изключете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация
  Номера на настоящата и актуализираната версия

  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация

 12. Камерата автоматично ще се нулира.
  Ще се покаже следният екран.
  Фотоапаратът се нулира автоматично
  Забележка: Иконата за зареждане може да не се изведе в зависимост от версията на ОС, която използвате.

 13. Стартиране на актуализацията.
  След автоматично нулиране следният екран се показва и актуализацията започва. По време на процеса на актуализация се появява лента за напредъка (приблизително 15 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Лента за напредък на актуализацията

 14. Завършване на актуализацията.
  След като актуализацията приключи, камерата автоматично ще се рестартира. Проверете дали фотоапаратът е включен и изчакайте, докато LCD екранът се появи отново. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът и изключете USB кабела.
  Щракнете върху [Finish] (Готово)
  Забележка: След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.
  Възстановяване на данни. Моля, изчакайте...

Стъпка 2: Проверете дали версията на системния софтуер на фотоапарата е вер. 2.00.

 1. На фотоапарата изберете Menu → Setup subpage [6] → Version
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.
  Актуализирана версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 15 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.