Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • FA-WRC1M

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения от най-новата актуализация

 • Подобрена стабилност на излъчване на светлина

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Активира функцията "Задаване на външна светкавица" със съвместими фотоапарати със сменяеми обективи
  Забележка: Тази функция се поддържа само когато безжичното радиоуправление е прикачено директно към фотоапарата и не може да се използва, когато снимате с отделена светкавица с кабел.
  Проверете видеото с инструкции за функцията "External Flash Set" (Задаване на външна светкавица).
  Съвместими модели на фотоапарати:
  • ILCE-7RM4 (с версия на фърмуера 1.10 или по-нова)
  • ILCE-7RM3 (с версия на фърмуера 3.10 или по-нова)
  • ILCE-7M3 (с версия на фърмуера 3.10 или по-нова)
 • Функцията за ПАМЕТ НА НИВО НА TTL е налична
  (Автоматично се задава измерено ниво на мощност на светкавицата като ниво на светкавицата в РЪЧЕН режим).

  За подробности направете справка с "Помощното ръководство", което можете да откриете в раздела "Ръководства" на Вашата продуктова страница.
  Приложим продукт: HVL-F60RM (от 22 май 2018 г.)

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер FA-WRC1M (фърмуер) Ver.3.01 (Mac)

Версия на файла

 • 3.01

Размер на файла

 • 1.50 MB (1 501 333 байта)

Дата на разпространение

 • 21-04-2020

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако версията на системния софтуер е Ver.3.01, не е нужна актуализация.

 1. Изберете [Menu] (Меню) → [2] → [VERSION] (ВЕРСИЯ) → [CMD] на устройството.
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.


Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия за обновяване на системния софтуер е съвместима със следните версии на Mac:

 • macOS 10.13 - 10.15, 11

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:

 • Пространство на твърдия диск: 600 MB или повече
 • Свободно RAM пространство: 512 MB или повече

Друг хардуер

 • Източник на захранване за устройството
  • Две нови алкални батерии LR6 (размер AA)
  • Две напълно заредени акумулаторни никел метал-хидридни (Ni-MH) батерии размер AA
  • Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на оставащия заряд в батерията е достатъчно.
   Препоръчваме да използвате нови батерии или напълно заредени батерии.
 • Използвайте стандартен USB кабел или кабелът, поставен към фотоапарата.
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте две нови алкални батерии LR6 (размер AA) или две напълно заредени акумулаторни никел метал-хидридни (Ni-MH) батерии размер AA.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; в противен случай устройството може да стане неизползваемо поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Уверете се, че всички апарати, с изключение на компютъра, са изключени.

Как да изтеглите програмата за актуализация:

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът [Update_FAWRC1MV301.dmg] ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички програми, които работят в момента на компютъра Ви.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_FAWRC1MV301.dmg], който сте изтеглили. Не свързвайте устройството засега.
 3. [Update_FAWRC1MV301] е разширен.
 4. Щракнете двукратно върху иконата.
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.

 6. Програмата за обновяване на системния софтуер се стартира.

 7. Включете устройството.
 8. Използвайте стандартен USB кабел или кабелът, поставен към фотоапарата. След което свържете компютъра и устройството. LCD мониторът на устройството се изключва, когато е свързан с USB кабел.

  Забележка:Ако компютърът не може да открие устройството, на компютърния монитор се показва съобщението "Could not find the device for this update" (Не може да бъде намерено устройството за тази актуализация). Ако това се случи, опитайте следното:
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  Забележка:Никога не изключвайте устройството и не изваждайте USB кабела по време на актуализация.

 9. След като потвърдите на LCD монитора за устройството, щракнете върху [Next] (Напред). Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана.

  След като потвърдите, че [Current version] (Текуща версия) е "3.00" или по-стара, щракнете върху [Next] (Напред).


  Забележка:Ако се покаже съобщението "The update is not required." (Не е необходима актуализация.), спрете USB връзката и щракнете върху [Finish] (Готово). Изключете устройството и отново извадете батерията от устройството.

 10. Устройството се нулира автоматично.
  Появява се екранът по-долу.

  Забележка:Иконата за зареждане може да не се покаже в зависимост от версията на операционната система, която се използва.

 11. Стартирайте актуализацията
  След автоматичното нулиране се показва следният екран и актуализацията започва. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 12 минути).
  Забележка:Никога не изключвайте устройството и не изваждайте USB кабела по време на актуализация.

 12. Завършване на актуализацията
  След като актуализацията е завършена, следният екран ще се покаже. Устройството автоматично ще се рестартира, което може да отнеме няколко минути.
  Когато се появи екранът, натиснете бутона [Finish] (Готово) и изключете USB кабела. Изключете и включете отново устройството.

  Ако екранът на компютъра покаже, че актуализацията е неуспешна, разкачете USB кабела, изключете устройството и опитайте отново от стъпка 1.

Стъпка 2: Потвърдете, че версията на системния софтуер на устройството Ви е Ver.3.01.

 1. Изберете [Menu] (Меню) → [2] → [VERSION] (ВЕРСИЯ) → [CMD] на устройството.
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.