Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • WF-1000X
 • WF-SP700N

ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Подобрява стабилността по време на използване на настройката за аудио Advanced Audio Coding (AAC) (Разширено аудио кодиране)
 • Подобрява функциите за защита на системния софтуер
 • Подобрява общите работни характеристики на слушалките

Предишни предимства и подобрения

WF-1000X

 • Добавя поддръжка за Amazon Alexa
  Забележка:
  За да използвате Amazon Alexa с този продукт, трябва да имате версия 5.0.0 (или по-нова) на приложението "Sony | Headphones Connect".
 • Оптимизира слушалките за Google Assistant
 • Предварителна актуализация за поддръжка на Google Assistant
 • Други функционални подобрения
 • Подобрява стабилността на връзката и намалява накъсването на звука
 • WF-1000X вече не се изключва автоматично, когато смените "Sound Quality Mode" (Режим за качество на звука) с помощта на приложението за iOS устройства "Sony | Headphones Connect"

WF-SP700N

 • Добавя поддръжка за Amazon Alexa
  Забележка:
  За да използвате Amazon Alexa с този продукт, трябва да имате версия 5.0.0 (или по-нова) на приложението "Sony | Headphones Connect".
 • Оптимизира слушалките за Google Assistant

ВАЖНО:
Инсталирането на този фърмуер само ще направи Вашите слушалки съвместими с Google Assistant.
Самото приложение Google Assistant ще бъде активирано от Google през 2018 г. В зависимост от Вашата държава активирането може да се различава.

Забележка: Google и Android са търговски марки на Google LLC.

Системни изисквания

 • Устройство с Android (V5.0 или по-нова) или iOS устройство (iOS 11.0 или по-нова)
 • Активна връзка с интернет
 • Трябва да се инсталира последната версия на приложението "Sony | Headphones Connect"
 • Слушалките трябва да бъдат свързани с Вашето устройство с Android или iOS

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуер 4.5.2 за WF-1000X / WF-SP700N

Версия на файла

 • Версия 4.5.2

Дата на издаване

 • 28-05-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Ако версията на фърмуера на Вашите WF-1000X/WF-SP700N е "4.5.2" или по-нова, не е необходимо да извършвате актуализацията.
Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите WF-1000X/WF-SP700N с приложението "Sony | Headphones Connect".
 3. Докоснете трите точки (бутон от менюто) в горния десен ъгъл.
 4. Изберете версията на устройство си, показана в менюто. Този елемент се показва само когато устройството е свързано.
 5. Потвърдете версията на фърмуера на WF-1000X/WF-SP700N.

Важна забележка

НЕ "поставяйте главното устройство в зарядното устройство за батерии" и НЕ задавайте "Изключване", докато се извършва изтегляне/прехвърляне на данни/актуализиране, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.

НЕ извършвайте актуализацията на място, където Wi-Fi® сигналът е непостоянен, като например:
– във влак/на място, където Wi-Fi сигналите са претоварени
– в близост до микровълнова печка, безжичен телефон или всякакви други устройства, които използват 2,4 GHz честотна лента за радиовълни

Уверете се, че и двете устройства (устройство с Android/iOS и WF-1000X/WF-SP700N) са напълно заредени.

Разединете всички Bluetooth устройства, като преносими устройства или смарт часовници, от Вашето устройство с Android/iOS, преди да започнете с актуализацията.

Преди да направите надстройка

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия.
 • Процесът по актуализация ще отнеме приблизително 60 минути, за да завърши, за устройства с Android/iOS (Размерите на файловете за WF-1000X/WF-SP700N са около 2,2 MB).
  За устройства с iOS се уверете, че сте изключили функцията "Google Assistant" преди актуализацията. Процесът по актуализация ще отнеме приблизително 60 минути, за да завърши.
 • В зависимост от околната среда на радиовълните и от Вашето устройство с Android/iOS е възможно да отнеме повече време за завършване.
 • За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу:
  • Изтегляне на данни от сървъра към iOS или Android устройството.
  • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
  • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Изтегляне и инсталиране

За да актуализирате тези слушалки, следвайте процедурата по-долу:

 • Изтегляне на данни от сървъра към iOS или Android устройството.
 • Прехвърляне на данни от iOS или Android устройството към слушалките.
 • Изпълнете актуализацията със слушалките.

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Пуснете приложението "Sony | Headphones Connect".
 2. Свържете Вашите WF-1000X/WF-SP700N с приложението "Sony | Headphones Connect".
  • Ако никога преди не сте се свързвали с приложението Sony | Headphones Connect, следвайте инструкциите на екрана, за да свържете слушалките към Вашето устройство с Android.
  • Ако вече сте се свързвали с приложението "Sony | Headphones Connect", изберете Вашите слушалки.
 3. Следният екран ще бъде показан, когато бъде установена връзка.
 4. Ако е приложима актуализация, ще се покаже "Headphone update available" (Налична актуализация за слушалки) и можете да натиснете "More Info" (Повече информация).
  Уверете се, че лявата и дясната слушалка са свързани една с друга. За да потвърдите връзката, моля, натиснете бутон от дясната страна и проверете дали синята светлина мига на всеки 5 секунди. Ако няма светкавица или светкавицата се появява на всяка 1 секунда, моля, поставете продукта в чантата и опитайте отново от началото.
 5. Проверете дали "Version 4.5.2" (Версия 4.5.2) е показано и натиснете "OK", за да стартирате актуализацията.
 6. Щом изтеглянето започне, то автоматично ще премине към следващ екран, след като изтеглянето завърши.
  ЗАБЕЛЕЖКА:
  Когато е показано съобщението [Bluetooth Pairing Request] (Заявка за Bluetooth сдвояване), натиснете "Pair" (Сдвояване). Актуализацията ще продължи. (Само за устройства с iOS.)
 7. Прехвърлянето започва. Автоматично ще премине към следващия екран, след като изтеглянето завърши.
 8. Щом прехвърлянето започне, автоматично ще премине към следващия екран, след като прехвърлянето завърши. Това ще отнеме приблизително една минута.
  ЗАБЕЛЕЖКА:
  Не зареждайте батерията и не изключвайте слушалките си, докато се изтеглят актуализации, прехвърлят данни или се извършва актуализация, в противен случай слушалките може да станат неизползваеми.
  Ако се покаже съобщение за край на връзката, изчакайте, докато автоматично се свърже повторно.
 9. Когато актуализацията на софтуера завърши, натиснете "OK".
  Ако екранът не се покаже, проверете дали версията е надградена чрез следващата стъпка.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

След актуализацията съхранявайте слушалките в зарядното устройство за батерии и след това премахнете слушалките от зарядното устройство за батерии и потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).

Ако показваният номер на версията на фърмуера е "4.5.2", надстройката е била успешна.

Въпроси и отговори

Появява се съобщение за грешка при актуализация.

 1. Натиснете "OK".
 2. Рестартирайте (изключете захранването и го включете отново) WF-1000X / WF-SP700N.
 3. След това рестартирайте "Sony | Headphones Connect" и актуализирайте отново

Въпреки че обновяването претърпя неуспех по време на процеса, проверете версията на фърмуера. Ако версията се показва като 4.5.2, актуализацията на фърмуера е била успешна. Ако не, опитайте отново да актуализирате фърмуера. Можете да проверите версията от настройките в приложението "Sony | Headphones Connect". За да разберете как да проверите версията, отидете в Check the firmware version (Проверка на версията на фърмуера) на тази страница.

Можете да намерите свързана информация на следната страница.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones