Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ICD-TX800
ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Коригира проблем, при който IC рекордерът или дистанционното управление се дезактивира след използване на REC Remote на устройство с iOS 13

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на актуализацията на фърмуера е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
ВАЖНО: Не се поддържа от операционни системи, различни от посочените по-долу.

Целеви компютърни среди

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Информация за файл

Име на файла

 • ICD-TX800_V101.exe

Версия на файла

 • 1.01

Размер на файла

 • 12,2 MB

Дата на издаване

 • 06-08-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

ICD-TX800 с версия на фърмуера, по-стара от 1.01. Ако версията на фърмуера на устройството вече е 1.01, не е нужно да извършвате тази актуализация на фърмуера.

Как да потвърдите модела и версията на фърмуера

Моля, потвърдете модела и версията на фърмуера чрез стъпките, описани по-долу.

 • Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME (Назад/Начало) на дистанционното управление, докато се появи началното меню
 • Изберете Settings (Настройки) → Common Settings (Общи настройки) → System Information (Информация за системата)

Потвърдете модела и версията на фърмуера.

Изтегляне

Важни забележки

 • След актуализацията фърмуерът не може да бъде върнат към по-стара версия
 • Моля, предварително архивирайте всички данни от устройството към компютъра, тъй като може да се изгубят при актуализацията, докато са в устройството. Не можем да поемем отговорност, в случай че песните и данните бъдат повредени или изтрити от тази актуализация
 • Когато се извършва актуализация, устройството трябва да разполага с около 40 MB свободно пространство. Моля, потвърдете размера чрез стъпките, описани по-долу
 • При изтегляне на програмата и актуализиране на фърмуера влезте в компютъра с администраторско име или с което и да е име, което принадлежи на администратора
 • Ако се покаже прозорецът [User Account Control] (Контрол върху потребителски акаунт), потвърдете съдържанието на прозореца и щракнете върху [Yes] (Да)

Инсталиране

Подробности

Процедура за актуализация
 1. Моля, рестартирайте Вашия IC рекордер. (Плъзнете превключвателя Hold/Power (Задържане/Захранване) към "Power" (Захранване) и го задръжте за осем секунди.)
 2. Изтеглянето на програмата за актуализация ще започне, като натиснете бутона Download (Изтегляне)
 3. След завършване на изтеглянето свържете Вашия IC рекордер към компютъра чрез USB връзка
 4. Моля, затворете всякакви софтуери, които работят на компютъра Ви
 5. Щракнете двукратно върху запаметения файл и следвайте показаното съобщение
  ЗАБЕЛЕЖКИ:
  • Не разкачвайте устройството от компютъра по време на актуализацията
  • По време на актуализацията USB връзката се управлява автоматично и индикаторът Connecting USB (Свързване чрез USB) е изключен от управлението
  • На някои компютри може да се появи съобщение за край на USB връзката
 6. Когато се покаже съобщението за завършване на актуализацията, щракнете върху бутона Finish (Готово)
След актуализацията

След актуализацията потвърдете, че новата версия е инсталирана успешно, като следвате стъпките в раздела [Check the firmware version] (Проверка на версията на фърмуера).
Ако показваният номер на версията на фърмуера е "1,01", надстройката е била успешна.