Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • ILCE-7RM4

Относно това изтегляне

Предимства и подобрения

 • Добавя поддръжка за LA-EA5 адаптер за байонет A (продава се отделно) (добавена на 03.09.2020 г.)
  • LA-EA5 адаптер за байонет A поддържа всички обективи с байонет-A
  • Пълна поддръжка се предлага за функциите AF за откриване на фаза на фокусната равнина и AF и високоскоростно постоянно заснемане
  • Покритие на AF с откриване на фазата с широка фокусна равнина
  • Функциите на AF на базата на разпознаване на обект, включително AF върху очи в реално време (хора, животни) и Проследяване в реално време
  • AF/AE проследяване по време на непрекъснато заснемане до 11 fps
  Забележки:
  • Обективите STF са само с ръчно фокусиране
  • Телепреобразувателите не се поддържат за използване с адаптер за байонет A
  • Автоматичният фокус не е наличен по време на запис на видеоклипове, когато се използва LA-EA5 адаптер за байонет A
  • За проследяване на AE блендата е фиксирана за първия кадър, докато скоростта на затвора и ISO се използват за регулиране на експонацията
  Моля, направете справка с Помощното ръководство за използване на актуализираната функция.
 • Продуктивността на автоматичния фокус (AF) се подобрява, когато записва видео с обектив FE 12-24mm F2.8 GM (SEL1224GM)
 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Предишни предимства и подобрения

Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.

 • Активира използването на "My Menu" (Моето меню) за запазване или зареждане на персонализирани настройки на фотоапарата
 • Добавя функцията "Задаване на външна светкавица":
  Тази функция Ви позволява да конфигурирате настройките на прикачена светкавица или безжично радиоуправление (и двете се продават отделно) директно от фотоапарата.
  Съвместими модели със светкавица
  • HVL-F60RM (с флаш версия на фърмуера 2.00 или по-нова)
  • HVL-F45RM (с флаш версия на фърмуера 2.00 или по-нова)
  Съвместимо безжично радиоуправление:
  • FA-WRC1M (с версия на фърмуера 3.00 или по-нова)

  Моля, вижте Помощното ръководство за повече информация:

 • Подобрява общата стабилност на фотоапарата

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на системния софтуер ILCE-7RM4 (фърмуер) Ver.1.20 (Windows)

Версия на файла

 • 1.20

Размер на файла

 • 337 MB (353 729 744 байта)

Дата на разпространение

 • 06-08-2020

Подготовка

Проверка на версията на софтуера на системата

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите софтуерната версия на системата. Ако софтуерната версия на системата е вер. 1.20, не е нужна актуализация.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup subpage [6] (Подстраница [6] от настройките) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

  Версия на системния софтуер

Системни изисквания

Операционни системи

Най-новата версия на обновяването на системния софтуер е съвместима с най-често използваните версии на Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Компютърен хардуер

Най-новата версия на обновяване на системния софтуер е съвместима със следния хардуер:
 • Пространство на твърдия диск: 500 MB или повече
 • RAM: 512 MB или повече
  Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате системния софтуер.

Друг хардуер

 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато нивото на заряд на батерията е Ниво на заряда на батерията (три чертички) или повече. Препоръчваме Ви да използвате напълно заредена батерия. Отстранете вертикалната ръкохватка, преди да актуализирате системния софтуер.
 • USB кабел, предоставен с фотоапарата
  Забележка: Функционалността на актуализацията не се гарантира за друг вид USB кабел.

Изтегляне и инсталиране

Важна забележка

 • Използвайте напълно зареден комплект акумулаторни батерии NP-FZ100.
 • Не изваждайте батерията по време на актуализацията; тъй като внезапната загуба на енергия може да предотврати функционирането на фотоапарата.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата предварително.
 • Предотвратете влизането на компютъра Ви в спящ режим.
 • Не свързвайте фотоапарата към други устройства освен компютъра Ви.

Как да изтеглите актуализацията

 1. Трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. След като прочетете отказа от отговорност, щракнете върху Download (Изтегляне).
 3. Файлът [Update_ILCE7RM4V120.exe] ще започне да се изтегля.
 4. Запазете файла на работния плот на компютъра си (препоръчително).

  Съобщение за потребителите на Windows 8.1/10:
  Със стандартните настройки на Internet Explorer файлът с актуализацията ще бъде записан в папката за изтегляния. Щракнете върху плочката на работния плот в началния екран и намерете изтегления файл в папката за изтегляния, като използвате Explorer.

Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване

 1. Затворете всички работещи програми на компютъра си.
 2. Щракнете двукратно върху файла [Update_ILCE7RM4V120.exe], който сте изтеглили. – Не свързвайте фотоапарата засега.
 3. Програмата за обновяване на системния софтуер стартира.

  Програма за обновяване на системния софтуер

 4. Включете фотоапарата.
 5. Според инструкциите в прозореца на програмата за обновяване на системния софтуер от фотоапарата изберете подстраница [4] Menu (Меню) → Setup (Настройка) → USB Connection (USB връзка) на фотоапарата, след което проверете дали е избрано Mass Storage (Съхранение на данни с голям обем).
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage (Масово съхранение), изберете Mass Storage (Масово съхранение).

  Етап [4] – Съхранение на данни с голям обем

 6. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел. „USB Mode“ (USB режим) се показва на LCD екрана на фотоапарата.
  Забележка: LCD екранът на фотоапарата се изключва при свързване на фотоапарата към компютъра. Преминете към следващата стъпка.
  Ако LCD екранът на фотоапарата не се изключи, опитайте един от методите по-долу.
  • Разкачете и свържете отново USB кабела.
  • Ако компютърът има няколко USB извода, опитайте с друг извод.
  Понякога, когато фотоапаратът е свързан към компютъра с USB кабел, може да бъде изведено съобщение, което Ви подканва да рестартирате компютъра.
  В този случай извадете комплекта батерии от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте инструкциите от "Стъпка 1: Стартирайте софтуера за обновяване".
 7. Проверете LCD екрана на фотоапарата, след което щракнете върху Next (Напред). Номерът на текущата версия и номерът на обновената версия се появяват в долната лява част на екрана. След като потвърдите, че текущата версия на софтуера е "Ver.1.10 или по-стара", щракнете върху Next (Напред). Ако текущата софтуерна версия на системата е 1.20 или по-нова, не е необходима актуализация. В този случай изключете фотоапарата от компютъра и щракнете върху Finish (Готово). Изключете фотоапарата, извадете комплекта батерии, поставете батерията отново и включете фотоапарата.

  Необходима е актуализация
  Програма за актуализация на системния софтуер – настояща версия

  Не е необходима актуализация
  Не е необходима актуализация

 8. Щракнете върху Next (Напред). Ще се появи екранът по-долу.
  Автоматично нулиране на фотоапарата
 9. След автоматично нулиране се извежда следният екран.
  По време на процеса на актуализация се появява лента за напредъка (приблизително 5 минути).
  Лента за напредък на актуализацията
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата и не изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
 10. Когато актуализацията приключи, устройството ще се рестартира автоматично. Уверете се, че устройството е включено и изчакайте, докато LCD екранът се включи. Щракнете върху Finish (Готово), когато се покаже LCD екранът и изключете USB кабела.
  Щракнете върху [Finish] (Готово)
  След рестартиране понякога се извежда предупреждение за възстановяване на данни. Това е нормално. Моля, изчакайте докато предупреждението изчезне.
  Възстановяване на данни. Моля, изчакайте...

Стъпка 2: Потвърдете версията на системния софтуер на устройството си.

 1. На фотоапарата изберете Menu (Меню) → Setup subpage [6] (Подстраница [6] от настройките) → Version (Версия).
 2. Версията на системния софтуер се показва, както е илюстрирано по-долу.

  Настояща версия на системния софтуер

Въпроси и отговори

Обновяването не е завършило

Когато мониторът остане черен повече от 5 минути, следвайте тези стъпки, за да отстраните проблема:

 1. Изключете USB кабела от компютъра.
 2. Премахнете батерията и адаптера за променлив ток от фотоапарата, оставете го за няколко минути, след което поставете отново батерията или свържете адаптера за променлив ток.
 3. Рестартирайте компютъра.
 4. Включете фотоапарата и изпълнете отново процеса за инсталиране.