Приложими модели

Тази информация се отнася за следните модели:

 • HT-XF9000
ВАЖНО: Този файл е предназначен за употреба само с посочените модели. Не всички модели се продават във всички държави.

Относно това изтегляне

Ползи и подобрения

 • Коригира проблем, при който се чува пищящ звук или звук, подобен на звънец, в Bluetooth® аудиото в Apple® Mac OS®
 • Подобрява сигурността на Bluetooth функцията
 • Подобрява HDMI® свързаността

Предишни предимства и подобрения

 • Подобрява HDMI® свързаността
 • Коригира проблем, при който се чува звук при излизане от някои игри на PlayStation®4
 • Добавя се поддръжка за функцията eARC.
  Забележки:
  • eARC е нова HDMI 2.1 стандартизирана функция, която добавя поддръжка за най-новите аудио формати, в допълнение към аудио форматите, поддържани от съществуващата функция Audio Return Channel (ARC) (Възвратен звуков канал).
  • Функцията eARC Ви позволява да се насладите на базирано на обекти аудиосъдържание без загуби, като например Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® и DTS:X®, или многоканално LPCM съдържание, което не може да бъде предавано с функцията ARC
 • Подобрява възможностите за връзка с телевизори на други производители

Информация за файл

Име на файла

 • Актуализация на фърмуера до версия 2.155 за HT-XF9000

Версия на файла

 • 2.155

Размер на файла

 • 87.2 MB (91 496 041 байта)

Дата на издаване

 • 27-08-2020

Подготовка

Проверете версията на фърмуера

Вашият фърмуер може вече да е актуализиран особено ако притежавате нова компактна тонколона. Ако номерът на версията се показва като 2.155 или по-нов, не е необходимо да извършвате актуализацията.

Ако не сте сигурни, можете лесно да проверите коя версия на фърмуера имате:

 1. Включете Вашия телевизор и се уверете, че е избран входът, към който е свързана компактната Ви тонколона. Например ако компактната тонколона е свързана към буксата HDMI 2, изберете HDMI 2 за вход.
 2. Включете компактната тонколона.
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато се появи началният екран.
 4. От началния екран изберете [Setup] (Настройка) → [Advanced Settings] (Разширени настройки) с помощта на бутоните със стрелки на дистанционното управление. След това натиснете бутона ENTER.
 5. Маркирайте [System Information] (Информация за системата) и натиснете бутона ENTER.
 6. На телевизионния екран версията на фърмуера изглежда по този начин:
  Версия на софтуера 002.155 (първата и втората нула на номера на версията на софтуера могат да бъдат игнорирани) – ако номерът на версията е 2.155 или по-висок, значи вече разполагате с най-актуалната версия на фърмуера.

Важна забележка

 • Прочетете внимателно инструкциите, в противен случай можете да повредите своя HT-XF9000.
 • Не изключвайте HT-XF9000 и не прекъсвайте захранването му, докато се актуализира.
 • Не натискайте никакви бутони освен споменатите в указанията.
 • Не изваждайте кабела за електрозахранване, докато софтуерът се изтегля и актуализира.
 • Не изваждайте кабела за електрозахранване, докато актуализацията не завърши. Това може да доведе до грешка в системата.

Изтегляне и инсталиране

Актуализация през устройство с USB памет и вашия компютър

Изтеглете актуализацията на своя компютър, прехвърлете я на устройство с USB памет и след това я прехвърлете на своя HT-XF9000.

Подготовка за актуализация на фърмуера

Преди да изтеглите фърмуера, моля, уверете се, че Вашият компютър работи с една от следните операционни системи и пригответе USB флаш четец.

Операционни системи

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Стъпка 1: Инсталирайте актуализацията

 1. Прочетете и се съгласете с правилата и условията.
 2. Изтеглете файла X9HT1-2_155.zip на Вашия компютър – запомнете къде сте го запаметили.
 3. Намерете файла на компютъра, щракнете с десен бутон на мишката върху него и натиснете Properties (Свойства). Проверете дали размерът е 87.2 MB (91 496 041 байта).
Прехвърлете файловете с актуализацията на USB устройството за съхраняване на данни:
 1. Извлечете файла за актуализация от файла X9HT1-2_155.zip.
  • За операционни системи OS X®:
   1. Отидете до мястото, където е запаметен файлът и щракнете два пъти с бутона на мишката върху файла X9HT1-2_155.zip.
   2. Ще бъде създаден нов файл с име "F_X9HT1.UPG".
  • За операционни системи Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Отидете до директорията, където е запаметен файла, и щракнете с десен бутон на мишката върху файла X9HT1-2_155.zip, а след това щракнете върху "Extract All" (Извличане на всички).
    Забележка: За Windows® 8.1 и Windows® 10 настройката по подразбиране за Internet Explorer® ще запази файла в папката Изтегляния. За да намерите папката "Downloads" (Изтегляния), щракнете върху плочката "Desktop" (Работен плот) от началния екран и след това намерете изтегления файл чрез Windows Explorer.
   2. В прозореца "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Извличане на компресирани (архивирани) папки), щракнете върху "Extract" (Извличане).
   3. Ще бъде създаден нов файл с име "F_X9HT1.UPG".
 2. Свържете съвместимо USB устройство за съхранение към Вашия компютър.
 3. Прехвърлете файла F_X9HT1.UPG на USB устройството за съхранение:
  • За операционни системи OS X®:
   1. Плъзнете и пуснете файла F_X9HT1.UPG в главната папка на USB устройството.
  • За операционни системи Windows:
   Отидете в директорията, в която е бил създаден файлът, и щракнете с десен бутон на мишката върху файл F_X9HT1.UPG.
   1. От менюто щракнете върху Send To...(Изпращане до...), след което щракнете върху дисковото устройство, което представлява Вашето USB устройство (например преносим диск E:).
   2. Файлът F_X9HT1.UPG ще бъде копиран в USB устройството.
  Забележка: Актуализацията няма да бъде извършена, ако файлът не се копира в главната директория на USB устройството или ако името на файла бъде променено.
 4. След копирането на файла F_X9HT1.UPG премахнете USB устройството от компютъра си.
Прехвърлете актуализацията на Вашия HT-XF9000

Първо подгответе оборудването, след което прехвърлете актуализацията на Вашия HT-XF9000.

Подгответе оборудването:
 1. Включете Вашия телевизор и се уверете, че е избран входът, към който е свързана компактната Ви тонколона. (Ако компактната тонколона е свързана към порта HDMI 2, изберете HDMI 2 като вход)
 2. Включете компактната тонколона.
 3. Натиснете HOME на дистанционното управление и изчакайте, докато се появи началният екран.
 4. Поставете USB устройство, което съдържа файла F_X9HT1.UPG.
Прехвърлете актуализацията:
 1. В екрана [Home] (Начало), използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да изберете [Setup] (Настройка) → [Advanced Settings] (Разширени настройки) → [Software Update] (Актуализация на софтуера) и след това натиснете [Enter] (Въвеждане).
 2. На екрана на телевизора се извежда съобщението Update to a new software version (Актуализация до нова версия на софтуера), Never turn off power while performing update. На телевизионния екран се показва [Текуща версия xxx.xxx, нова версия 002.155]. Изберете OK с помощта на дистанционното управление, след което натиснете ENTER (Въвеждане).
 3. На екрана на телевизора се извежда съобщението [Update Caution] (Внимание при актуализация). Изберете [OK] с помощта на дистанционното управление, след което натиснете [ENTER] (Въвеждане).
 4. Компактната тонколона ще изтегли данните за фърмуера от устройство с USB памет.
 5. След изтеглянето, компактната тонколона ще се рестартира и ще започне актуализацията на главното устройство. Докато главното устройство се актуализира, статусът на прогреса на актуализация се показва на LED индикатора.
 6. След като главното устройство бъде актуализирано, компактната тонколона автоматично ще се рестартира отново. Ако е необходимо, тогава ще започне актуализацията на събуфера или задните високоговорители.
 7. Актуализацията завършва, когато на телевизора се появи съобщение за край.

Стъпка 2: Проверете дали актуализацията е успешна

 1. Проверете версията на фърмуера. Ако номерът на версията е 2.155, актуализацията на фърмуера е била успешна.

Отстраняване на неизправности

Какво да правите в случай на проблеми с обновяването на фърмуера на компактната тонколона чрез Вашия компютър и USB памет.

 • LED светлините "TV", "BLUETOOTH", "USB", "HDMI" и "ANALOG" мигат последователно.
  Възникна грешка при актуализация.
  1. Изключете системата и извадете захранващия кабел.
  2. Изчакайте поне 10 секунди, след това свържете повторно захранващия кабел и включете захранването отново.
  3. Опитайте процедурата за актуализация чрез USB памет отново.

 • Захранването е прекъснало по време на актуализацията
  Включете захранването на компактната тонколона и повторете процедурата за актуализация през USB паметта.

 • Файлът за актуализация X9HT1-2_155.zip, който изтеглих от уебсайта за актуализации, не може да бъде извлечен.
  Изтеглихте ли успешно файла? Опитайте се да изтриете файла и го изтеглете отново.

 • Актуализацията се извършва в продължение на над 60 минути и още не е приключила
  1. Извадете захранващия кабел от захранването, след което го свържете отново след няколко минути
  2. Включете компактната тонколона.
  3. Опитайте отново процеса на актуализация